מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

141) מהי התקנה בדבר מדומם חירום באופנוע ים?

 • א. יש לחבר את המדומם לאופנוע ליד ההגה.

 • ב. יש לחבר את המדומם לנוסע מאחורי הנהג.

 • ג. יש לחבר את המדומם לנוהג.

 • ד. אין חשיבות למי מחברים את המדומם.

142) מה הגודל המינימלי של מספר הזיהוי על האופנוע ים?

 • א. 10 ס"מ.

 • ב. 20 ס"מ.

 • ג. 30 ס"מ.

 • ד. 40 ס"מ.

143) מה הכמות המינימלית של חגורות הצלה לאופנוע הים המורשה לשאת 3 אנשים, לבדיקות כושר שייט?

 • א. 2 חגורות.

 • ב. חגורה לנוהג בלבד.

 • ג. 3 חגורות.

 • ד. 4 חגורות.

146) בעת סיבוב חד ובמהירות גבוהה, נפלת מהאופנוע והאופנוע התהפך, כיצד תפעל?

 • א. אהפוך אותו חזרה, לא משנה דרך איזה צד, אתניע ואמשיך לנסוע.

 • ב. חשוב להפוך בכיוון נכון ע"פ הוראת היצרן ואז להפעיל את המנוע מיד.

 • ג. אהפוך חזרה ואחכה לעזרה מהחוף להניע אותו שוב.

 • ד. אנטוש את האופנוע ואשחה חזרה לחוף.

147) אתה חייב לגרור אופנוע ים אחר ע"י האופנוע שלך. היכן צריך לקשור את חבל הגרירה באופנוע שלך והיכן בנגרר?

 • א. בניגרר- בתפס הקדמי ואצלי, מסביב למושב, או בתפס אחורי, אם קיים.

 • ב. בניגרר- סביב מוט ההיגוי ואצלי- לאחוז את החבל ביד כדי לאפשר שיחרור מיידי.

 • ג. בניגרר- בתפס הקידמי ואצלי- להקיף את גופי ולקשור את הקצה בתפס הקדמי שלי.

 • ד. אין חשיבות למיקום קשירת חבל הגרירה.

148) מהו אורך חבל גרירה המומלץ בעת גרירת אופנוע ים ע"י אופנוע ים אחר?

 • א. 80 מטרים.

 • ב. 14 מטרים.

 • ג. 4 מטרים.

 • ד. 40 מטרים.

149) מהו ציוד הבטיחות וההצלה הדרושים לאופנוע ים?

 • א. חגורות הצלה, 1 מצוף עשן, מדומם מנוע, מראת איתות.

 • ב. חגורות הצלה, 1 לפידי יד אדום , מדומם מנוע.

 • ג. חגורות-הצלה, 1 רקטות מצנח, מראת איתות.

 • ד. חגורות הצלה, מדומם מנוע, מראת איתות.

150) מהו העומק הרדוד ביותר המאפשר בביטחון להפעיל מנוע של אופנוע ים?

 • א. לפחות 6 מטרים.

 • ב. לפחות 60 ס"מ.

 • ג. כאשר קצה צינור פליטת הגז מכוסה מים.

 • ד. לפחות 6 ס"מ.