מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

31) איך אתה מפנה דרך לכלי שיט אחר?

 • א. אשמור על אורח (כיוון הפלגה) ומהירות, כמו שהפלגתי עד עכשיו.

 • ב. אוריד מהירות למינימום ואשמור על האורח (כיוון ההפלגה) בו הפלגתי עד עכשיו.

 • ג. אני חייב לעצור את האופנוע ולתת לכלי השיט השני לעבור לפני.

 • ד. עלי לשנות אורח ו/או מהירות בצורה שתראה לעיני משיט כלי השיט השני באופן ברור.

32) סכנת התנגשות קיימת בין שני כלי שיט כאשר:

 • א. תכווין המצפן לכלי שיט אחר המתקרב אליך משתנה במידה ניכרת.

 • ב. תכווין המצפן לכלי שיט אחר המתקרב אליך אינו משתנה במידה ניכרת.

 • ג. כאשר כלי השיט השני מהיר יותר משלך.

 • ד. כאשר המרחק בין שני כלי השיט קטן בהדרגה.

33) הגדרת כלי שיט "בדרך" היא:

 • א. כלי שיט שאיננו רתוק לחוף, אינו במצב עגינה ואינו על שרטון.

 • ב. כלי שיט המתקדם במים בעזרת מנועים, מפרשים או משוטים.

 • ג. כלי שיט שאינו מתקדם בעזרת מנועים או מפרשים אלא ניסחף ברוח ובזרם.

 • ד. כלי שיט המפליג מנקודה אחת לנקודה אחרת.

34) באיזה מקרה על פי החוק, לא יהיה חייב אופנוע-ים בפנוי דרך לכלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן?

 • א. כאשר המוגבל מתקרב מולו.

 • ב. כאשר המוגבל מתקרב משמאלו.

 • ג. כאשר המוגבל מתקרב מאחוריו ומשיג את האופנוע ים.

 • ד. לא יתכן בשום מקרה שכלי שייט מוגבל יפנה דרך לאופנוע-ים.

35) מתי קיימת סכנת התנגשות בין שני כלי שייט?

 • א. כיוון המצפן לכלי שייט מתקרב משתנה במידה ניכרת.

 • ב. כאשר המרחק בין שני כלי השייט קטן וכיוון המצפן אליו לא משתנה במידה ניכרת.

 • ג. כאשר כלי השייט השני מהיר יותר מזה שאתה משיט וכוון המצפן אליו משתנה במהירות.

 • ד. כאשר כיוון המצפן לכלי שייט מתקרב אינו משתנה והטווח אליו גם לא משתנה.

36) האם משיט כלי שייט חייב לקיים תצפית, בראיה ושמיעה, ואם כן, מתי?

 • א. חובת תצפית היא בים בכל עת ומצב.

 • ב. התצפית דרושה בראות לקויה.

 • ג. קיום התצפית נתון לשיקול דעתו של המשיט בהתאם לנסיבות הקיימות.

 • ד. התקנה נוגעת למשיטי כלי שייט שאורכם מעל 7 מטרים.

37) האם מותר לאופנוע ים להפליג בשעות החשיכה או בשעת ראות לקוייה?

 • א. מותר, אבל לא יותר ממיל 1 מהחוף.

 • ב. מותר, בתנאי שיהיה על האופנוע מכשיר להשמעת אות קולי.

 • ג. מותר, בתנאי שיהיה עוד נוסע שיקים תצפית לאחור.

 • ד. אסור להפליג.

38) אופנוע ים P מבחין בכלי שייט H המניף על התורן את הדגל בתמונה 95, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. כל אחד פונה ימינה.

 • ב. כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. H מסמן שיש צוללים במים ולכן P חייב להתרחק לפחות 200 מטר.

 • ד. P תפנה דרך הספינה H עוגנת.

39) במרינה אופנוע ים שומע את כלי השייט מלפניו משמיע אות קולי שבתמונה 114, מה פרוש האות?

 • א. כלי השייט פונה ימינה.

 • ב. כלי השייט פונה שמאלה.

 • ג. כלי השייט מטיל עוגן.

 • ד. כלי השייט מסמן מצוקה.

40) כלי שייט D משמיע צפירה שבתמונה 111, כלי השייט L משמיע את אותו הצפירה. מה המשמעות? (שאלת חובה)

 • א. הם מסמנים שאין סכנת התנגשות ביניהם.

 • ב. הם מסמנים שיש סכנת התנגשות ולכן כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. אלו אותות שנותנים רק בערפל ולכן אין משמעות.

 • ד. הם מסמנים שיש סכנת התנגשות ולכן כל אחד פונה ימינה.