מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

מדריך - חידוש רישיון שייט (רישיון הסירה/אופנוע-ים)

במדריך זה יוסבר הנוהל של חידוש הרישיון של כלי שייט (אופנועי ים וסירות מנוע) ויוסבר איך לקבוע טסט (כושר שייט) לכלי השייט.

טסט - כושר שייט:

בדומה לטסט שעושים לרכב כל שנה, גם לאופנוע ים ולסירת מנוע יש לבצע טסט תקופתי.

הטסט לכלי השייט נקרא כושר שייט. על רישיון כלי השייט רשום מועד פג התוקף של הרישיון ועל מנת לחדש אותו יש צורך לבצע טסט (כושר שייט) לפני מועד פג התוקף.

  • כושר שייט לכלי שייט פרטי יתבצע - פעם בשנתיים.
  • כושר שייט לכלי שייט מסחרי יתבצע - פעם בשנה.

רישיון חידוש יישלח על ידי רספ"ן (רשות הספנות והנמלים) לכתובת של בעל רישיון השייט הרשומה במשרד הפנים ובמקביל תישלח הודעת טקסט לטלפון הנייד של הבעלים של כלי השייט על הצורך בחידוש הרישיון. ההודעות והרישיון לא תמיד מגיעים ולכן באחריותו של בעל הכלי השייט לפעול בזמן לחידוש הרישיון לפני פג התוקף.

בקרוב יופיע רישיון כלי השייט באיזור "ההזדהות הממשלתי" האישי של הבעלים של כלי השייט לצד הרכבים הנמצאים בבעלותו וכל הפעולות שכוללות כושר שייט.

 

להל"ן השלבים לחידוש רישיון השייט:

שלב 1 - תשלום אגרה:

יש להיכנס לאתר התשלומים של משרד התחבורה ולשלם את האגרת הטסט בעמוד אגרות רישיון כלי שייט.

גובה האגרה לביצוע כושר השייט (הטסט) מופיע בלוח האגרות באתר של רספ"ן.

בתום התשלום ניתן יהיה להדפיס את הרישיון הזמני. עותק הרישיון יישלח גם לאימייל. חלקו העליון של הרישיון הוא הרישיון עצמו שייכנס לתוקף אחרי מעבר הטסט (כושר השייט) וחלקו התחתון נשאר אצל הבוחן לאחר הטסט.

שלב 2 - קביעת מועד לביצוע כושר שייט:

את המועד לטסט יש לקבוע באמצעות מערכת הזמנת התורים של רספ"ן.

יש לבצע הזדהות, לבחור משרד התחבורה ובאיזור "רשות הספנות והנמלים" יש לבחור "חידוש רישיון לכלי שייט" ולהמשיך משם.

שלב 3 - ביצוע כושר השייט:

על הבעלים של כלי השייט להגיע בזמן למועד שנקבע מצויידים במסמכים ובציוד שלמטה.

ניתן לשלוח אדם שאינו הבעלים של כלי השייט לביצוע כושר השייט - יש למלא ולחתום על סעיף ייפוי הכוח שבתדפיס הרישיון ולהגיע לטסט עם שתיי תעודות מזהות מקוריות - של הבעלים של כלי השייט ושל מיופה הכוח.

מבקש הבקשה יגיע בשעה שנקבעה ויציג לבוחן את הודעת ה- SMS עם הזימון ויבצע רישום במקום.

מסמכים:

  • תדפיס רישיון השייט המשולם (ששולם בשלב 1).
  • תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון של בעל כלי השייט.
  • תעודת ביטוח צד ג' מקורית ובתוקף לכלי השייט ועל שמו של בעל כלי השייט.

ציוד:

  • אופנוע הים/הסירה - חשוב לוודא שמספר הרישוי של רשום בצורה ברורה, שגוף אופנוע הים והסירה שלמים ושהנגרר תקין.
  • ציוד פירוטכני - (לפיד עשן) - חשוב לבדוק את תאריך התפוגה המודפס ולוודא שהציוד בתוקף.
  • מראה איתות תקנית.
  • חליפות הצלה לפי מספר הרוכבים המורשים על כלי השייט.

המפקח יבצע רישום ויערוך את הבדיקות הנדרשות.

במידה וכלי השייט לא עבר את בדיקת כושר השייט, יש לתקן את הליקויים או החוסרים שיציג המפקח, לתאם תור למבחן חוזר באפליקציית myVisit ולשלם אגרה נוספת. במידה ולא ניתן יהיה לשלם את האגרה החדשה בצורה מכווננת יהיה צורך לפנות לרספ"ן ולקבל שובר לתשלום. 

 

קבלת רישיון השייט החדש:

לאחר מעבר מבחן כושר שייט בהצלחה, בדומה לטסט ברכב, מפקח כלי השייט יחתום על רישיון השייט.

הרישיון נכנס לתוקף רק לאחר חתימת המפקח.

 

כלי שייט שרישיונו לא חודש - פג תוקף:

כלי שיט שלא שולם ולא בוצעה עבורו בדיקת כושר שיט צובר חובות והאגרה תחושב עבור כל התקופה בה לא שולמו האגרות.

במידה ולא בוצעה בדיקת כושר שיט במהלך תקופה של מעל 5 שנים, יידרש הבעלים לבצע סקר גוף לסירה או לספינה ולהביא אישור תקינות ממוסך במקרה של אופנוע ים.

רשימת קבלנים המבצעים את הסקר ניתן למצוא במאגר נותני שירותים בענף הנדסת כלי שייט.

בכל מקרה יהיה צורך לפנות לרספ"ן ולקבל הנחיות מתאימות.

 

דרכי התקשרות עם רספ"ן:

רשות הנמלים והספנות - המחלקה לכלי שייט קטנים
קריית הממשלה המחוזית חיפה - בנין ב'
שדרות פל-ים 15 א', ת.ד. 806 חיפה 31999

טלפון: 04-8632235

שעות קבלת קהל במשרדים בחיפה:
בימי א' ג' ה' - בין השעות 08:00 עד 13:00.

שעות קבלת קהל למענה טלפוני:
בימי ב' ד' - בין השעות 08:00 - 13:00.

דרכים נוספות:

 - פניה למרכז מידע ארצי רישוי קול 5678*.
 - פניה בדואר אלקטרוני: sapanut@mot.gov.il.

 

 

לייעוץ נוסף ניתן לפנות אלינו.

 

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000