מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

211) כיצד ניתן לדעת שהעוגן בסירה ניגרר?

 • א. הסירה מסתובבת סביב העוגן.

 • ב. הסירה נע קדימה ואחורה מנקודת זריקת העוגן.

 • ג. רעידות על חבל העוגן.

 • ד. כל התשובות נכונות.

212) מה הסיבה לכך שהמנוע בסירתך כבה כאשר משלבים להילוך (בהילוך סרק המנוע עובד היטב)?

 • א. תקלה במערכת החשמל.

 • ב. הצפה של המנוע.

 • ג. חבל ניתפס במדחף.

 • ד. כל התשובות נכונות.

213) מהן הסיבות לכך שהמנוע מעשן?

 • א. סתימות אפשריות בפתחי אוויר.

 • ב. עומס יתר, או טבעות שמן פגומות.

 • ג. סתימות בפתחי פליטה.

 • ד. כל התשובות נכונות.

214) מהן הסיבות לחימום יתר של המנוע?

 • א. כניסת מי ים סתומה.

 • ב. צינורות מי קירור סתומים.

 • ג. משאבת מי קירור פגום.

 • ד. כל התשובות נכונות.

215) איזה בדיקות יש לבצע לפני התנעת המנוע?

 • א. שלמות המשאבות, סדקים בצנרת, חיבורי המצבר.

 • ב. נזילות בגלגל המדחף, דליפות שמן, טמפרטורה של המנוע.

 • ג. כמות הנוזלים (דלק, שמן) במיכלים, המנוע בהילוך סרק (ניוטרל).

 • ד. סדקים בראש המנוע, תאריכי בדיקת המטפים, מצב אגן השמן.

216) ביציאה מפתח מרינה באיזה צד יש לעבור את מצופי הכניסה?

 • א. ירוק מצד ימין של הסירה ואדום מצד שמאל של הסירה.

 • ב. ירוק מצד שמאל של הסירה ואדום מצד ימין של הסירה.

 • ג. אין חשיבות באיזה צד, העיקר לא לעלות על המצוף.

 • ד. אף תשובה לא נכונה.

217) יצאת עם סירה ממרינה של "הרצליה" והפלגת מערבה כ-1 מיל, בפתאומיות הראות ירדה ואינך רואה את החוף. ברצונך לחזור למרינה, על איזה קורס תפליג?

 • א. קורס 180°.

 • ב. קורס 270°.

 • ג. קורס 090°.

 • ד. קורס 360°.

218) סירה דו מנועית F מבחינה בכלי שייט N המציג את האורות שבתמונה 15. כיצד יפעלו שני כלי השייט? (שאלת חובה)

 • א. F יפנה דרך ל-N, כלי שייט דו מנועי מתמרן טוב יותר.

 • ב. שני כלי השייט יפנו ימינה.

 • ג. שני כלי השייט יפנו שמאלה.

 • ד. F ממוכן דו מנועי מפנה למפרשית N.

219) הנך מפליג על סירת מנוע D ורואה את כלי השייט J וגם את O. שני כלי השייט הם מפרשיות, מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אין פתרון למצב זה שבו יש לי התנגשות עם 2 כלי שייט.

 • ב. ממשיך בקורס ומהירות, אני מהיר יותר.

 • ג. במקרה של סכנת התנגשות עם יותר מכלי שייט אחד יש לנהוג על פי ימאות טובה. במקרה זה יש לפנות חזק ימינה.

 • ד. אין תשובה נכונה.

220) כלי שייט F מפליג בערפל ומשמיע אות קולי שבתמונה 112, ושומע לפני החרטום את כלי שייט N המשמיע את אותו אות קולי. כיצד עליו (F) לפעול?

 • א. חרטום מול חרטום כל אחד פונה ימינה.

 • ב. חרטום מול חרטום כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. על פי חוקי הדרך במקרה זה עליו להוריד מהירות או לעצור או להפליג לאחור עד שסכנת ההתנגשות חולפת.

 • ד. עליו לזרוק עוגן מיד.