מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

51) מהו כלי שייט מציג סימן יום כמתואר בתמונה 84?

 • א. מכמורתן עוגן.

 • ב. ספינה ללא שליטה.

 • ג. מפרשית הנעזרת במנוע.

 • ד. מכמורתן בפעולה.

52) איזה סימן יום תציג ספינת מכמורתן בהפלגה מנהלית?

 • א. כמתואר בתמונה 86.

 • ב. אין צורך בסימן יום.

 • ג. כמתואר בתמונה 84.

 • ד. כמתואר בתמונה 79.

53) מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 81?

 • א. שהוא על שרטון.

 • ב. שהוא דייג בעבודה (מכמורתן).

 • ג. שהוא עוסק בשליית מוקשים.

 • ד. שהוא מוגבל מפאת השוקע.

54) איזה סימן יציג כלי שייט, פחות מ 50 מטרים, שעלה על שרטון?

 • א. כמתואר בתמונה 86.

 • ב. אין צורך בסימן יום.

 • ג. כמתואר בתמונה 81.

 • ד. כמתואר בתמונה 79.

55) מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86?

 • א. כלי שייט במצוקה וזקוק לסיוע מיידי.

 • ב. כלי שייט הפונה ימינה.

 • ג. כלי שייט גורר נגרר שאורך המשך מעל 200 מטרים.

 • ד. כלי שייט שאינו מבין כוונותיך בתמרונך שים לב!

56) איזה סימן יום יציג כלי שייט הגורר משך באורך 120 מטרים?

 • א. כמתואר בתמונה 86.

 • ב. אין צורך בסימן יום.

 • ג. כמתואר בתמונה 84.

 • ד. כמתואר בתמונה 79.

57) איזה סימן יום תציג ספינה המפליגה במפרשים בלבד?

 • א. חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה.

 • ב. אין סימן כזה.

 • ג. מחזיר הד - מכ״ם.

 • ד. כדור שחור.

58) מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 82?

 • א. מפרשית המונעת על ידי מפרשים בלבד.

 • ב. מפרשית המונעת על ידי מנוע ומפרש.

 • ג. מפרשית המונעת על ידי מנוע בלבד.

 • ד. מפרשית עוגנת.

59) מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום המתואר בתמונה 79?

 • א. מוגבל תמרון עקב עבודות מיוחדות.

 • ב. אני עוגן, אתה יכול לעבור לידי ללא חשש.

 • ג. מוגבל תמרון בגלל שוקע.

 • ד. אני מפרשית המפליגה בעזרת מנוע.

60) מה יציג ביום כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן?

 • א. תמונה 79.

 • ב. תמונה 88.

 • ג. תמונה 87.

 • ד. תמונה 89.