מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

1) אופנוע ים (K) מבחין בכלי שייט (G) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 80, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. G עוגן, אין סכנה, K יכול להמשיך.

 • ב. K מפנה ל G ,G הוא כלי שיט ללא שליטה.

 • ג. G על שרטון, K ינהג בזהירות רבה, יתרחק בצורה היעילה ביותר מהשרטון.

 • ד. G מבקש עזרה, על K לגשת אליו ולעזור לו.

2) אופנוע ים (P) מבחין בספינת מפרש (H) ועליה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H יפנה ל- P, (שמאלה) ממונע מפנה למפרשית.

 • ב. P יפנה ימינה וגם H יפנה ימינה.

 • ג. P יפנה ימינה ל- P ,H איננו מבין את האותות של H ומה שבטוח- בטוח!

 • ד. H ו- P יכולים להמשיך בדרכיהם.

3) אופנוע ים (H) מבחין במפרשית (P) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. P עוגנת, על H לפנות לה דרך.

 • ב. H פונה ימינה, ו- P פונה ימינה.

 • ג. P מוגבלת בכושרה לתמרן (אין מספיק רוח), על H לפנות לה דרך.

 • ד. אין סכנה, H יכול להמשיך באורח ומהירות.

4) אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 81, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B מוגבל מפאת השוקע שלה, ולכן על J לפנות לה דרך.

 • ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו.

 • ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו.

 • ד. B על שרטון, J ינהג בזהירות רבה ויתרחק בצורה היעילה ביותר מהשרטון.

5) אופנוע ים (K) מבחינה בכלי שייט (C) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. C עוגן, אין סכנה, K יכולה להמשיך.

 • ב. C מוגבל שוקע, על K לפנות לו דרך בזהירות.

 • ג. K ו- C כל אחד פונה ימינה.

 • ד. C על שרטון, K תנהג בזהירות רבה, תתרחק בצורה היעילה ביותר מהשרטון.

6) אופנוע ים (M) מבחין בכלי שייט (A) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. M צריך לעבור מאחורי ירכתיו של A.

 • ב. A מפנה ל- M ,M מימינו.

 • ג. M מפנה ל- A ,A גורר ואורך הגרר מעל 200 מטר.

 • ד. M מפנה ל- A ,A קשה לו לתמרן.

7) אופנוע ים (O) מבחין בכלי שיט (C) כשהוא מניף סימן יום כמתואר בתמונה 86 מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. C מפנה ל- O.

 • ב. O מפנה ל- C.

 • ג. C ו- O, כל אחד פונה ימינה.

 • ד. אין סכנת התנגשות.

8) אופנוע ים (P) מבחין בספינת מנוע (D) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 75, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. ספינה D עוסקת בדייג על P לפנות לה דרך.

 • ב. P מהיר ויכול להמשיך בתנועה ללא חשש.

 • ג. ספינה D מפנה לאופנוע ים P - P מימינו.

 • ד. D מוגבלת בגלל השוקע, P יפליג בזהירות עד שהסכנה תחלוף.

9) אופנוע ים (M) מבחין באופנוע ים (E), מהי הפעולה הנדרשת? (לא קיימת סכנת התנגשות). (שאלת חובה)

 • א. E מפנה ל- M.

 • ב. M מפנה ל- M ,E עוקפת.

 • ג. אין צורך לבצע שינוי בקורס או מהירות.

 • ד. E יפנה ל- M, מה שבטוח, בטוח!

10) כלי שייט (M) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 84 משיג ועובר את אופנוע ים (E), מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. E מפנה ל- M ,M דייג העוסק בדייג.

 • ב. M יפנה ל- E, כלי שייט עוקף יפנה.

 • ג. E יפנה ל- E ,M איננו מבין את האותות של M ומה שבטוח - בטוח!

 • ד. E יפנה ל- M, ספינה מפנה לאופנוע.