מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

מדריך - מילוי הטופס הרפואי

במדריך זה מוסבר כל הקשור בטיפול בטופס הרפואי - היכן לקבל, איך למלא ולאן לשלוח.

אתה מוזמן ליצור איתנו קשר בכל שאלה בנושא.

לתלמידים שלנו - מייד אחרי מילוי הטופס הרפואי והחתמת הרופא והאופטימטריסט, יש לשלוח צילום שלו מקדימה ומאחור בווטסאפ למספר 052-5111000 לקבלת אישור. גם טעות קטנה במילוי הטופס עשויה לגרום להחזרתו בדואר ועיקוב של מעל חודש ימים.

 

לקבלת טופס הבקשה לרישיון משיט/הטופס הרפואי, יש לגשת לאחת מתחנות הצילום שנמצאות ברוב הערים בארץ. יש להצטייד באחת מהתעודות - תעודת זהות / תעודת חוגר / דרכון / רישיון נהיגה מפלסטיק.

בתחנת הצילום ניתן לקבל את הטופס הרפואי עליו מודפים הפרטים האישיים והתמונה המעודכנים במשרד הפנים. הטופס ניתן ללא תשלום.

את הטופס הרפואי צריך למלא ולהעביר אלינו להמשך טיפול. ניתן גם להעביר אותו ישירות לרספ"ן. פרטים נמצאים באזור המנויים באתר.

לאחר קבלת הטופס במנהל הספנות, תירשם לך זכאות למבחן העיוני כך שברגע שתסיים את הלימודים ותהיה מוכן למבחן, תוכל להירשם למבחן.

יש למלא את הטופס בכתב יד קריא וברור בהתאם למדריך המצולם בתחתית הדף.

השדות של הרופא והאופטימטריסט צריכים להיות מלאים במלואם, אבל ללא הערות ותוספות. כל ליקוי רפואי שיופיע או יצוין על גבי הטופס ידרוש בירור.

אישור רופא:

יש להחתים רופא על הטופס. רוב התלמידים מחתימים את רופא המשפחה בקופת חולים אולם כל רופא יכול לחתום בהנחה והוא עיין בתיקו הרפואי של התלמיד.
ניתן גם ללכת למרפאות פרטיות ולהחתים רופא באופן פרטי. ישנן מרפאות שמבצעות גם את בדיקת הרופא וגם את בדיקת העיניים בעלות סבירה.
יש לוודא שהרופא ממלא את החלק המיועד למילוי ע"י הרופא במלואו ולא משאיר שדות ריקים.
יש להקפיד שהרופא שבדק את התלמיד חתם על הטופס בצירוף חותמת. 

בדיקת שמיעה:

כחלק מבדיקת הרופא צריכה להתבצע גם בדיקת שמיעה. בדיקה זו מבצע הרופא עצמו כחלק מהבדיקה הכללי. הרופא מדבר עם התלמיד ומוודא שהוא שומע בצורה סבירה. לפעמים, הרופא מבקש לשלוח את התלמיד לבדיקת שמיעה מקצועית במכונים ייעודיים. הדבר מעקב את השלמת מילוי הטופס מכיוון שברוב קופות החולים יש המתנה ארוכה לבדיקה, לפעמים אפילו מספר חודשים. במקרה זה ניתן לנסות ולהסביר לרופא שנדרשת בדיקה בסיסית בלבד ושכך נהוג גם בבדיקה לרישיון לרכב. במידה וזה לא עוזר ניתן ללכת לרופא אחר או למכון פרטי.

בדיקת עיניים:

ללומדים לאופנוע ים יש צורך בבדיקה בסיסית שלא כוללת אבחנת צבעים.
ללומדים לסירת מנוע או לקורס המשולב, נדרשת בדיקת רעייה הכוללת אבחנת צבעים.
ניתן ללכת לרופא עיניים או לבצע את הבדיקה בחנויות משקפיים המעסיקות אופטומטריסטים.
יש להגיע אליהם עם הטופס הרפואי. על רופא העיניים או האופטומטריסט למלא את כל השדות בטופס במלואם, להחתים ולשים חותמת בבדיקת כושר הראיה.

ברוב תחנות הצילום שבהם מקבלים את הטופס הרפואי נמצאים אופטימטריסטים שיכולים למלא את בדיקת הראייה בטופס.

  • בסעיף "עיוורון לילי לפי הצהרה", יש למלא "כן" במידה והמועמד לוקה בעיוורון לילי, או "לא" מידה ואינו לוקה בעיוורון לילי.
  • בסעיף "רעיית צבעים לפי אישיהארה", יש למלא "כן" למי שלומד לסירה או למשולב ו- "לא" למי שלומד אופנוע-ים.
  • בסעיף "צבעי יסוד", יש למלא "לא" למי שלומד לסירה בלבד ו- "כן" למי שלומד על אופנוע-ים או על המשולב.

  

טיפים:

  • הסברים לתשלום האגרות ולמשלוח הטופס הרפואי ניתן למצוא אחרי הרישום באזור המנויים אצלינו באתר.
  • ישנם מכונים פרטיים שמבצעים את כל הבדיקות וחותמים על הטופס. פרטים תקבל באזור המנויים באתר או בטלפון 052-5111000.
  • מדי פעם רופא של קופת חולים מתעקש לשלוח את התלמיד לרופא ספורט. הדבר אינו מחוייב וגורם לעיקוב. יש לנסות ולשכנע את הרופא שהדבר לא נדרש או להחליף רופא או ללכת למכון פרטי.
  • הרכבת משקפיים אינה מהווה מגבלה לרישיון לאופנוע ים וסירת מנוע כל עוד המשקפיים מתקנות כראוי את הראייה והתלמיד עובר את בדיקת הראייה אצל אופטומטריסט. ברישיון יהיה כתוב שהתלמיד יהיה חייב להרכיב משקפיים.

 

 

צילום הטופס הרפואי - צד קדמי וצג אחורי:

 

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000