מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

מדריך - חידוש רישיון שייט (רישיון הסירה/אופנוע-ים)

במדריך זה יוסבר הנוהל של חידוש הרישיון של כלי שייט (אופנועי ים וסירות מנוע) ויוסבר איך לקבוע טסט (כושר שייט) לכלי השייט.

טסט (כושר שייט):

בדומה לטסט שעושים לרכב כל שנה, גם לאופנוע ים ולסירת מנוע יש לבצע טסט תקופתי. הטסט לכלי שייט נקרא "כושר שייט.

הטסט לכלי השייט נקרא - כושר שייט. בדומה לרכב, על רישיון כלי השייט רשום מועד פג התוקף של הרישיון. על מנת לחדש אותו יש צורך לבצע טסט (כושר שייט) לפני מועד פג התוקף.

אגף הספנות שבמשרד התחבורה שולח לבעלים של אופנוע הים או הסירה את חידוש הרישיון לפני שפג תוקפו של הרישיון הישן. הרישיון נשלח לכתובת המגורים הרשומה במשרד הפנים. יש לוודא שכתובת זאת נכונה ושאכן מקבלים בה דואר.

 • כושר שייט לכלי שייט פרטי יתבצע פעם בשנתיים.
 • כושר שייט לכלי שייט מסחרי יתבצע פעם בשנה.

 כלי שייט שלא ביצע כושר שייט מעל 5 שנים יצטרך לבצע סקר גוף הנדסי במטרה לבדוק את תקינותו. רשימת קבלנים המבצעים את הסקר ניתן למצוא במאגר נותני שירותים בענף הנדסת כלי שייט.

 

המסמכים והציוד הנדרש לביצוע כושר שייט:

יש להצטייד במסמכים שלהלן לצורך ביצוע הטסט (כושר השייט) לאופנוע הים או סירת המנוע.

ציוד:

 • את אופנוע הים/הסירה - חשוב לוודא שמספר הרישוי של רשום בצורה ברורה, שגוף אופנוע הים והסירה שלמים ושהנגרר תקין.
 • ציוד פירוטכני - לפיד עשן - חשוב לבדוק את תאריך התפוגה המודפס ולוודא שהציוד בתוקף.
 • מראה לאיתות.
 • חליפות הצלה לפי מספר הרוכבים המורשים על כלי השייט.

מסמכים:

 • רישיון שייט משולם - הרישיון שהתקבל ממשרד התחבורה לאחר ששולם.
 • ייפוי כוח במידה ובעל כלי השייט שולח אדם אחר במקומו לטסט. במקרה זה יהיה עליו לציידו בייפוי כוח המופיע כסעיף ברישיון השייט הזמני המשולם. 
 • תעודת זהות מקורית של בעל כלי השייט ותעודת זהות מקורית של מיופה הכוח (במידה ויש מיופה כוח).
 • תעודת ביטוח צד ג' לכלי השייט - חשוב לוודא שהביטוח יהיה על שמו של בעל כלי השייט.

 

תשלום האגרה לביצוע כושר שייט:

רישיון חידוש יישלח על ידי רספ"ן לכתובת של בעל רישיון השייט הרשומה במשרד הפנים.

את האגרה לטסט יש לשלם באתר התשלומים של רספ"ן בעמוד אגרות רישיון כלי שייט או באחד מסניפי הדואר אולם במקרה זה יש צורך לפנות לרספ"ן לצורך קבלת שובר לתשלום האגרה.

לא חייבים לחכות להגעת הרישיון בדואר, ניתן לשלם את האגרה בעמוד  אגרות רישיון כלי שייט ולהמתין לקבלת הרישיון עם חותמת "שולם" בדואר. 

גובה האגרה לביצוע כושר השייט (הטסט) מופיע בלוח האגרות באתר של רספ"ן.

 

ביצוע כושר השייט (הטסט):

לאחר תשלום האגרה וקבלת רישיון השייט המשולם ניתן יהיה לזמן תור מראש לביצוע כושר השייט. את התור יש לזמן באמצעות אפליקציית myVisit או באתר האינטרנט myVisit.

בדיקת כושר השייט תתבצע באחד מהנמלים או המרינות המופיעים ב- myVisit.

בהגעה למקום יש לגשת לעמדת הרישום במעגנה ולהציג בפני המפקח:

 • הודעת ה- SMS שהתקבלה מאפליקציית myVisit שמראה את קביעת התור.
 • טופס האגרה המשולמת - יש להדפיס את שובר האגרה המשולם.
 • רישיון השייט המשולם - אין לתלוש את הספח העליון.
 • תעודת ביטוח צד ג' תקפה ומקורית.

המפקח יבצע רישום ויערוך את הבדירקות הנדרשות.

במידה וכלי השייט לא עבר את בדיקת כושר השייט, יש לתקן את הליקויים או החוסרים שיציג המפקח, לתאם תור למבחן חוזר באפליקציית myVisit ולשלם אגרה נוספת. במידה ולא ניתן יהיה לשלם את האגרה החדשה בצורה מכווננת יהיה צורך לפנות לרספ"ן ולקבל שובר לתשלום. 

הערה - במרינה ת"א לא יתקיימו בדיקות עבור כלי שיט על נגררים בשל אי זמינות מקום חנייה.

 

קבלת רישיון השייט החדש:

לאחר מעבר מבחן כושר שייט בהצלחה, בדומה לטסט ברכב, מפקח כלי השייט יחתום על רישיון השייט. הרישיון ננכנס לתוקף רק לאחר חתימת המפקח.

 

כלי שייט שרישיונו לא חודש - פג תוקף:

כלי שיט שלא שולם ולא בוצעה עבורו בדיקת כושר שיט צובר חובות והאגרה תחושב עבור כל התקופה בה לא שולמו האגרות.

במידה ולא בוצעה בדיקת כושר שיט במהלך תקופה של מעל 6 שנים, יידרש הבעלים להציג בעת ביצוע הבדיקה סקר גוף (לסירה/ספינה) או במקרה של אופנוע ים - אישור תקינות ממוסך.

בכל מקרה יהיה צורך לפנות לרספ"ן ולקבל הנחיות מתאימות.


- נכון להיום ניתן לשלם את הרישיון בדואר (לאחר קבלתו בדואר) או באינטרנט (ואז להמתין שיגיע בדואר עם חותמת התשלום).

דרכי התקשרות עם רספ"ן:

רשות הנמלים והספנות - המחלקה לכלי שייט קטנים
קריית הממשלה המחוזית חיפה - בנין ב'
שדרות פל-ים 15 א', ת.ד. 806 חיפה 31999

טלפון: 04-8632235

שעות קבלת קהל במשרדים בחיפה:
בימי א' ג' ה' - בין השעות 08:00 עד 13:00.

שעות קבלת קהל למענה טלפוני:
בימי ב' ד' - בין השעות 08:00 - 13:00.

דרכים נוספות:

 - פניה למרכז מידע ארצי רישוי קול 5678*.
 - פניה בדואר אלקטרוני: sapanut@mot.gov.il.

 

 

לייעוץ נוסף ניתן לפנות אלינו.

 

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000