מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

291) אתה מפליג בכלי שייט ממונע (K). מולך מפרשית (C), מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. C מפנה ל-K, כי C מעל לרוח לגבי K לכן חייבת לפנות לה דרך.

 • ב. K מפנה ימינה, C ממשיך בקורם ובמהירות, ממוכן מפנה למפרשית.

 • ג. K ו- C, כל אחד פונה ימינה.

 • ד. K ו- C, יכולים להמשיך בדרכם.

292) אתה מפליג בכלי שייט ממונע (O) ומציג אורות כמתואר בתמונה 35, מולך סירת מפרש (G). מהי הפעולה הנדרשת במצב המתואר? (שאלת חובה)

 • א. G מפנה ל-O.

 • ב. O מפנה ל-G, ממוכן מפנה למפרשית.

 • ג. G מפנה ל-O, מפרשית מפנה לממוכן.

 • ד. כל אחד ממשיך בדרכו.

293) אתה על סירת מנוע (B) מולך ספינת מפרש (J) המסומנת ע"י סימן המתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. B מפנה ל- J.

 • ב. J מפנה ל- B.

 • ג. כלי שייט B ו- J ממונעים ולכן שניהם מפנים ימינה.

 • ד. J עוגן, B יכול לעבור לידו.

294) בראות מוגבלת, לפני חרטום סירתך נשמעות שתי צפירות ממושכות בכל שתי דקות, מהו פירוש האות?

 • א. מלפנים נמצא כלי שייט שעצר והטיל עוגן.

 • ב. מלפנים נמצא כלי שייט ממוכן העושה את דרכו במים.

 • ג. מלפנים נמצא כלי שייט ממוכן שנעצר ולא עושה דרכו במים.

 • ד. מלפנים נמצא כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן והוא נע ימינה.

295) כלי שייט הנמצא סמוך אליך משמיע קבוצה של אותות קוליים המורכבים: משש צפירות קצרות, שלוש ממושכות ושש קצרות. מה הוא מסמן?

 • א. כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים, שים לב!

 • ב. אני במצוקה, מבקש סיוע מיידי.

 • ג. אין משמעות לאותות כאלה.

 • ד. כלי שייט ממוכן שעצר מנועים ואינו עושה דרכו במים.

296) מהו אורכו המירבי של כלי שייט המוגדר "כסירה"?

 • א. עד 8.5 מטרים.

 • ב. עד 24 מטרים.

 • ג. עד 7 מטרים.

 • ד. סירה פרטית עד 7 מטרים וסירת נוסעים בשכר עד 9 מטרים.

297) האם מותר למשיט בעל תעודת משיט 12 (סירת מנוע פרטית) להשיט סירת נוסעים בשכר?

 • א. בשום אופן לא!

 • ב. כן, אם אתה מעל גיל 16 ויש לך ותק של לפחות שנה.

 • ג. כן, אם יש אישור של בעל הסירה ומשיטים את האנשים ללא תשלום.

 • ד. כן, אם אתה מעל גיל 16 ויש לך אישור רפואי מתאים.

298) מהי המהירות המירבית המותרת להפלגת כלי שייט, החייב לעבור בתחום 300 מטרים מחוף לא מוכרז?

 • א. 5 קשרים.

 • ב. 4 קשרים.

 • ג. 2 קשרים.

 • ד. מהירות שלא תגרום הפרעה לשחיינים.

299) פרצה שרפה באזור ירכתי סירתך. מהן הפעולות הראשוניות הנדרשות במצב זה?

 • א. להפנות את הירכתיים מול הרוח, לשפוך מים מהים על השריפה לתא הרכתיים.

 • ב. להפנות את הירכתיים מול הרוח, להפעיל מטפה דרך פתח צר ולסגור את המכסה.

 • ג. להפנות את חרטום הסירה מול הרוח, ולכבות את השריפה בעזרת מטפה הכיבוי.

 • ד. להפנות את חרטום הסירה במורד הרוח, לשפוך מים מהים על השריפה.

300) מה אסור לעשות כשקיים חשש לשבר ברגלו של אדם הנמצא בסירתך?

 • א. להשקותו מים קרים.

 • ב. לפשוט ממנו את מכנסיו.

 • ג. לפשוט ממנו את חולצתו.

 • ד. להשכיבו על בטנו.