מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

301) אדם בסירתך קיבל מכת-חום, מה יהיה הטיפול הנכון?

 • א. להשכיבו בצל, לצנן את גופו ולהשקותו בצורה מבוקרת.

 • ב. לעטוף אותו בשמיכה כדי לשמור על חום גופו.

 • ג. להשכיבו על גבו כשרגליו מוגבהות וראשו מונמך.

 • ד. אין שום טיפול, זה יעבור לבד. כשתחזרו לחוף - שייגש לרופא.

302) מה תהיה הפעולה הראשונה שתעשה באדם מחוסר הכרה שנמשה מהמים אל תוך סירתך?

 • א. לכסותו בשמיכה כדי לשמור על חום גופו.

 • ב. לבדוק דופק ונשימה.

 • ג. להוציא את המים מראותיו.

 • ד. להנשימו הנשמה מלאכותית מפה לפה.

303) 50° מימין לחרטום הסירה ובטווח של 1 מיל הבחנת בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 24, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. זוהי מפרשית חוצה שמאלה, אפנה לה דרך ימינה.

 • ב. זוהי מפרשית חוצה ימינה, אני אמשיך בקורם ובמהירות.

 • ג. זוהי מפרשית, אין סכנת התנגשות. אמשיך בקורם ובמהירות.

 • ד. זוהי ספינת דייג (מכמורתן) בעבודה, אעבור לפני חרטומו כדי לא להסתבך ברשת שלו.

304) כיצד יש לנהוג כאשר פג תוקפו של הציוד פירוטכני?

 • א. זורקים לפח האשפה הקרוב.

 • ב. זורקים לים.

 • ג. שומרים אולי נצטרך אותו בשלב מאוחר יותר.

 • ד. מוסרים למשטרה.

305) מאחורי הירכתיים שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 58 (עוצמת האור מתחזקת). מה הפעולה הנדרשת?

 • א. זהו כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן בגלל אופי עבודתו. ממוכן מפנה למוגבל כזה, לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.

 • ב. זוהי מפרשית העוקפת אותי. אשמור על קורם ומהירות.

 • ג. זהו כלי שייט ללא שליטה עוקף אותי, אשמור על קורם ומהירות.

 • ד. זוהי ספינת דייג. ממוכן מפנה לספינת דייג לכן אפנה ימינה ואאפשר לה לעבור אותי.

306) כיצד תכבה שריפה בשיפוליים (אזור ניקוז הנוזלים), מתחת למנוע (הפנימי) של סירתך?

 • א. על ידי המטפה האוטומטי שבתא המנוע.

 • ב. התזת קצף או אבקה על מקור האש.

 • ג. התזת הרבה מים מהים בדליים על השריפה.

 • ד. תשובות א ו-ב נכונות.

307) איזה צלע של השריפה מנטרל מטפה האבקה?

 • א. את צלע החום.

 • ב. את צלע החמצן.

 • ג. את הצלע של חומר הבעירה.

 • ד. כל התשובות נכונות.

308) באילו פעולות יש לנקוט במידה והעוגן ניגרר?

 • א. אין צורך לעשות כלום - הוא יתפש.

 • ב. יש לשחרר עוד שרשרת או חבל עוגן.

 • ג. ניתן להוסיף משקולת לחבל העוגן.

 • ד. תשובה ב-ו-ג נכונות.

309) מפרשית (O) מבחינה בכלי שייט (G) המציג סימן כמתואר בתמונה בתמונה 84. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. כל אחד מפנה ימנה.

 • ב. G מפנה ל- O.

 • ג. O מפנה ל- G.

 • ד. כל אחד ממשיך בדרכו.

310) כלי שייט (F), מבחין בכלי שייט (K) המשמיע אות קולי כמתואר בתמונה 119, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. K מפנה ל-F.

 • ב. K נמצא במצוקה עלי להגיש לו עזרה.

 • ג. אין סכנת התנגשות, F ממשיך בקורם ומהירות.

 • ד. F מפנה ל-K.