מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

91) איזה כלי שייט מתואר בתמונה 30?

 • א. כלי שייט ממוכן מתחת ל 50 מטר.

 • ב. כלי שייט של נתב.

 • ג. דייג שאינו מכמורתן.

 • ד. כל התשובות אינן נכונות.

92) מה מסמנים האורות בתמונה 71?

 • א. יציאה מהנמל.

 • ב. אוניה ללא שליטה.

 • ג. אונייה חונה (בלינקר).

 • ד. כניסה לנמל.

93) מהו כלי השייט המתואר בתמונה 46?

 • א. ספינת נתב המפליגה שמאלה.

 • ב. מפרשית המפליגה ימינה.

 • ג. מכמורתן המפליג שמאלה.

 • ד. מפרשית המפליגה שמאלה.

94) משמאל לחרטום ראית תמונה כמתואר בתמונה 46. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. אפנה דרך, זה צד שמאל של דייג.

 • ב. אמשיך בקורס ובמהירות, אין סכנת התנגשות, זה נתב.

 • ג. אעבור מצידו השמאלי, זה כלי שייט העוסק בעבודות עם מכשול בצד ימין.

 • ד. אין סכנת התנגשות, זה צד שמאל של מכמורתן.

95) מהו כלי השייט המופיע בתמונה 17?

 • א. מכמורתן בפעולה.

 • ב. ספינת נתב.

 • ג. מפרשית הנעזרת במשוטים.

 • ד. ירכתי גוררת וניגרר.

96) מימינך ראית אורות כמתואר בתמונה 17. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. אפנה ימינה, זו מגוררת ונגרר.

 • ב. אפנה שמאלה זו גוררת ונגרר.

 • ג. אמשיך בקורס ומהירות, אין סכנת התנגשות.

 • ד. אמשיך בקורס ומהירות, זו רחפת מתרחקת.

97) מהו סימן הלילה של מפרשית הנעזרת במנוע?

 • א. הוספת אורות צד.

 • ב. הוספת אור תורן קדמי לבן.

 • ג. אין צורך בסימון, היא נחשבת למפרשית.

 • ד. הנפת סימן כמתואר בתמונה 82.

98) בהפלגת לילה נחלשה הרוח ולכן הפעלת מנוע והפסקת את אורות הרשות בראש התורן. האם צריך לבצע שינוי נוסף באורות?

 • א. כן, להוסיף אור לבן סביב.

 • ב. לא, זה אותו כלי שייט.

 • ג. כן, להוסיף אור ראש תורן קדמי לבן.

 • ד. להוסיף אורות צד, ירוק מימין ואדום משמאל.

99) מהו כלי השייט המופיע בתמונה 6?

 • א. גוררת ונגרר המפליגים שמאלה.

 • ב. דופן שמאל של אוניה שאורכה מעל 150 רגל.

 • ג. דופן שמאל של מכמורתן ורשת מסומנת.

 • ד. אוניה ללא שליטה מפליגה שמאלה.

100) מימינך ראית אורות כמתואר בתמונה 6, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך, זו גוררת.

 • ב. אפנה דרך, זו דופן שמאל של מכמורתן ורשת מסומנת.

 • ג. אפנה דרך, זו דופן שמאל של כלי שייט מעל 150 מטר.

 • ד. אמשיך בקורס ומהירות, אין סכנת התנגשות.