מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

81) לידך ספינה המציגה סימן כמתואר בתמונה 83, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך, זו ספינה המתקשה בתמרון.

 • ב. אגש לסייע, זו ספינה במצוקה.

 • ג. אתרחק 200 מטרים לפחות, זו ספינת אם לצוללים.

 • ד. אתרחק , זו ספינה עוגנת.

82) מה המשמעות כאשר מונף נס אדום (דגל טרפזי מוארך) על גג מנהלת המרינה?

 • א. ספינות דבור של חיל הים טוענות תחמושת במרינה.

 • ב. מכלית נמצאת במרינה ומתדלקת כלי שייט.

 • ג. צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 המסכנים כלי שייט קטנים.

 • ד. המרינה סגורה לשייט עקב עבודות חפירה.

83) כיצד תנהג כאשר מונף נס אדום (דגל טרפזי מוארך) על גג מנהלת המרינה?

 • א. המעגנה מלאה, אין יותר מקומות פנויים, אתרחק.

 • ב. אמנע מזריקת עוגן, אתקשר לרציפים בלבד.

 • ג. אמנע מיציאה לים, צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5.

 • ד. אין לדבר משמעות לגבי.

84) בזמן ההפלגה הבחנת באדם על ספינה קרובה המנופף לעברך בדגל, חציו אדום וחציו צהוב. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. תתקרב במהירות, זו ספינה במצוקה ויש להגיש עזרה.

 • ב. תפליג בזהירות, יש אדם בים.

 • ג. מסמנים לך שתתרחק, אתה מתקרב למכשול.

 • ד. תתעלם, זהו סימון לא רלוונטי.

85) בעת ההפלגה הבחנת באדם על ספינה קרובה המנופף לעברך בדגל אדום. מה כוונתו?

 • א. קריאת מצוקה.

 • ב. אזהרה כללית ממכשול לפניך.

 • ג. סימן חסר משמעות.

 • ד. אדם בים.

86) מהו כלי השייט המתואר בתמונה 66?

 • א. ספינת נתב מלפנים.

 • ב. ספינת דייג הגוררת רשת.

 • ג. כלי שייט ללא שליטה, מבט מלפנים.

 • ד. ספינת מפרש, המתקדמת גם עם מנוע.

87) לפני החרטום הבחנת בכלי שייט כמתואר בתמונה 66. מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך, זה כלי שייט ללא שליטה.

 • ב. אפנה דרך לשמאל, זה כלי שייט המוגבל עקב עבודתו המציין את הצד הפנוי למעבר.

 • ג. אפנה דרך לימין, זו ספינת נתב.

 • ד. אמשיך בקורס ובמהירות, זו ספית דייג מאחור.

88) מימינך הבחנת באורות כמתואר בתמונה 43. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. ממוכן, מפליג ימינה. אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורס ובמהירות.

 • ב. ממוכן, חוצה משמאל לימין, הוא חייב לפנות לי דרך - אמשיך בקורס ובמהירות.

 • ג. מפרשית, חוצה מימין לשמאל. עלי לפנות לה דרך שמאלה.

 • ד. מפרשית, חוצה משמאל לימין, אין סכנת התנגשות אמשיך בקורס ובמהירות.

89) איזה כלי שייט מתואר בתמונה 73?

 • א. דייג מכמורתן.

 • ב. דופן ימין של מפרשית.

 • ג. כלי שייט ממוכן פחות מ 50 מטרים.

 • ד. צד ימין של נגרר.

90) מימינך הבחנת באורות כמתואר בתמונה 30. מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. ממוכן, מפליג ימינה. אין סכנת התנגשות. אמשיך כלי שייט ממוכן פחות מ 50.

 • ב. ממוכן, חוצה מימין לשמאל. הוא חייב לפנות לי דרך כי אני מימינו. אני אמשיך בקורס ובמהירות.

 • ג. ממוכן, חוצה מימין לשמאל. מאחר והוא מימיני - אני חייב לפנות לו דרך ימינה אחרי ירכתיו.

 • ד. מפרשית, מפליגה משמאל לימין. אני חייב לפנות לה דרך כי ממוכן מפנה למפרשית.