מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

261) סירת מנוע (L) מבחינה באונית נוסעים (D), מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. D מפנה ל- L.

 • ב. כל אחד פונה ימינה.

 • ג. סירה מפנה לאוניה.

 • ד. L מפנה ל- D.

262) מפרשית (L) מבחינה בספינה (E) המציגה סימן-יום כמתואר בתמונה 86. וקיימת סכנת התנגשות, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. L מפנה ל- E: הרואה את חברו מימין מפנה לו דרך.

 • ב. L מפנה ל- E: העוקף מפנה דרך לנעקף.

 • ג. E מפנה ל- L: גורר מפנה למפרשית.

 • ד. E מפנה ל- L: ממונע מפנה למפרשית.

263) מפרשית (F) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מבחינה בסירת מנוע (B) הנמצאת בתעלה צרה, (וקיימת סכנת התנגשות) מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. F מפנה ל-B הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.

 • ב. F מפנה ל-B, B בנתיב שייט שאינו יכול לסטות ממנו.

 • ג. B מפנה ל-F, ממונע מפנה למפרשית.

 • ד. אין סכנת התנגשות, עד ש- F תגיע - B כבר תספיק לעבור.

264) מפרשית (H) מבחינה בסירת מנוע (L). מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. L מפנה ל- H, ממונע מפנה למפרשית.

 • ב. L מפנה ל- H, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.

 • ג. אין סכנת התנגשות ולכן לא נדרשת כל פעולה.

 • ד. H מפנה ל- L, מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך.

265) גוררת (C) מבחינה בגוררת (K), מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. C מפנה ל- K, כי K גורר ומוגבל ביכולתו לתמרן.

 • ב. שניהם מפנים כל אחד ימינה (חרטום מול חרטום).

 • ג. K מפנה ל- C, כי C ספינה גדולה.

 • ד. C מפנה ל-K, ממונע מפנה לדייג.

266) כלי שייט ממוכן הגורר כלי שייט אחר, כשאורך "המשך" 250 מטרים. מה עליו להציג ביום?

 • א. מעויין שחור.

 • ב. כדור שחור בחרטום.

 • ג. אין צורך בסימן יום.

 • ד. שני חרוטים שחורים. (קודקוד מול קודקוד).

267) כלי שייט מציג סימן כמתואר בתמונה 85. מהו פרוש הסימן?

 • א. כלי שייט גורר, אורך המשך מעל 200 מטרים.

 • ב. מפרשית שהפעילה מנוע.

 • ג. כלי שייט מוגבל בתמרון מפאת השוקע.

 • ד. ספינת דייג רשתות שאורכן האופקי מעל 150 מטרים.

268) סירה (F) מבחינה בכלי שייט (M) המניף דגל כמתואר בתמונה 92 המונף מעל לדגל המתואר בתמונה 104, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. F ניגש לסייע ל- M , M מסמן שהוא במצוקה.

 • ב. M מפנה ל- F, אין משמעות לדגלים.

 • ג. F מפנה ל- M, כי M מסמן שהוא על שרטון.

 • ד. F מפנה ל- M, כי M מסמן שהוא בנתיב שייט.

269) ספינת מנוע (F) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84 מבחינה בספינה מנועית גדולה (A), מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. A מפנה ל- F, כי F מוגבל מפאת עבודות ימיות.

 • ב. A מפנה ל-F, ממונע מפנה לדייג.

 • ג. F מפנה ל-A, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ד. F מפנה ל-A, כלי שייט קטן מפנה לספינה.

270) מפרשית (G) מבחינה בספינה ממונעת (E) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. G מפנה ל- E , מפרשית מפנה לדייג.

 • ב. G מפנה ל- E, מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך.

 • ג. E מוגבל מפאת השוקע שלו, G יפנה לו דרך.

 • ד. אין סכנת התנגשות.