מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

31) כלי שייט משמיע רצף אותות קוליים: 3 קצרים, 3 ארוכים ו-3 קצרים. מה פרוש האות? (שאלת חובה)

 • א. אני מוגבל בכושר התמרון שלי, פנה לי דרך.

 • ב. אני עוסק בגרירה ומתקשה בתמרון, פנה לי דרך.

 • ג. אני מהווה ספינת אם לצוללים הנמצאים במים, שמור מרחק מעל 200 מטר.

 • ד. אני במצוקה וזקוק לסיוע מיידי.

32) מה משמעות צפירה ממושכת ורצופה מכלי שייט? (שאלת חובה)

 • א. אני מוגבל בכושר התמרון שלי, פנה לי דרך.

 • ב. אני עוסק בגרירה ומתקשה בתמרון, פנה לי דרך.

 • ג. אני מהווה ספינת אם לצוללים הנמצאים במים, שמור מרחק מעל 200 מטרים.

 • ד. אני במצוקה וזקוק לסיוע מיידי.

33) סירת מנוע (K) מבחינה בסירת מנוע (G) הצופרת כמתואר בתמונה 113, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. G מפנה ל - k כי הוא מתמרן.

 • ב. K מפנה שמאלה, G מפנה ימינה.

 • ג. K מפנה ל - G הרואה מימין מפנה.

 • ד. אין סכנת התנגשות, G שילב מנועיו אחורה, K יכול להמשיך.

34) סירת מנוע (K) מבחינה בסירת מנוע (B) הצופרת כמתואר בתמונה 111, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. K מפנה שמאלה כי B מתמרן.

 • ב. K מפנה ימינה.

 • ג. K מפעיל מנועו לאחור.

 • ד. K ממשיך בקורס ומהירות.

35) בעת הפלגה בראות לקויה, שמעת אות קולי כמתואר בתמונה 118, במחזוריות של שתי דקות. מהו כלי שייט?

 • א. כלי שייט ממוכן שנעצר ואינו עושה דרכו במים.

 • ב. על שרטון.

 • ג. עושה דרכו במים.

 • ד. מוגבל בכושר התמרון, גוררת, מפרשית, כ"ש ללא שליטה או דייג.

36) בלילה, הבחנת בצד ימין בקבוצה של 6 נצנוצים קצרים ומהירים, ושמעת קבוצה של 8 צפירות קצרות. כיצד תגיב?

 • א. זה כלי שייט שאינו מבין את פעולותי, ודורש פינוי דרך. אפנה לו דרך.

 • ב. זה כלי שייט על שרטון, אמשיך בקורס ובמהירות בזהירות.

 • ג. זה מצוף המסמן מכשול ימי. אמשיך בקורס ובמהירות.

 • ד. זה אזור עבודות ימיות, אתרחק.

37) בלילה, אתה שומע צפירה מתמשכת ללא הפסק, מה פרוש האות? (שאלת חובה)

 • א. כלי שייט על שרטון.

 • ב. כלי שייט מוגבל בכושר התמרון, גורר, מפרשית כ"ש ללא שליטה או דייג.

 • ג. כלי שייט במצוקה.

 • ד. אין כלל אות קולי כזה. (באוניה כלשהי התקלקל הצופר האוטומטי).

38) בלילה אתה שומע מאחור רצף של שלוש צפירות קצרות, שלוש ארוכות, שלוש קצרות. מה פרוש האות? (שאלת חובה)

 • א. כלי שייט משיג שהפעיל מכונות לאחור.

 • ב. כלי שייט המתקרב מאחור, אך אינו יכול לפנות דרך בגלל מגבלות בתמרון.

 • ג. כלי שייט במצוקה.

 • ד. אין אות קולי כזה בתקנות.

39) כלי השייט שלידך משמיע צפירה כמתואר בתמונה 111, מה פירוש הצפירה?

 • א. אני משנה אורחי לימין.

 • ב. אני משנה אורחי לשמאל.

 • ג. אני עושה דרכי במים.

 • ד. אני נעצרתי.

40) כלי שייט מאחורי הירכתיים שלך צופר צפירה קצרה אחת. מה פרוש הצפירה?

 • א. אני משנה אורחי לימין.

 • ב. אני משנה אורחי לשמאל.

 • ג. אני מבקש לעקוף אותך מימין.

 • ד. אני מבקש לעקוף אותך משמאל.