מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

אגרות רספ"ן (רשות הספנות והנמלים)

בדומה לשיפורים שהתבצעו במשרד התחבורה בשנים האחרונות בכל הנוגע לנגישות תשלום האגרות לרישיון הנהיגה ולרכב, שיפרה גם רשות הספנות והנמלים (רספ"ן) את האופן שבו אנו יכולים לשלם את האגרות בכל הקשור לכלי שייט. כיום ניתן לשלם כמעט את כל האגרות בנוחות וביעילות בצורה מכווננת באתר האינטרנט של רספ"ן.

בקרוב צפויות כל תעודות המשיט ורישיונות השייט שלנו להופיע באיזור האישי שבמערך ההזדהות הממשלתית ביחד עם רישיונות הנהיגה ורישיונות הרכב. הדבר יהפוך את כל נושא הניהול של הרישיונות, החידוש שלהם ותשלום האגרות עבורם לפשוט ונגיש עוד יותר. נוכל לבצע את תשלום האגרות מתוך מערכת ההזדהות הממשלתית.

רוב השירותים הניתנים על ידי רספ"ן מחוייבים בתשלום אגרות ואת האגרות יש לשלם לפני הפנייה לרספ"ן לקבלת השירות.

עבור איזה כלי שייט ניתן לשלם אגרות בצורה מכווננת?

כיום ניתן לשלם אגרות באינטרנט כמעט על כל כלי השייט:

 • אופנועי ים.
 • סירות מנוע עוצמה א'.
 • סירות עוצמה ב'.
 • ספינות.
 • אוניות.
 • גוררות.
 • ארבה.
 • דייגים.

מה גובה האגרות בשנת 2024?

טבלה מרכזת עבור - תעריפי אגרות - המחלקה לכלי שייט קטנים.

בטבלה זו מופיעים האגרות עבור:

 • מתן תעודת משיט קבועה או חידושה.
 • בחינה עיונית למשיט אופנוע ים.
 • בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה או, או ב'.
 • בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר.
 • בחינה עיונית למשיט ספינה.
 • בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'.
 • בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה ואופנוע ים.
 • בחינה עיונית חוזרת למשיט ספינה.
 • הגשת ערר על בחינה עיונית.
 • בחינה מעשית למשיט אופנוע ים.

 • בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה או, או ב'.

 • בחינה מעשית למשיט ספינה.

 • בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת.

 • אגרות בדיקת כלי שיט.

 • אגרות בעד מתן תעודות.

 • רישום כלי שיט שתפוסתו עד 99 טון או שאורכו המרבי אינו עולה 24 מטר.

 • רישום העברת בעלות בכלי שיט ומתן תעודות רישום.

 • בגין שינוי שם כלי השיט בפנקס הרישום.

 • בגין הענקת תעודת רישום חדשה עקב שינוי בפרט/ים שבה, או שתעודת הרישום הקיימת אבדה, הושמדה, נפגמה או הוחזרה לרשם.

 • עבור תעודת רישום חדשה או חל שינוי משמעותי במבנה כלי השיט.

 • בגין עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום או בעד אימות מסמכים.

 • בעד העתקת צילומים מתכונו של רישום בפנקס הרישום.

 • רישום שטר משכנתא על כלי- השיט או מחיקתו.

 • שטר משכנתא בסכום כולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר, הנעשות בין הצדדים במעמד פדיונן.

 • שטר העברת משכנתא או הסבתה לאחר/ים.

 • שטר תיקון משכנתא.

 • שטר הגדלת/ שינוי משכנתא.

 • עין בפנקס הרישום.

 

טבלה מרכזת עבור - תעריפי אגרות - רשות המנלים והספנות

בטבלה זו מופיעים האגרות עבור:

 • בדיקה כללית של אניה.
 • בדיקה כללית של סירה או ספינה.
 • בדיקה כללית של גוררת.
 • בדיקה כללית של ארבה.
 • בדיקה חוזרת לסירה, ספינה, גוררת או ארבה.
 • בדיקה חלקית באנייה בהתאם לאמנה
 • בעד בדיקה חלקית באנייה בהתאם לאמנה לקווי טעינה
 • בדיקה מיוחדת בכלי שייט
 • מתן היתר שייט כולל בדיקת כושר שייט.
 • מתן תעודות כגון רישיון שייט, רישיון משיט, העברות בעלות, חידושי רישיון, סימון תו קיבולת.
 • רישום כלי שייט ומתן תעודות רישום.
 • רישום העברת הבעלות בכלי שייט ומתן תעודות רישום.
 • מחיקת כלי שייט מפנקס הרישום.
 • שינוי השם של כלי השייט בפנקס הרישום.
 • מתן תעודת רישום חדשה.
 • תעודת רישום חדשה.
 • בחינות הסמכה שונות על פי תקנות הספנות (ימאים) התשס"ב - 2002.
 • קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות.
 • השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים.
 • עיון ברישומים המתייחסים לכלי שייט בפנקס הרישום.
 • מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום.
 • מדידת כלי שייט.
 • מדידת כלי שייט מחדש
 • רישום בפנקס הרישום.
 • אישור בידי הרשם.
 • יומן רשמי לאנייה.
 • יומן רשמי לספינה.
 • יומן רדיו - טלפון.
 • יומן רדיו- טלגרף
 • רישיון להכנסת רכב לנמל או בעד חידושו.


כיצד משלמים את האגרות:

אגרות עבור בחינות משיט והנפקת תעודות משיט ניתן לשלם בלינק שלהל"ן:

תשלום אגרות בחינות/תעודות משיט

תשלום בעמדות הסופר-פארם - תלמיד שלא מעוניין לשלם את האגרות באתר של רספ"ן יוכל לעשות זאת בעמדות התשלום המצויות בסניפי הסופר-פארם, בדומה לרישיונות לרכב. בעמדות אילו ניתן לשלם עבור - חידוש רישיון, העברת בעלות לכלים עד 7 מטר, הנפקת רישיון שיט חדש/כפל, בדיקה ראשונית, תעודת רישום ראשונית, העברת בעלות/רישום משני מעל 7 מטר ובדיקת כושר שיט חוזרת.

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000