מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

111) מה אסור לעשות כאשר יש חשש לשבר באחת מגפיו של נפגע? (ידיים או רגליים)

 • א. לתת תמיכה לאזור השבר.

 • ב. להשכיבו על גבו.

 • ג. להשכיבו על בטנו.

 • ד. לפשוט בגדיו או להזיז את האבר הנפגע.

112) מהו הטיפול הנדרש כתוצאה מפגיעת דג ארסי?

 • א. חימום איזור הפגיעה.

 • ב. קירור איזור הפגיעה.

 • ג. השקיית הנפגע בהרבה נוזלים כדי למנוע התייבשות.

 • ד. שטיפת איזור הפגיעה בחומץ או במים מהולים באמוניה.

113) מהו השלב שאין לעשותו בביצוע פעולת הנשמה בנפגע שטבע ושאינו נושם?

 • א. לנקות את פיו משאריות קיא וגופים זרים.

 • ב. לסתום את נחירי אפו לפני תחילת ההנשמה.

 • ג. להוציא את המים מריאותיו.

 • ד. להשכיב את הנפגע על גבו.

114) חברך שהפליג אתך על האופנוע נפל למים כתוצאה מגל פתאומי. כשניגשת אליו מצאת אותו צף במים כשפניו כלפי מעלה אך הוא מחוסר הכרה. מהו הדבר הראשון שיש לעשות?

 • א. לבצע מיד הנשמה מלאכותית מפה לפה.

 • ב. לשמור על חום גופו.

 • ג. לבדוק אם יש לו דופק ואם הוא נושם.

 • ד. לבצע עיסוי-לב ברגע שיתאפשר.

115) על אופנוע עם 2 רוכבים, כבה המנוע במרחק 1000 מטרים מהחוף המזרחי של הכנרת ואינך מצליח להניעו מחדש, בעוד שעה יחשיך. הרוח מערבית. כיצד עליך לנהוג?

 • א. עוד מעט חושך ולכן יש לעזוב מיד את האופנוע ולשחות לחוף.

 • ב. להפעיל מצוף עשן ולהמתין על האופנוע לסיוע.

 • ג. להישאר על האופנוע ולשלוח את הרוכב השני בשחייה לחוף להזעקת עזרה.

 • ד. להיסחף עם הרוח והגלים.

116) מהי הסכנה הפיזית לנוסע מנפילה לים בזמן האצה פתאומית של אופנוע ים?

 • א. סכנת טביעה של הנוסע.

 • ב. היפגעות ממדחף האופנוע.

 • ג. פגיעות כתוצאה מסילון המים.

 • ד. אין בכך כל סכנה.

117) מהי הסכנה מהאצה (הגברת מהירות) פתאומית של האופנוע?

 • א. הנוהג יכול להחליק קדימה.

 • ב. הנוסע מאחור יכול ליפול לים ולהיפגע מסילון המים.

 • ג. הנוסע מאחור יכול להחליק קדימה ולהיפגע מהמדחף.

 • ד. הנוהג והנוסע יחליקו קדימה.

118) למי יש אחיזה טובה יותר באופנוע ים הנופל מגל גבוה? (לא מתהפך)

 • א. לנוהג.

 • ב. לשניהם במידה שווה.

 • ג. לנוסע.

 • ד. תלוי במהירות האופנוע.

119) בעת נפילת אופנוע ים מגל גבוה, במהירות הפלגה גבוהה, מי נתון לסכנה גדולה יותר? (האופנוע לא מתהפך)

 • א. נוהג האופנוע.

 • ב. שניהם באותה מידה.

 • ג. הנוסע מאחור.

 • ד. תלוי בגיל של כל אחד מהם.

120) למה עלול לגרום מעבר האופנוע בגלי חוף במהירות גבוהה מדי?

 • א. לאיבוד השליטה באופנוע הים כתוצאה מהנפילה לאחר מעבר הגל.

 • ב. לירידה נוחה מהגל.

 • ג. לתמרון טוב יותר של האופנוע כתוצאה מהמהירות הנצברת.

 • ד. כל התשובות נכונות.