מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

41) בערפל, כלי שייט שבקרבתך משמיע צפירה כמתואר בתמונה 112, מה פירוש הצפירה?

 • א. אני משנה אורחי לימין.

 • ב. אני משנה אורחי לשמאל.

 • ג. אני עושה דרכי במים.

 • ד. אני נעצרתי.

42) בראות לקויה, כלי שייט שבקרבתך משמיע צפירה ארוכה אחת כל שתי דקות, מה פירוש הצפירה?

 • א. אני משנה אורחי לימין.

 • ב. אזהרה כללית.

 • ג. אני עושה דרכי במים.

 • ד. אני נעצרתי.

43) בערפל השמיע כלי שייט אות קולי כמתואר בתמונה 122, מה כוונתו?

 • א. שהוא אוניה שאין עליה שליטה.

 • ב. שהוא גוררת.

 • ג. שהוא מפרשית.

 • ד. כל התשובות נכונות.

44) בערפל השמיע כלי שייט צפירה אחת ארוכה ושתי צפירות קצרות כל שתי דקות, מה כוונתו?

 • א. שהוא אוניה שאין עליה שליטה.

 • ב. א' ו ג' נכונות.

 • ג. שהוא מפרשית.

 • ד. א' ו ב' לא נכונות.

45) הבחנת במפרשית המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 77, מה משמעות הסימן?

 • א. מפרשית עוגנת.

 • ב. מפרשית ללא שליטה.

 • ג. מפרשית על שרטון.

 • ד. מפרשית הנעזרת במנוע.

46) מה מסמן כדור שחור המונף בקדמת יכטה מפרשית?

 • א. מפרשית עוגנת.

 • ב. מפרשית ללא שליטה.

 • ג. מפרשית על שרטון.

 • ד. מפרשית הנעזרת במנוע.

47) מהו סימן היום של מפרשית הנעזרת מנוע?

 • א. הוספת אורות צד.

 • ב. הוספת אור- תורן קדמי לבן.

 • ג. אין צורך בסימון מיוחד.

 • ד. הנפת חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה.

48) מה מסמנת מפרשית המניפה חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה?

 • א. מפרשית עוגנת.

 • ב. מפרשית ללא שליטה.

 • ג. מפרשית על שרטון.

 • ד. מפרשית הנעזרת במנוע.

49) מה מסמן כלי שייט מציג סימן יום כמתואר בתמונה 80?

 • א. שהוא כלי שיט על שרטון.

 • ב. שהוא מפרשית הנעזרת במנוע.

 • ג. שהוא כלי שייט ללא שליטה.

 • ד. שהוא עוגן.

50) מפרשית מציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מה כוונתו?

 • א. שהוא מפרשית על שרטון.

 • ב. שהוא מפרשית הנעזרת במנוע.

 • ג. שהיא מפרשית ללא שליטה.

 • ד. שהוא עוגן.