מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

151) מהי הסיבה שבעת החפה בגלי חוף רצוי למקם את האופנוע ים בין שני גלים? (החפה = עליה מתוכננת על החוף עם האופנוע ים)

 • א. למנוע התחפרות החרטום בחול.

 • ב. לאפשר שליטה באופנוע.

 • ג. שהגל יכסה את האופנוע.

 • ד. כל התשובות נכונות.

152) איזה ציוד חובה עלי לקחת איתי להפלגה באופנוע-ים?

 • א. חגורות הצלה, מצוף/ידנית עשן, מדומם-מנוע ואת התעודות הנחוצות ומכנסוני מגן.

 • ב. חגורות הצלה, ראי איתות, מטפה אוטומאטי בתא המנוע ולפיד-יד.

 • ג. חגורות הצלה, מטפה אוטומאטי בתא המנוע, מצוף/ידנית עשן ואת התעודות הנחוצות.

 • ד. חגורות הצלה, מדומם מנוע, ראי איתות ואת התעודות הנחוצות.

153) ביציאה מפתח מרינה באיזה צד יש לעבור את מצופי הכניסה?

 • א. ירוק מצד ימין של הסירה ואדום מצד שמאל של הסירה.

 • ב. ירוק מצד שמאל של הסירה ואדום מצד ימין של הסירה.

 • ג. אין חשיבות באיזה צד, העיקר לא לעלות על המצוף.

 • ד. אף תשובה לא נכונה.

154) בהפלגה בערפל, כלי שייט לפני החרטום משמיעה 3 צפירות קצרות, מה המשמעות?

 • א. 3 צפירות קצרות משמעותן מנועי פועלים לאחור.

 • ב. 3 צפירות קצרות משמעותן מנועי פועלים לאחור, אבל אסור להשמיעה אותות אלו בזמן ערפל.

 • ג. 3 צפירות קצרות הוא חלק ממצב מצוקה, וכנראה שמצבו של כלי השייט לא כל כך חמור ולכן השמיעה רק חלק מאות המצוקה.

 • ד. המשמעות של הצפירות שזה כלי שייט שזרק עוגן.

155) מדוע יש להפליג במהירות איטית ליד כלי שייט אחרים?

 • א. על מנת למנוע גלים.

 • ב. על מנת למנוע מערבולות.

 • ג. על מנת למנוע לירידה בראות כתוצאה מהרסס באוויר.

 • ד. כל התשובות נכונות.

156) האם מותר לנוהג או לנוסע לשוט על אופנוע -ים במידה והוא קצת שתוי?

 • א. רק הנהוג חייב להיות לא שתוי.

 • ב. שניהם חייבים להיות לא שתויים.

 • ג. מספיק עם אחד מהם לא שתוי.

 • ד. במהירות איטית אין בעיה שהנוסע קצת שתוי.

157) כיצד יש לישר אופנוע-ים שהתהפך?

 • א. טפס על הפגוש והעזר במשקל גופך.

 • ב. סובב את האפנוע שאורכו יהיה מול הרוח.

 • ג. וודא שהמנוע לא עובד.

 • ד. כל התשובות נכונות.

158) עד לאיזה מרחק מותר להתקרב עם אופנוע ים אל חוף רחצה מוכרז?

 • א. עד ל 50 מטרים מקו שפל המים.

 • ב. עד ל 300 מטרים מכל צד של החוף המוכרז.

 • ג. עד ל 50 מטרים מכל צד ו-300 מטרים מקו שפל המים.

 • ד. מותר להתקרב לכל מרחק, אם מפליגים במהירות נמוכה מ -5 קשרים.

159) על פי התקנה, כיצד צריך להיות לבוש המשיט?

 • א. אין משמעות לפרטי הלבוש.

 • ב. בכל פריט לבוש שיבחר בכדי לשמור על צניעות.

 • ג. חייב בחליפה גלישה מלאה ועבה.

 • ד. מכנס עבה, מהמותנים ועד הברכיים.

160) על פי התקנה, כיצד צריך להיות לבוש הנוסע מאחור?

 • א. אין משמעות לפרטי הלבוש.

 • ב. בכל פריט לבוש שיבחר בכדי לשמור על צניעות.

 • ג. חייב בחליפה גלישה מלאה ועבה.

 • ד. מכנס עבה, מהמותנים ועד הברכיים.