מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

71) מה מסמן כלי שייט בעגינה, במפרץ חיפה, המציג דגל כמתואר בתמונה 95?

 • א. "אני נושא, טוען או פורק מטען מסוכן".

 • ב. "אני נושא, טוען או פורק חומר רדיואקטיבי".

 • ג. "אנייתי בריאה, ואני מבקש אישור לפעולה חופשית בנמל".

 • ד. "אני מבקש עזרה".

72) איזה סימן יום חייבת מיכלית גז להניף בזמן הפלגה?

 • א. דגל תמונה 95.

 • ב. דגל תמונה 110.

 • ג. דגל תמונה 109.

 • ד. אין צורך בהנפת דגל בזמן הפלגה.

73) מה משמעות הנפת דגל כמתואר בתמונה 98? (שאלת חובה)

 • א. הספינה מהווה ספינת אם לצוללים, עליך להתרחק למרחק מעל 200 מטרים.

 • ב. אדם בים!

 • ג. אני נושא נתב על הספינה.

 • ד. אני נושא טוען/פורק חומרים מסוכנים. התרחק ממני!

74) מהי משמעות הנפת דגל כמתואר בתמונה 104?

 • א. הספינה מהווה ספינת אם לצוללים. עליך להתרחק למרחק מעל 200 מטרים.

 • ב. אדם בים!

 • ג. אני נושא נתב על הספינה.

 • ד. אני נושא טוען/פורק חומרים מסוכנים. התרחק ממני.

75) הבחנתה בים ביכטה עוגנת המניפה דגל כמתואר בתמונה 104. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. אדם בים, אתקרב בכל המהירות.

 • ב. מצוקה, אתקרב ואתן כל סיוע נחוץ.

 • ג. צוללים, אתרחק 200 מטרים לפחות.

 • ד. אדם בים, אמשיך להפליג בזהירות.

76) מה משמעות הנפת דגלים כמתואר בתמונה 92 ותמונה 93 אחד מעל השני? (שאלת חובה)

 • א. כוונותיך לא ברורות. שים לב!

 • ב. אינני מסכים לבקשת העקיפה שלך!

 • ג. הספינה ללא שליטה (סימן חילופי לשני כדורים - כאשר חסר כדור שלישי).

 • ד. כלי שייט במצוקה! מבקש סיוע מיידי!

77) ספינה מניפה דגלים כמתואר בתמונה 92 ותמונה 93 אחד מעל השני, מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך בצורה היעילה ביותר.

 • ב. אמשיך בדרכי, הסימן חסר משמעות.

 • ג. אתקרב לסייע, הספינה במצוקה.

 • ד. אשמור מרחק של 200 מטרים לפחות, צוללים בעבודות תת מימיות.

78) מה משמעות הצגת כדור שחור על גג מנהלת המרינה?

 • א. ספינות דבור של חיל הים טוענות תחמושת במרינה.

 • ב. מכלית נמצאת במרינה ומתדלקת כלי שייט.

 • ג. צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 המסכנים כלי שייט קטנים.

 • ד. המרינה סגורה לשייט עקב עבודות חפירה.

79) ראית כדור שחור על גג מנהלת המרינה, מה תהיה פעולתך?

 • א. המעגנה מלאה, אין יותר מקומות פנויים, אתרחק.

 • ב. אמנע מזריקת עוגן, אתקשר לרציפים בלבד.

 • ג. אמנע מיציאה לים, צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5.

 • ד. אין לדבר משמעות לגבי.

80) מה מסמן כלי שייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 83? (שאלת חובה)

 • א. כוונותיך לא ברורות, שים לב!

 • ב. אני מתקשה בתמרון, פנה לי דרך.

 • ג. אני מהווה אוניית אם לצוללים הנמצאים במים. התרחק למרחק מעל 200 מטרים.

 • ד. אני במצוקה וזקוק לעזרה!