מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

151) מהו היתרון העיקרי של קשר הצלה?

 • א. מתהדק בעומס וקל להתרה.

 • ב. גורם לחבל לצוף במים.

 • ג. מתהדק תחת לחץ.

 • ד. כל התשובות נכונות.

152) לאיזה צורך נשתמש בעיקר בקשר אורגים כפול?

 • א. לריתוק הסירה לרציף.

 • ב. לחיבור שני חבלים השווים בעוביים.

 • ג. לחיבור שני חבלים השונים בעוביים.

 • ד. לחיבור חבל לעמוד.

153) מהי כמות המים המינימאלית שחייבת להימצא בעת הפלגה, בסירת מנוע פרטית?

 • א. 5 ליטרים לאדם.

 • ב. 1 ליטר לאדם.

 • ג. 2 ליטרים לאדם.

 • ד. בים סוף צריך 5 ליטרים, בים התיכון מספיק 2 ליטרים לאדם.

154) בסירתך 5 מפליגים בהפלגה של עד 3 שעות. מה כמות המים החייבת להיות בסירה?

 • א. 2.5 ליטרים.

 • ב. 10 ליטרים.

 • ג. 5 ליטרים.

 • ד. בהפלגה עד 3 שעות לא חייבים לקחת מים.

155) מהו סימן היום של מפרשית המפעילה גם מנוע?

 • א. הצגת מעוין שחור על התורן.

 • ב. אין צורך בסימן מיוחד.

 • ג. הנפת חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה.

 • ד. הצגת שני חרוטים המחוברים בקודקודם על התורן.

156) במהלך הפלגת מפרשים ביום הפעלת מנוע. איזה סימן יום יש להציג?

 • א. הצגת מעוין שחור על התורן.

 • ב. אין צורך בסימן מיוחד.

 • ג. הנפת חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה.

 • ד. הצגת שני חרוטים המחוברים בקודקודם על התורן.

157) כיצד חייב לפעול כלי שייט הזכאי לפינוי דרך?

 • א. לצפור את סימן הזכאות (צפירה ממושכת).

 • ב. לשמור על קורס ומהירות.

 • ג. לשנות קורס ולהגביר את המהירות.

 • ד. להניף את דגל הזכאות.

158) על פי ההגדרה בתקנות, מהו כלי שייט "בדרך"?

 • א. כלי שייט השט מנקודה אחת לנקודה אחרת.

 • ב. כלי שייט גורר המתקדם במים.

 • ג. כלי שייט שאינו עוגן, אינו רתוק ואינו על שרטון.

 • ד. כל התשובות נכונות.

159) סירת מנוע (P) מבחינה בכלי שייט (H) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H מפנה ל-P.

 • ב. P מפנה ל-H.

 • ג. P מפנה ל- H - ממוכן מפנה למוגבלת תמרון מפאת עבודות ימיות.

 • ד. אין סכנת התנגשות כל אחת שומר על הקורס.

160) סירת מנוע (P) מבחינה בכלי שייט (G) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. G מפנה ל-P.

 • ב. P מפנה ל-G.

 • ג. P מפנה ל G - ממוכן מפנה למוגבלת תמרון מפאת עבודות ימיות.

 • ד. אין סכנת התנגשות כל אחת שומר על הקורס.