מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

281) אתה מפליג על סירה (F), משמאלך סירת מפרש (J) המניפה כדור שחור, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. J מפליגה בעזרת מנוע ולכן היא מפנה לי דרך.

 • ב. F מפנה ל- J כי J מפרשית.

 • ג. F ממשיך בקורם ומהירות כי J עוגנת.

 • ד. J מפנה ל- F- הרואה כלי שייט מימינו מפנה לו דרך.

282) אתה בסירת מנוע (H), לשמאלך כלי שייט (L) עם סימן המתואר בתמונה 86. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H מפנה ל-L כי L עוסקת בדייג.

 • ב. H מפנה ל-L כי L גוררת משך שאורכו יותר מ-200 מטרים.

 • ג. אתה מפנה ל-L כי L מוגבלת בכושרה לתמרן, בגלל הנגררת שלה.

 • ד. L מפנה ל- H כי H מימינה.

283) אתה על סירת מנוע (L), מימינך סירה (H) המניפה סימן מתמונה 83. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H במצוקה: אגש להגיש עזרה מיידית.

 • ב. H מפנה ל- L כי H מימינה של L.

 • ג. H עוגנת, L יכולה לעבור אותה ללא חשש.

 • ד. L מפנה ל-H, כי H מוגבלת בכושר תמרון בגלל השוקע שלה.

284) אתה בסירת מנוע (J), לשמאלך כלי שייט (N) עם סימון כמתואר בתמונה 79. מהי הפעולה נדרשת? (שאלת חובה)

 • א. J מפנה ל- N, כי N גוררת משך שאורכו יותר מ- 200 מטרים.

 • ב. J מפנה ל- N כי N, מוגבלת בכושרה לתמרן.

 • ג. N מפנה ל- J כי J מימינה.

 • ד. J מפנה ל- N, כי N עוסקת בדייג.

285) ספינה (L), (מפרשית) מבחין בסירת מנוע (E), מהי הפעולה הנדרשת? (וקיימת סכנת התנגשות). (שאלת חובה)

 • א. L מפנה ל-E כי L עוקפת.

 • ב. E מפנה ל-L כי L עוקפת.

 • ג. L מפנה ל- E כי E מפרשית.

 • ד. E מפנה ל- L כי L מפרשית (ממוכן מפנה למפרשית).

286) ספינת מנוע (K) הנמצאת בדרך. מניפה דגל כמתואר בתמונה 95. אתה על סירה ממונעת (F). מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. K מפנה ל-F כי היא כלי שייט מהיר יותר.

 • ב. K מפנה ל- F כי F מימינה.

 • ג. F מפנה ל- K ומתרחק כי K נושא חומרים מסוכנים.

 • ד. F ממשיכה בקורם ומהירות כי K עוסקת בצלילה.

287) מצד ימין 50° מהחרטום בטווח של 3 מיל, נראים אורות בהרכב כמתואר בתמונה 27, מהו כלי השייט ומהי הפעולה הנדרשת?

 • א. זהו כלי שייט עוגן אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורם ובמהירות.

 • ב. זוהי ספינת מפרש חוצה ימינה, אפנה לה דרך ימינה.

 • ג. זהו כלי שייט ממוכן (פחות מ-50 מטרים) מפליגה ימינה. אני אמשיך בקורס ובמהירות.

 • ד. זהו דייג חוצה משמאל לימין. אני אפנה לו דרך שמאלה.

288) מאחור מתקרב אור לבן בודד. מהו כלי השייט ומהי הפעולה הנדרשת?

 • א. זוהי סירה קטנה (פחות מ-7 מטרים) העוקפת אותי. אני אמשיך בקורם ובמהירות כי היא חייבת לפנות לי דרך.

 • ב. זהו אור ירכתיים של כלי שייט אחר. אין סכנת התנגשות.

 • ג. זהו אור עגינה של כלי אחר. אין סכנת התנגשות.

 • ד. זהו מצוף שעברתי אותו ולא הבחנתי בו עד עכשיו.

289) מול חרטומך בטווח של 3 מיל אתה מבחין באורות כמתואר בתמונה 1. (שאלת חובה)

 • א. זוהי מפרשית כשחרטומה אלי, אני מפנה דרך ימינה.

 • ב. זהו נגרר כשחרטומו אלי, עלי לפנות דרך מאחורי ירכתיו.

 • ג. זוהי מפרשית כשירכתיה אלי, אין סכנת התנגשות.

 • ד. זהו כלי שייט ממוכן, כל אחד פונה ימינה.

290) משמאלך כ-50° ובטווח של 1 מיל הבחנת באורות כמתואר בתמונה 43, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. זוהי מפרשית, חוצה מימין לשמאל, אין סכנת התנגשות אמשיך בקורם ובמהירות.

 • ב. זהו ממוכן, חוצה משמאל לימין, הוא חייב לפנות לי דרך- אמשיך בקורם ובמהירות.

 • ג. זהו ממוכן, מפליג ימינה. אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורם ובמהירות.

 • ד. זוהי מפרשית, חוצה מימין לשמאל. עלי לפנות לה דרך שמאלה.