מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

41) אופנוע - ים "F" מבחין בכלי שייט "N" המציג דגל שבתמונה "106" כיצד עליו לפעול? (שאלת חובה)

 • א. חובה לגשת לכלי שייט "N" ולהגיש עזרה.

 • ב. אופנוע הים ימשיך להפליג בזהירות , שלא יעלה על האדם בים.

 • ג. "N" מסמן שיש צוללים במים ולכן יש להתרחק למרחק של 200 מטר לפחות.

 • ד. שני כלי השייט יפנו ימינה על מנת למנוע התנגשות.

42) כלי שייט G משמיע את האות שבתמונה 115 לאופנוע ים K, מה המשמעות?

 • א. כלי השייט G מזהיר את האופנוע מעליה על שרטון.

 • ב. כלי השייט G מברך לשלום.

 • ג. כלי השייט G מנסה להזהיר או למשוך תשומת לב של האופנוע.

 • ד. אין משמעות לצפירות ביום, אלה רק בערפל.

43) אופנוע ים E רואה מימינו את אופנוע ים I. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. כל אחד פונה ימינה.

 • ב. כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. כל אחד ימשיך בדרכו, אין סכנת התנגשות.

 • ד. E יפנה ל- L הנמצא מימינו.

44) אופנוע - ים "B" מבחין בכלי שייט "J" המציג דגל שבתמונה "104 "כיצד עליו לפעול?

 • א. חובה לגשת לכלי שייט "J" ולהגיש עזרה.

 • ב. אופנוע הים ימשיך להפליג בזהירות, שלא יעלה על האדם בים.

 • ג. "J" מסמן שיש צוללים במים ולכן יש להתרחק למרחק של 200 מטר לפחות.

 • ד. שני כלי השייט יפנו שמאלה על מנת למנוע התנגשות.

45) אופנוע (D) מבחין באופנוע ים (L) מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. כל אחד פונה ימינה.

 • ב. כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. D מוריד מהירות, L פונה ימינה.

 • ד. שני האופנועים יעצרו.

46) אופנוע -ים מפליג צפונה, מקביל אליו אופנוע-ים נוסף, התכווין לאופנוע הנוסף לא משתנה הטווח לא משתנה ולכן...

 • א. קיימת סכנת התנגשות (התכווין לא משתנה).

 • ב. לא קיימת סכנת התנגשות.

 • ג. סכנת התנגשות תיתכן רק אם יפליגו לאורך 3 שעות לפחות.

 • ד. לא ניתן לדעת על פי הנתונים בשאלה אם יהיה סכנת התנגשות.

47) אופנוע-ים A מבחין במפרשית K, התכווין אל המפרשית הולכת וגדלה בצורה ניכרת ולכן

 • א. קיימת סכנת התנגשות על האופנוע-ים לפנות למפרשית.

 • ב. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור לפני חרטום המפרשית.

 • ג. אופנוע-ים יקטין את מהירותו על מנת שהזווית בינה לבין המפרשית תגדל.

 • ד. שני כלי השייט יפנו ימינה.

48) אופנוע-ים A מבחין במפרשית K, התכווין אל המפרשית הולכת וקטנה בצורה ניכרת ולכן...

 • א. קיימת סכנת התנגשות על האופנוע-ים לפנות למפרשית.

 • ב. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור לפני חרטום המפרשית.

 • ג. אופנוע-ים יקטין את מהירותו על מנת שהזווית בינה לבין המפרשית תגדל.

 • ד. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור מאחורי המפרשית.

49) בתעלה צרה אופנוע -ים I שומע מאחור את כלי שייט A משמיע את האות שבתמונה 116 מה משמעות האות?

 • א. A מסמן שהוא זורק עוגן.

 • ב. A רוצה לעקוף את I מימין.

 • ג. A רוצה לעקוף את I משמאל.

 • ד. A מפעיל מנועים לאחור.

50) בתעלה צרה אופנוע -ים I שומע מאחור את כלי שייט A משמיע את האות שבתמונה 121. מה משמעות האות?

 • א. A מסמן שהוא זורק עוגן.

 • ב. A רוצה לעקוף את I מימין.

 • ג. A רוצה לעקוף את I משמאל.

 • ד. A מפעיל מנועים לאחור.