מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

141) מהי המהירות המרבית המותרת בתוך נמל או מעגנה, בהתאם לכללי הימאות הטובה?

 • א. אין הגבלת מהירות.

 • ב. מהירות המאפשרת היגוי ותוצאותיה אינן גורמות נזק.

 • ג. 5 קשרים.

 • ד. לפי מה שנקבע בתקנות לגבי כל נמל ומעגנה.

142) מתי חייב כלי שייט הנמצא בדרך לקיים תצפית בראיה ובשמיעה?

 • א. בשעות החשיכה (משקיעת החמה ועד זריחתה).

 • ב. בשעות תאורה (בחשיכה ובראות לקויה).

 • ג. בכל עת (בכל סוג של כלי שייט).

 • ד. התקנה נוגעת רק לכלי שייט מעל 7 מטרים ומהירותם מעל 6 קשרים.

143) איזה כלי שייט ממוכן יחשב לכלי שייט שהוא ללא שליטה?

 • א. כלי שייט שהעוגן נפל.

 • ב. כלי שייט שההגה החשמלי בו מקולקל.

 • ג. כלי שייט הגורר סירה אחריו.

 • ד. כלי שייט שאיבד הגה או מדחף.

144) איזה אורות יציג כלי שייט ממוכן בלילה, שהפסיק את פעולת המנוע לצורך תיקון בים?

 • א. כמתואר בתמונה 39.

 • ב. כמתואר בתמונה 54.

 • ג. כמתואר בתמונה 20.

 • ד. כמואר בתמונה 35.

145) כיצד יוגדר על פי התקנות כלי שייט שאורכו 6.8 מטרים?

 • א. סירה.

 • ב. אסדה.

 • ג. אוניה.

 • ד. ספינה.

146) כיצד יוגדר על פי התקנות כלי שייט שאורכו 9.2 מטרים?

 • א. סירה.

 • ב. אסדה.

 • ג. אוניה.

 • ד. ספינה.

147) מהו המרחק שיש להתרחק מסירה המניפה דגל צוללים? (שאלת חובה)

 • א. 300 מטרים.

 • ב. 200 מטרים.

 • ג. 30 מטרים.

 • ד. 400 מטרים.

148) כיצד תנהג כאשר הבחנת ליד הכניסה למרינה באורות כמתואר בתמונה 70? (שאלת חובה)

 • א. אפליג בזהירות מימין או משמאל למצוף.

 • ב. אפליג מימין למצוף.

 • ג. אפלג משמאל למצוף.

 • ד. אתרחק 200 מטרים לפחות.

149) מהי הכמות המינימאלית של משוטים החייבים להימצא בסירת מנוע בעת הפלגה?

 • א. 4 משוטים.

 • ב. 2 משוטים.

 • ג. בכנרת 3 משוטים, בים התיכון 4 משוטים.

 • ד. בהתאם לגודל הסירה.

150) כמה משוטים חייבים להיות בסירת מנוע באורך 6 מטרים?

 • א. 2 משוטים.

 • ב. 2 משוטים למעט בכינרת.

 • ג. 2 משוטים או משוט אחד בעל 2 כפות.

 • ד. בסירה עד 6 מטר אין צורך במשוטים.