מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

121) לפני חרטומך אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48. מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. ממשיך בקורס ובמהירות, זוהי סירה מהירה החוצה אותי משמאל לימין ותסיים את החצייה עד שאגיע למקום.

 • ב. מפנה דרך ימינה, זו סירת - דייג קטנה המפליגה שמאלה.

 • ג. מפנה דרך שמאלה, זוהי מפרשית המפליגה ימינה.

 • ד. אעצור את כלי השייט שלי עד שאברר מהו כלי השייט השני: אין בתקנות אור ירוק בודד.

122) לפני חרטומך, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28, מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. מפנה דרך ימינה, זו גוררת.

 • ב. מפנה דרך שמאלה, זהו מחפר עם מכשול, המצביע (ע"י אור ירוק) על הצד בו מותר לעבור.

 • ג. מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט המוגבל מפאת השוקע שלו.

 • ד. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זו ספינת דייג (מכמורתן), מבט לאחור ואני משיג ועובר אותה.

123) מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28?

 • א. זהו מחפר עם מכשול, המצביע (ע"י אור ירוק) על הצד בו מותר לעבור.

 • ב. זהו כלי שייט המוגבל מפאת השוקע שלו.

 • ג. זוהי גוררת.

 • ד. זו ספינת דייג (מכמורתן), מבט מאחור.

124) אתה מפליג במפרשית בלילה והחלטת להיעזר במנוע. מה השינוי באורות שעליך לבצע?

 • א. אין צורך לבצע שום שינוי, מפרשית היא תמיד מפרשית.

 • ב. עליך להציג אור תורן לבן, בנוסף לאורות אדום-ירוק שעל התורן.

 • ג. עליך לכבות אורות אדום מעל ירוק על התורן, ולהדליק אור ראש תורן לבן ואור ירכתיים לבן.

 • ד. עליך לכבות אורות אדום מעל ירוק על התורן ובמקומם להציג אור ראש תורן לבן. ביתר האורות לא אבצע שינוי.

125) מאחורי הירכתיים של כלי השיט שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 35. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. זוהי ספינת דייג. ממוכן מפנה לספינת דייג לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.

 • ב. זהו כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, ממוכן מפנה למוגבל כזה, לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.

 • ג. לא יתכן הרכב אורות כזה - אורות הצד הפוכים. אפנה לו דרך.

 • ד. זהו כלי שייט מוגבל בכושרו לתמרן, המשיג אותי, אשמור על קורס ומהירות.

126) מהו כלי השייט המציג בלילה אורות כמתואר בתמונה 3?

 • א. זוהי ספינת דייג.

 • ב. זהו כלי שייט ללא שליטה.

 • ג. לא יתכן הרכב אורות כזה - אורות הצד הפוכים.

 • ד. זהו כלי שייט מוגבל בכושרו לתמרן.

127) מאחורי הירכתיים שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 47, מה הפעולה הנדרשת?

 • א. זוהי ספינת דייג. ממוכן מפנה לספינת דייג לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.

 • ב. זהו כלי שייט לחיפושי נפט המוגבל בכושרו לתמרן בגלל אופי עבודתו, לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.

 • ג. לא יתכן הרכב אורות כזה - אורות הצד הפוכים.

 • ד. זהו גורר מוגבל בכושרו לתמרן, המשיג אותי, אשמור על קורס ומהירות.

128) איזה מהבאים איננו סימן מצוקה? (שאלת חובה)

 • א. שידור SOS באלחוט רדיו.

 • ב. שידור המילה MAYDAY באלחוט דיבור.

 • ג. נקישות רצופות בגונג.

 • ד. השמעת חמש או יותר צפירות קצרות.

129) איזה מהבאים איננו סימן מצוקה? (שאלת חובה)

 • א. שידור SOS באלחוט רדיו.

 • ב. שידור המילה MAYDAY באלחוט דיבור.

 • ג. נקישות רצופות בגונג.

 • ד. אדם העומד ומנפנף דגל לבן בידיו.

130) מה יכלול הציוד הפירוטכני של סירה?

 • א. שני זיקוקי מצנח, שלושה מצופי עשן, לפיד יד אחד.

 • ב. שלושה זיקוקים, שני מצופי עשן, לפיד יד אחד.

 • ג. שני זיקוקי מצנח, מצוף עשן אחד, שלושה לפידי יד.

 • ד. זיקוק אחד, שני מצופי עשן, שלושה לפידי יד.