מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

מדריך - מילוי שוברי אגרות

אגרות עבור מבחני התאוריה והטסט לאופנוע ים ולסירת מנוע ניתן לשלם רק על שוברי אגרות ייעודיים של רספ"ן (רשות הנמלים והספנות).

את שוברי האגרות לא ניתן לקבל בסניפי הדואר. תלמידים שלנו יוכלו לאסוף את השוברים במשרדינו או לקבל אותם באמצעות משלוח בדואר.

את שובר האגרה יש למלא בכתב יד ברור ובצורה נכונה. טעות במילוי האגרה עשויה לגרום לאובדנה.

לתלמידים שלנו - מייד אחרי מילוי שוברי האגרות ולפני התשלום בדואר, יש לשלוח צילום שלהם בווטסאפ למספר 052-5111000 לצורך קבלת אישור.
טעות במילוי השובר יכולה לגרום לעיקוב של מעל חודש ימים.

 

הסכומים אותם צריך למלא בשוברים:

  • מבחן תאוריה – 180 ₪
  • מבחן מעשי (טסט) – 303 ₪

 

כל אגרה מיועדת למבחן אחד בלבד. בצידה הימני ישנה טבלע עם מספרי קוד עבור כל מבחן. יש להקפיד לבחור את הקוד הנכון ולכתוב אותו בשובר באגרה:

  • מבחן תאוריה לאופנוע ים – ימאות א' – קוד 11
  • מבחן תאוריה לסירת מנוע – ימאות ב' – קוד 12
  • מבחן מעשי (טסט) לאופנוע ים – קוד 20
  • מבחן מעשי (טסט) לסירת מנוע – קוד 21

 

תמונות לשוברי התאוריות - לדפדף בין התמונות:

---

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000