מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

21) אופנוע ים (J) מבחין בכלי השייט (F) כשעליו מונף סימן יום כמתואר בתמונה 76. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. F מימינו של J, על J לפנות לו דרך.

 • ב. F שולת מוקשים. J יפנה דרך.

 • ג. F מוגבל בכושרו לתמרן ועוגן, אין סכנה, J יכול להמשיך.

 • ד. J ניגש לעזור ל F המסמן שהוא במצוקה.

22) אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 87, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B מוגבל מפאת השוקע שלה, ולכן על J לפנות לה דרך.

 • ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו.

 • ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו.

 • ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך.

23) אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 87, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה שמאלה ויפנה דרך.

 • ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו.

 • ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו.

 • ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך.

24) אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 90, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה שמאלה ויפנה דרך.

 • ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו.

 • ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו.

 • ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך.

25) אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 89, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה שמאלה ויפנה דרך.

 • ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו.

 • ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו.

 • ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך.

26) אופנוע ים (L) מבחין בכלי שייט ממונע (P) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. P ממוכן, מפנה לאופנוע L.

 • ב. P גורר, L חייב לפנות לו דרך.

 • ג. L מהיר יותר, ויכול להמשיך ללא חשש.

 • ד. שניהם ממוכנים ולכן על שניהם לפנות כל אחד ימינה.

27) אופנוע ים (G) מבחין בכלי שייט ממונע (K) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. K ממוכן, מפנה לאופנוע G.

 • ב. K גורר, G חייב לפנות לו דרך.

 • ג. G מהיר יותר, ויכול להמשיך ללא חשש.

 • ד. שניהם ממוכנים ולכן על שניהם לפנות כל אחד ימינה.

28) כלי שייט "F" המציג את הצורה שבתמונה "81" מבחין באופנוע-ים "N" כיצד יפעלו כלי השייט? (שאלת חובה)

 • א. כל אחד פונה ימינה.

 • ב. כל אחד עוצר ומנסה לנסוע לאחור.

 • ג. "N" יפנה, ויתרחק ככל האפשר מ- "F".

 • ד. "N" במצוקה, ולכן חובה לגשת אליו ולהגיש עזרה.

29) אופנוע ים (F) מבחין בספינת מפרש (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 77. מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. N על שרטון, F יתקדם בזהירות רבה.

 • ב. N עוגנת, F יכול לעבור על ידה .

 • ג. N מסמנת שהיא מתמרנת בקושי, על F לפנות לה דרך שמאלה.

 • ד. N מבקשת עזרה ועל F לגשת ולסייע לה.

30) כאשר כלי שיט אחר חייב לפנות לך את הדרך - מה עליך לעשות?

 • א. עלי לשמור על אורח ומהירות, כמו שהפלגתי עד עכשיו.

 • ב. עלי להוריד מהירות למינימום ולשמור על האורח.

 • ג. עלי לשנות אורח ו/או מהירות בצורה שתראה לעיני משיט כלי השיט השני באופן ברור.

 • ד. אין זה משנה מה אני אעשה - כלי השיט השני חייב לפנות לי דרך בכל מקרה.