מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

11) אופנוע ים (J) רואה כלי שייט (B) המניף על התורן שלו דגל כמתואר בתמונה 95 ובחרטום הספינה כדור שחור. מה מסמן (B) ומהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B מודיע שהוא עוגן ועל הספינה יש חומרים מסוכנים יש לעבור בזהירות.

 • ב. B מסמן מצוקה, יש לגשת ולעזור.

 • ג. B מהווה סירת אם לצולל. צריך לשמור מרחק מעל 200 מטרים ממנו.

 • ד. B ללא שליטה אך הניף דגל במקום הכדור השני ולכן- צריך לשים לב!

12) אופנוע ים (C) מבחין בכלי שייט (N) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 77, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. N מבקש עזרה ועל C לגשת ולסייע לו.

 • ב. N עוגן, C יכול להמשיך להפליג.

 • ג. N מסמן שהוא מתמרן בקושי, על C לפנות לו דרך שמאלה.

 • ד. C ו- N יכולים להמשיך בדרכיהם.

13) אופנוע ים (C) מבחין בכלי שייט (H) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 83 מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H במצוקה ועל C לגשת ולסייע לו.

 • ב. H מוגבל בכשרו לתמרן מפאת השוקע שלו, על C לפנות לו דרך.

 • ג. H מסמן שהוא מוגבל בכושרו לתמרן, על C לפנות לו דרך.

 • ד. H עוגן, C יכול להמשיך ללא חשש.

14) אופנוע הים (F) מבחין בסירה (B) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 83. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B ספינת אם לצוללים, יש להתרחק לפחות 200 מטרים ממנה.

 • ב. B עוגנת ומניפה דגל של כניסה לנמל.

 • ג. B קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכיוונה ולסייע.

 • ד. B היא כלי שייט ללא שליטה, יש להימנע מלהתקרב אליה.

15) אופנוע ים (A) רואה מימנו ספינה (M) המניפה על התורן שלה דגל בודד כמתואר בתמונה 93. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. A מפנה ל- M.

 • ב. M מפנה ל- A.

 • ג. M מהווה ספינת אם לצוללים ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטר.

 • ד. M היא כלי שייט ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה.

16) אופנוע ים (C) מבחין בספינה (K) ועליה סימן יום כמתואר בתמונה 90, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. C פונה ימינה ומפנה דרך.

 • ב. C פונה שמאלה ומפנה דרך.

 • ג. K פונה שמאלה ומפנה דרך.

 • ד. כל אחד מכלי השייט יפנה ימינה.

17) אופנוע ים (I) מבחין בכלי שייט ממונע (A) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, ומתקרב אל (I), וקיימת סכנת התנגשות ,מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. A חייב לפנות דרך ל- I.

 • ב. I חייב לפנות דרך ל- A.

 • ג. I מהיר יותר, אפשר להמשיך ללא חשש.

 • ד. A ממוכן, מפנה לאופנוע I.

18) אופנוע ים (M) מבחין בכלי שייט ממוכנן (A) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. A ממוכן, מפנה לאופנוע M הנראה מימינו.

 • ב. A גורר המתקשה בתמרון, M חייב לפנות לו דרך.

 • ג. M מהיר יותר ויכול להמשיך בתנועה ללא חשש.

 • ד. A מוגבל בכושרו לתמרן M חייב לפנות לו דרך.

19) אופנוע ים (J) מבחין בכלי השייט (F) כשעליו מונף סימן יום כמתואר בתמונה 84. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. F מימינו של J, על J לפנות לו דרך.

 • ב. F דייג, J יפנה דרך.

 • ג. F מוגבל בכושרו לתמרן ועוגן, אין סכנה, J יכול להמשיך.

 • ד. J ניגש לעזור ל F המסמן שהוא במצוקה.

20) אופנוע ים (A) מבחין בספינה (I) ועליה סימן יום כמתואר בתמונה 84, (קיימת סכנת התנגשות בין כלי השייט) מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. A מפנה ל- I.

 • ב. I מפנה ל- A.

 • ג. כל אחד מכלי השייט יפנה לימין.

 • ד. I יוריד מהירות, A יגביר מהירות.