מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

61) אופנוע ים (A) מבחין בספינה (M) המניפה על התורן שלה דגל כמתואר בתמונה 98 ובחרטום כדור שחור, מה כוונתה? (שאלת חובה)

 • א. M קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכוונה ולסייע.

 • ב. M מודיעה שהיא עוגנת וממתינה לאשור רפואי לכניסה למרינה.

 • ג. M מהווה אוניית אם לצוללים ועוגנת ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטרים.

 • ד. M היא ספינה ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה.

62) מה המרחק המינימלי שמותר להתקרב לדגל שבתמונה 98? (שאלת חובה)

 • א. 300 מטרים.

 • ב. 200 מטרים.

 • ג. 50 מטרים.

 • ד. 500 מטרים.

63) איזה מהדגלים הבאים מסמן שיש צוללים במים? (שאלת חובה)

 • א. תמונה 104.

 • ב. תמונה 95.

 • ג. תמונה 98.

 • ד. תמונה 93.

64) האם מותר לאופנוע ים לשמש כספינת אם לצולל?

 • א. אסור בכל תנאי.

 • ב. מותר אם יניף את הדגל שבתמונה 104, ועל האופנוע נשאר תמיד משיט מוסמך כדין.

 • ג. מותר אם יניף את הדגל שבתמונה 98, ועל האופנוע נשאר תמיד משיט מוסמך כדין.

 • ד. מותר בכל תנאי.

65) איזה סימן יום יניף סירה המשמשת כספינת אם לצוללים? (שאלת חובה)

 • א. תמונה 83.

 • ב. תמונה 75.

 • ג. תמונה 98.

 • ד. תמונה 104.

66) אופנוע ים (A) רואה סירת גומי (H) ועליה דגל כמתואר בתמונה 104, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. H קורא לעזרה ולכן יש לגשת אליו.

 • ב. H עוגן, אפשר לעבור לידו ללא חשש.

 • ג. H מסמן שהוא מהווה סירת אם לצוללים, עליך לשמור מרחק של לפחות 200 מטרים ממנו.

 • ד. H מסמן שאדם בים, יש להפליג בזהירות ולפנות דרך.

67) מה המשמעות של הדגל בתמונה 104?

 • א. צוללים בים.

 • ב. אדם בים, יש לגשת מיד ולהגיש עזרה.

 • ג. אדם בים, יש להפליג בזהירות.

 • ד. פורק או טוען חומרים נפיצים.

68) אתה רוצה להשיט את האופנוע-ים שלך מחוף שאיננו חוף רחצה. מה הן המגבלות החלות על שיט כזה?

 • א. עלי להוביל את האופנוע שלי ברגל עד 50 מטרים מקו החוף ורק אז אוכל להתניע ולשוט באופן חופשי.

 • ב. אני יכול להתניע את האופנוע ברגע שעומק המים מספיק, ולשוט באופן חופשי.

 • ג. מקו החוף ועד 300 מטרים ממנו עלי לשוט בקו ניצב לקו החוף, ובמהירות שלא תעלה על 5 קשרים (9 קמ״ש). אחרי 300 המטרים אני רשאי לשוט בהתאם לטווח המירבי הרשום ברשיון השיט של האופנוע.

 • ד. אני חייב להשתמש ליציאה וחזרה בנתיב מסומן במצופים המיועד לכלי שיט. אם אין נתיב כזה אסור לי להשיט את האופנוע. המטרה להכניס את אופנוע הים בנתיב הכי קצר ומבלי לסכן מתרחצים. יש לזכור שבאילת תחום החוף הוא 1000 מטר ולא 300 מטר.

69) מהו טווח המרחק מחוף שאינו חוף רחצה מוכרז המותר להפלגת אופנוע ים (ללא הגבלות)?

 • א. ברצועה שבין החוף עד לגבול קשר עין מקו החוף.

 • ב. ברצועה שבין קו שפל המים עד למרחק 300 מטרים מהחוף.

 • ג. במרחק עד 1 מייל מהחוף אך לא פחות מ-300 מטרים מנקודת שפל המים.

 • ד. על פי התחום המוגדר בתעודת המשיט.

70) מהי מהירות ההפלגה המותרת בטווח של 200 מטרים מחוף לא מוכרז?

 • א. אין הגבלה למהירות.

 • ב. מהירות של 5 קשרים עד שיוצאים בניצב לחוף למרחק של 300 מטרים מקו החוף.

 • ג. אסור להפליג בשום מקרה בטווח של 200 מטרים מהחוף.

 • ד. מותר להפליג במהירות של 15 קשרים.