מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

מדריך - תשלום אגרות

עבור כל מבחן ממשלתי יש לשלם למדינה אגרה. גובה האגרות לרישיונות המשיט של אופנוע הים וסירת המנוע:

 • מבחן תאוריה – 195 ₪
 • מבחן מעשי (טסט) – 329 ₪

תלמידים בקורס המשולב של האופנוע ים וסירת המנוע צריכים לשלם פעמיים את האגרה לתאוריה ולטסט - שתיי אגרות לתאוריה ושתיי אגרות לטסט. 

את האגרות משלמים באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר השירותים והמידע הממשלתי.

בשלב הראשון צריך לבצע הזדהות ולהזין מספר תעודת זהות, תאריך לידה ומספר טלפון.

יש לבחור בחינות משיט.

יש לבחור את סוג הבחינה:

 • ימאות א - עבור מבחן תאוריה לאופנוע ים.
 • ימאות ב - עבור מבחן תאוריה לסירת מנוע עוצמה א.
 • מעשי אופנוע ים - עבור טסט לאופנוע ים.
 • מעשי סירה עוצמה א - עבור טסט לסירת מנוע עוצמה א.

 

חשוב לדעת:

 • "מספר אישור תשלום" - יש לשמור את אישור התשלום. באישור זה מופיע "מספר אישור התשלום" ויהיה בו צורך לקביעת המבחנים בהמשך.
 • טופס רפואי - לא ניתן לשלם אגרות לפני הגשת טופס כשירות רפואית - טופס כחול. את הטופס מקבלים בתחנות הצילום וממלאים ושולחים בהתאם למדריך המצוי בעמוד - מדריך למילוי הטופס הרפואי.
 • תוקף הטופס הרפואי - הטופס תקף לשנתיים מיום הגשתו ואישורו. מועד פג התוקף יוצג במהלך התשלום. לא ניתן לשלם אגרות לפני הגשת הטופס או אחרי שהוא פג תוקף.
 • תשלום אגרה לטסט - תשלום אגרה למבחן המעשי ניתן לשלם רק אחרי שעוברים מבחן תאוריה.
 • תשלום אגרה למבחן חוזר - אגרות למבחן חוזר אחרי כישלון בתאוריה או בטסט ניתן לשלם רק אחרי שהכישלון במבחן מתעדכן במחשב של רספ"ן (רשות הספנות והנמלים). יש לנסות לשלם את האגרה ובמידה ומופיעה הודעה שאומרת שכבר קיימת אגרה למבחן הנדרש יש לנסות בשלב מאוחר יותר.
 • תשלום ללא כרטיס אשראי תלמיד שלא מעוניין לשלם את האגרות בכרטיס אשראי יוכל לשלם אותם בבנק הדואר על שוברי אגרות. את שוברי האגרות ניתן לקבל רק אצל רספ"ן.

  

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000