מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

61) מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 77, תלוי בקדמת כלי השייט?

 • א. אני ללא שליטה, התרחק ממני!

 • ב. אני עוגן.

 • ג. אני תקוע על שרטון, עבור בזהירות!

 • ד. אני מפרשית המפליגה בעזרת מנוע.

62) מה כוונתו של כלי שייט המציג על התורן שלו סימני יום כמתואר בתמונות 84 ו - 85?

 • א. הפסקתי לדוג, לכן הורדתי את העוגן, עבור לידי ללא חשש!

 • ב. מפרשית שמפליגה בעזרת מנוע.

 • ג. אני ללא שליטה (אין לי 2 כדורים) התרחק ממני.

 • ד. אני עוסק בדייג, (הרשת מעל 150 מטר).

63) כיצד רשאי דייג לסמן את הכיוון שבו נמצאת הרשת?

 • א. תמונות 84 + 77.

 • ב. תמונות 84 + 85.

 • ג. תמונות 84 + 86.

 • ד. תמונה 76.

64) מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 75?

 • א. מוגבל תמרון עקב עבודות ימיות.

 • ב. מוגבל תמרון כי הוא עוסק בשליית מוקשים.

 • ג. מוגבל תמרון בשל שוקע.

 • ד. נמצא במצוקה וזקוק לעזרה מיידית.

65) מה יציג כלי שייט המוגבל בתמרון בגלל השוקע?

 • א. תמונה 81.

 • ב. תמונה 75.

 • ג. תמונה 90.

 • ד. תמונה 89.

66) מה מסמן כלי שייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 82?

 • א. "אני גורר, אורך המשך מעל 200 מטרים".

 • ב. "אני מוגבל בתמרון מפאת השוקע".

 • ג. "אני מפרשית שהפעילה מנוע".

 • ד. "אני מוגבל בתמרון מפאת עבודות תת- מימיות".

67) מה תציג ביום מפרשית שהפעילה מנוע?

 • א. תמונה 82.

 • ב. תמונה 85.

 • ג. תמונה 86.

 • ד. אין צורך להציג סימן יום.

68) מה יציג ביום כלי שייט ממוכן הגורר כלי שייט אחר, כשאורך המשך עד 150 מטרים?

 • א. מעוין שחור.

 • ב. שני משולשים שחורים (קודקוד מול קודקוד).

 • ג. כדור שחור בחרטום.

 • ד. אין צורך בסימון.

69) מעל בניין מנהלת הנמל מונף "נס אדום" (דגל טרפזי מוארך). מהי משמעותו של אות זה?

 • א. ברציף יש אוניה הטוענת/פורקת חומרי נפץ, זהירות.

 • ב. הנמל סגור לכניסת כלי שייט.

 • ג. הנמל פתוח לכניסת כלי שייט.

 • ד. צפויים רוח ומצבי ים (בופור 5) המסכנים כלי שייט קטנים.

70) איך יכולה מנהלת הנמל לסמן אזהרה לרוח ומצב ים מעל בופור 5?

 • א. על ידי דגל כמתואר בתמונה 110.

 • ב. דגל אדום כמתואר בתמונה 95.

 • ג. על ידי צמד דגלים כמתואר בתמונות 92 + 93.

 • ד. נס אדום (דגל טרפזי מוארך).