מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

241) כלי שייט משמיע רצף צפירות כמפורט: 6 צפירות ארוכות, 6 צפירות קצרות ו- 6 צפירות ארוכות, מה פרוש האות?

 • א. כלי שייט במצוקה וזקוק לסיוע מיידי.

 • ב. כלי שייט מוגבל בכושר התמרון שלי, פנה לי דרך.

 • ג. כלי שייט מהווה ספינת אם לצוללים הנמצאים במים, שמור מרחק מעל 200 מטרים.

 • ד. אין משמעות לצפירות.

242) מימין לחרטום סירתך (כ- 50 מעלות) ראית אורות כמתואר בתמונה 19, מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה ימינה, זוהי ספינת דייג מכמורתן החוצה משמאל לימין.

 • ב. אין סכנת התנגשות יש לשמור ערנות עד מעבר בטוח ממנה.

 • ג. אני מפנה שמאלה, דייג מכמורתן החוצה אותי מימין לשמאל.

 • ד. אני שומר על קורס ומהירות, זוהי מפרשית שהפעילה מנוע וחייבת לפנות לי דרך, כי אני מימינה.

243) לפני חרטום סירתך כ- 3 מיילים ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 13, מה תהיה פעולתך?

 • א. זוהי מפרשית, אין סכנת התנגשות.

 • ב. זה מצב של חרטום מול חרטום כל אחד ישנה קורס ימינה.

 • ג. זה מצב של חרטום מול חרטום כל אחד ישנה קורס שמאלה.

 • ד. כלי השייט בתמונה 13 חייב לפנות לי דרך.

244) לפני חרטום הסירה בטווח של 1 מייל, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אני מפנה דרך ימינה. זוהי אונייה המוגבלת בתמרון מפאת השוקע שלה - מפליגה שמאלה.

 • ב. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי אונייה המוגבלת בכושרה לתמרן - מפליגה ימינה.

 • ג. אני מפנה דרך שמאלה זוהי ספינת דייג עם ציוד שאורכו מעל 150 מטר (המפליגה לכיוון ימין).

 • ד. אני ממשיך בקורס ובמהירות שלי. זהו כלי שייט צבאי שלא זכאי לפינוי דרך.

245) לפני חרטום הסירה, אתה רואה אור כמתואר בתמונה 27, (עוצמת האור מתחזקת) מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר זהו אור ירכתיים של כלי שייט שאני עוקף.

 • ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר זוהי סירה קטנה (פחות מ-7 מטר) ואיטית, אינני יודע כיוון הפלגתה.

 • ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר זהו אור עגינה של כלי שייט עוגן.

 • ד. כל התשובות נכונות.

246) שמאלה לחרטום הסירה (כ-50 מעלות), בטווח של כ-1 מייל אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48 המתקדם אליך במתינות. מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אני מפנה דרך שמאלה זוהי מפרשית המפליגה ימינה.

 • ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט נגרר שניתק מהגוררת שלו, והוא נסחף.

 • ג. אני ממשיך בקורס ובמהירות זוהי סירת מפרש החוצה אותי משמאל לימין.

 • ד. אני אעצור את כלי השייט שלי עד שאברר מהו כלי השייט השני. אין בתקנות אור ירוק בודד.

247) שמאלה (כ- 50 מעלות) לחרטום הסירה, ובטווח של 3 מיילים, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33. מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אני אפנה דרך ימינה זהו כלי שייט שאין עליו שליטה המפליג שמאלה.

 • ב. אני אפנה דרך שמאלה, זהו כלי שייט שאין עליו שליטה עושה דרכו במים.

 • ג. אני שומר על קורס ומהירות, אין סכנת התנגשות.

 • ד. אני אפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט המניח כבלים תת-ימיים העומד במקומו.

248) כלי שייט המציג סימן כמתואר בתמונה 84 ומפליג במרחק של כ-100 מטרים מקו החוף (לא מוכרז). מה קובע החוק לגביו?

 • א. הוא עובר עבירה, זוהי מפרשית ממוכנת.

 • ב. מותר לו, זהו כלי שייט ממוכן המציג התר הפלגה בקרבת החוף.

 • ג. מותר לו, זהו כלי שייט העוסק בדייג.

 • ד. הוא עובר עבירה, זהו כלי שייט העוסק בדייג.

249) מה פרוש תמונה 104?

 • א. אני מהווה סירת-אם לצולל הנמצא במים, התרחק למרחק מעל 200 מטרים.

 • ב. אני במצוקה.

 • ג. אדם בים!

 • ד. אני נושא, טוען או פורק חומרים מסוכנים.

250) איזו מן התשובות הבאות מכילות רק ציוד בטיחות שחובה לשאת בעת הפלגה?

 • א. ערכת עזרה ראשונה, 2 משוטים, מדומם חרום וציוד פירוטכני.

 • ב. מערכת אורות ניווט (אם הסירה מורשת להפליג בלילה), משאבת שיפוליים ידני או חשמלי, סולם עליה מהמים ודלק לשעת חרום.

 • ג. מראת איתות, כלי להוצאת מים, שמיכת כיבוי אש (במידה ומותקן כיריים עם אש גלויה) ורפסודת הצלה.

 • ד. כל התשובות נכונות.