מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

121) במהירות הפלגה גבוהה מאוד של אופנוע ים המדומם ניתלש ממקומו, מי יהיה נתון לסכנת פגיעה גדולה יותר?

 • א. הנוהג יפגע מההגה של האופנוע.

 • ב. הנוסע היושב מאחור יחליק לאחור.

 • ג. הנוהג יפול על הנוסע.

 • ד. שניהם נתונים לאותה מידה של סכנה.

122) מה הסכנה בהפלגה במהירות גבוהה כאשר באים גלים גבוהים מהצד?

 • א. הנוהג יכול ליפול לים.

 • ב. הנוסע יכול ליפול לים.

 • ג. הנוסע מאחור יכול להחליק קדימה.

 • ד. סכנת התהפכות של האופנוע.

123) בעת הפלגה יחד עם אופנוע ים נוסף עצר חברך וסימן לך להתקרב אליו בכדי להעביר לך בקבוק מים לשתיה, מהי הדרך הטובה ביותר לביצוע גישה לכלי שיט אחר ולעצור לידו מבלי לגרום נזקים?

 • א. לדומם מנוע מרחוק ולתת לתנופה לשאת אותו לכיוונו.

 • ב. להאט למינימום מהירות, להתקרב נגד כיוון הרוח ולדומם מנוע בקרבת כלי השייט.

 • ג. אין אפשרות לבצע גישה כזו באופנוע ים.

 • ד. להגיע במהירות לכיוונו ולדומם מנוע בקרבתו של כלי השייט השני.

124) באיזה טווח יוכל רוכב אופנוע ים הנמצא בגובה של 1 מטר מעל המים בראות טובה וים שקט לראות אופנוע ים אחר?

 • א. כ- 200 מטרים.

 • ב. כ- 2 מיל.

 • ג. כ- 600 מטרים.

 • ד. כ- 8 מיל.

125) ביציאה מנמל אילו מצופים ימצאו בצד ימין ושמאל?

 • א. בצד ימין מצוף אדום, בצד שמאל מצוף ירוק.

 • ב. בצד ימין מצוף ירוק, בצד שמאל מצוף אדום.

 • ג. בשני הצדדים יהיו מצופים שחורים.

 • ד. אין חשיבות לצבע המצוף, אלה רק לאורות בלילה.

126) האם משיט אופנוע -ים רשאי לאפשר לכל אדם לנהוג באופנוע - כאשר המשיט משגיח מהחוף?

 • א. כן, במידה והמשיט המוסמך נמצא תמיד בקשר עין.

 • ב. כן, בתנאי שהנוהג הוא מעל גיל 16.

 • ג. לא, רק משיט מוסמך רשאי לנהוג באופנוע-ים.

 • ד. כן, בתנאי שהנוהג קיבל אישור בכתב מטעם רשות הספנות והנמלים.

127) באיזה תנאים נדרש לעמוד מועמד, בכדי לקבל תעודת משיט 11-לאופנוע ים?

 • א. גיל של 16 שנים לפחות, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, בריאות תקינה, ללא צורך באבחנה בצבעים.

 • ב. גיל של לפחות 16 שנים, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, מעבר קורס הגשת עזרה ראשונה ואבחנת צבעים.

 • ג. גיל של לפחות 16 שנים, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, בריאות תקינה ואבחנה בצבעים.

 • ד. גיל של לפחות 17 שנים, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים.

128) האם מותרת גרירה סקי ע"י אופנוע ים?

 • א. כן, בתנאי שהאופנוע מורשה ל-3 מפליגים ועליו יהיו לפחות 2 אנשי צוות.

 • ב. אפשר לגרור רק אם על גוף הנגרר יש תפס עם שחרור חרום.

 • ג. מותרת, בתנאי שהאופנוע מורשה ל-2 מפליגים בלבד.

 • ד. אסורה לחלוטין!

129) האם מותרת גרירת סקי, או "בננה" ע"י אופנוע ים?

 • א. מותרת בכל תנאי.

 • ב. אסורה לחלוטין!

 • ג. מותרת ע"י כל סוגי האופנועים בתנאי שלא נגרר יותר מאדם אחד ותנאי הים מאפשרים זאת.

 • ד. מותרת ע"י אופנוע ים, המורשה לשאת 3 רוכבים, המושט בעת הגרירה ועליו לפחות 2 אנשים, כאשר הרוכב האחורי שומר קשר עין עם הנגרר.

130) איזה מסמך לא חייבים לשאת בעת הפלגה על אופנוע ים?

 • א. רשיון שייט.

 • ב. תעודת מזהה.

 • ג. תעודה משיט.

 • ד. רשימת ציוד הצלה.