מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

11) מי מהבאים הוא כלי שייט ללא שליטה:

 • א. שהתורן נשבר.

 • ב. הגורר סירה אחריו.

 • ג. שאינו יכול לתמרן.

 • ד. שההגה החשמלי בו מקולקל.

12) מתי חייב כלי שייט להציג סימני "ללא שליטה":

 • א. כשהים סוער ומקשה על התמרון.

 • ב. כשה G.P.S התקלקל והראות לקויה.

 • ג. כשאינו יכול לתמרן.

 • ד. כשההגה החשמלי התקלקל.

13) מי מהבאים הוא כלי שייט בדרך:

 • א. שאינו רתוק לרציף.

 • ב. שאינו עוגן.

 • ג. שאינו על שרטון.

 • ד. כל התשובות נכונות.

14) מי מהבאים הוא כלי שייט בדרך:

 • א. כלי שייט העוסק בגרירת חכות.

 • ב. כלי שייט העושה דרכו בעזרת מנוע או מפרשים.

 • ג. כלי שייט ללא שליטה שאינו מפעיל מנוע.

 • ד. כל התשובות נכונות.

15) איזה מסמכים חייבים להימצא בכלי שייט בעת ההפלגה:

 • א. אישור רפואי, רישיון שייט, תעודת משיט, תעודת זהות של המשיט.

 • ב. רישיון שייט, תעודת משיט, תעודת ביטוח, תעודת זהות של המשיט.

 • ג. שטר בעלות, תעודת ביטוח, תעודת משיט, אישור הפלגה.

 • ד. תעודת ביטוח, כושר שייט, אישור הפלגה, שטר בעלות.

16) אלו מהמסמכים הבאים חייב להימצא בכלי שייט בעת ההפלגה:

 • א. אמצעי זיהוי, רשימת ציוד הצלה, רישיון שייט, תעודת ביטוח.

 • ב. רישיון שייט, אמצעי זיהוי של המשיט, תעודת משיט, תעודת ביטוח.

 • ג. תעודת משיט, אישור הפלגה, תעודת ביטוח, רשימת ציוד הצלה.

 • ד. תעודת ביטוח, תעודת משיט, רשימת ציוד הצלה, רישיון שייט.

17) האם מותר למשיט בעל רישיון 12 (סירת מנוע) להשיט סירת נוסעים בשכר?

 • א. בשום אופן לא!

 • ב. כן, אם יש אישור של בעל הסירה ומשיטים את האנשים ללא תשלום.

 • ג. כן, אם אתה בגיל מעל 16 ויש לך ותק של לפחות שנה.

 • ד. כן, אם אתה בגיל מעל 16 ויש לך אישור רפואי מתאים.

18) למי מותר להשיט סירה המוגדרת כמסחרית?

 • א. לבעל רישיון משיט 12 (סירת מנוע).

 • ב. לבעל רישיון משיט 12, אבל רק הפלגה ללא תשלום.

 • ג. לבעל רישיון משיט 13 (סירת מנוע עוצמה ב') בעל ותק של שנה.

 • ד. אף תשובה אינה נכונה.

19) מהי מהירות ההפלגה של כלי שייט החייב על פי התקנות לעבור בתוך תחום 300 מטרים מהחוף:

 • א. 2 קשרים.

 • ב. 5 קשרים.

 • ג. 4 קשרים.

 • ד. שלא תגרום נזקים לשחיינים.

20) באיזה מהירות מרבית תפליג סירה החייבת לעבור במרחק 300 מטרים מהחוף:

 • א. במהירות בטוחה שלא תגרום נזק.

 • ב. במהירות שתמנע פגיעה בשחיינים

 • ג. 2 קשרים.

 • ד. 5 קשרים.