מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

מדריך - תשלום אגרות

עבור כל מבחן ממשלתי יש לשלם למדינה אגרה. גובה האגרות לרישיונות המשיט של אופנוע הים וסירת המנוע:

 • מבחן תאוריה – 203 ₪
 • מבחן מעשי (טסט) – 341 ₪

תלמידים בקורס המשולב של האופנוע ים וסירת המנוע צריכים לשלם פעמיים את האגרה לתאוריה ולטסט - שתיי אגרות לתאוריה ושתיי אגרות לטסט. 

את האגרות משלמים באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר השירותים והמידע הממשלתי.

בשלב הראשון צריך לבצע הזדהות ולהזין מספר תעודת זהות, תאריך לידה ומספר טלפון.

יש לבחור בחינות משיט.

יש לבחור את סוג הבחינה:

 • תאוריה לאופנוע ים - עיוני אופנוע ים (ימאות א).
 • תאוריה לסירה עוצמה א - עיוני סירה (ימאות ב).
 • תאוריה לסירה עוצמה ב - בחינה עיונית עוצמה ב.
 • טסט לאופנוע ים - מעשי אופנוע ים.
 • טסט לסירה עוצמה א - מעשי סירה עוצמה א.
 • טסט לסירה עוצמה ב - מעשי סירה עוצמה ב.

 

חשוב לדעת:

 • "מספר אישור תשלום" - יש לשמור את אישור התשלום. באישור זה מופיע "מספר אישור התשלום" ויהיה בו צורך לקביעת המבחנים בהמשך.
 • טופס רפואי - לא ניתן לשלם אגרות לפני הגשת טופס כשירות רפואית - טופס כחול. את הטופס מקבלים בתחנות הצילום וממלאים ושולחים בהתאם למדריך המצוי בעמוד - מדריך למילוי הטופס הרפואי.
 • תוקף הטופס הרפואי - הטופס תקף לשנתיים מיום הגשתו ואישורו. מועד פג התוקף יוצג במהלך התשלום. לא ניתן לשלם אגרות לפני הגשת הטופס או אחרי שהוא פג תוקף.
 • תשלום אגרה לטסט - תשלום אגרה למבחן המעשי ניתן לשלם רק אחרי שעוברים מבחן תאוריה.
 • תשלום אגרה למבחן חוזר - אגרות למבחן חוזר אחרי כישלון בתאוריה או בטסט ניתן לשלם רק אחרי שהכישלון במבחן מתעדכן במחשב של רספ"ן (רשות הספנות והנמלים). יש לנסות לשלם את האגרה ובמידה ומופיעה הודעה שאומרת שכבר קיימת אגרה למבחן הנדרש יש לנסות בשלב מאוחר יותר.
 • תשלום בעמדות הסופר-פארם תלמיד שלא מעוניין לשלם את האגרות באתר של רספ"ן יוכל לעשות זאת בעמדות התשלום המצויות בסניפי הסופר-פארם, בדומה לרישיונות לרכב. בעמדות אילו ניתן לשלם עבור - חידוש רישיון, העברת בעלות לכלים עד 7 מטר, הנפקת רישיון שיט חדש/כפל, בדיקה ראשונית, תעודת רישום ראשונית, העברת בעלות/רישום משני מעל 7 מטר ובדיקת כושר שיט חוזרת.

  

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000