מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

1) באילו תנאים מותר להשיט סירת מנוע:

 • א. גיל המשיט 16 שנה ובסירה נמצא משיט מוסמך.

 • ב. גיל המשיט מעל 16 שנה ובעלי הסירה הרשו לו להשיטה.

 • ג. גיל המשיט מעל 15 שנה ועבר בהצלחה מבחן משיט סירה.

 • ד. גיל המשיט מעל 18 שנה והוא בוגר אגודת ספורט ימית.

2) מי רשאי להשיט סירת מנוע:

 • א. כל אחד רשאי להשיט סירה אם בעל הסירה נמצא בסירה.

 • ב. גיל המשיט 18 שנה ובעל הסירה נמצא בסירה.

 • ג. רק משיט מוסמך רשאי להשיט סירה.

 • ד. גיל המשיט 16 שנה ובסירה נמצא משיט מוסמך.

3) מהי המהירות המרבית המותרת בתוך נמל או מעגנה בהתאם לכללי הימאות הטובה:

 • א. 5 קשר.

 • ב. אין הגבלת מהירות.

 • ג. מהירות המאפשרת היגוי ותוצאותיה לא גורמות נזק.

 • ד. לפי מה שיקבע בתקנות לגבי כל נמל ומעגנה.

4) באיזו מהירות מותר להפליג בתוך מעגנה או נמל:

 • א. במהירות המאפשרת היגוי ותוצאותיה לא גורמות נזק.

 • ב. על פי השילוט בכל מעגנה ובלבד שלא יגרם נזק.

 • ג. עד 5 קשרים.

 • ד. תשובות א ו ב נכונות.

5) באיזה מהמקרים חייב משיט כלי שייט לדווח על תאונה:

 • א. בכל מקרה בו הפסיק המנוע לפעול והמשיט נזקק לעזרה.

 • ב. רק אם הצד הנפגע דורש זאת.

 • ג. רק אם עלות תיקון הנזק עולה על גובה סכום ההשתתפות העצמית.

 • ד. בכל מקרה בו נפגע אדם או נגרם נזק לכלי שייט.

6) באיזה מהמקרים חייב משיט כלי שייט לקיים תצפית ראייה ושמיעה:

 • א. רק אם כלי השייט באורך מעל 7 מ' ומהירותו מעל 6 קשר.

 • ב. בשעות החשיכה (משקיעת החמה ועד זריחתה) בלבד.

 • ג. בשעות ה"תאורה" (בחשיכה ובראות לקויה) לפי שיקול דעת הקברניט.

 • ד. בכל עת ובכל סוג כלי שייט.

7) באיזה נסיבות חייבים לקיים תצפית ראיה ושמיעה:

 • א. רק בכלי שייט מהירים, מעל 10 קשרים.

 • ב. רק בשעות החשכה.

 • ג. רק בשעות "התאורה" (בחשיכה ובראות לקויה).

 • ד. בכל עת ובכל סוגי כלי השייט.

8) מה המרחק שיש להתרחק מסירה המניפה דגל צוללים? (שאלת חובה)

 • א. 100 מטרים.

 • ב. 200 מטרים.

 • ג. 300 מטרים.

 • ד. 400 מטרים.

9) כיצד תפעל בראותך סירה המניפה דגל צוללים? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך, יש לה זכות קדימה.

 • ב. אתרחק 200 מטרים לפחות.

 • ג. אוריד מהירות ואשוט בזהירות.

 • ד. אתרחק 100 מטרים לפחות.

10) מהם האזורים המוגדרים כאסורים לשייט?

 • א. חופי רחצה, אזורי צלילה, שטחי אש.

 • ב. נמלים, חופי רחצה, אזורי מטווחים.

 • ג. מים טריטוריאליים, נמלים, אזורי דייג.

 • ד. אזורי דייג, חופי רחצה, אזורי גלישה.