מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

171) מפרשית (C) מבחינה בכלי שייט (F) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. F מפנה ל-C, הרואה מימין מפנה.

 • ב. F מפנה ל-C, ממוכן מפנה למפרשית.

 • ג. C מפנה ל-F, מפרשית במפנה לדייג.

 • ד. C מפנה ל-F, מפרשית מפנה למוגבל בכושרו לתמרן.

172) מפרשית (G) רואה סירה (C) ממונעת, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. G מפנה ל-C.

 • ב. C מפנה ל-G, ממוכן מפנה למפרשית.

 • ג. G מפנה ל-C, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.

 • ד. אין סכנת התנגשות.

173) יצאת מחוף "טבריה" וברצונך להפליג "לעין -גב", באיזה קורס (בקירוב) תפליג על פי המצפן?

 • א. קורס 270°.

 • ב. קורס 090°.

 • ג. קורס 360°.

 • ד. קורס 180°.

174) יצאת ממעגן "הקישון" וברצונך להפליג "לעכו", באיזה קורס (בקירוב) תפליג על פי המצפן?

 • א. קורס 180°.

 • ב. קורס 090°.

 • ג. קורס 000°.

 • ד. קורס 270°.

175) יצאת מהמעגן "במכמורת" וברצונך להפליג "להרצליה", באיזה קורס (בקירוב) תפליג על פי המצפן?

 • א. קורס 190°.

 • ב. קורס 360°.

 • ג. קורס 090°.

 • ד. קורס 270°.

176) אילו מהפריטים הרשומים מטה אין חובה לשאת בסירת מנוע?

 • א. 2 משוטים.

 • ב. ערכת עזרה ראשונה.

 • ג. רפסודת הצלה.

 • ד. משאבת שיפוליים.

177) אילו מהפריטים הרשומים מטה חובה לשאת בסירת מנוע, המונע על ידי מנוע פנימי?

 • א. רפסודת הצלה.

 • ב. מכשיר קשר.

 • ג. מטפה כיבוי אש אוטומטי.

 • ד. סולם עליה מהמים.

178) איזה מהפריטים הרשומים מטה לא חובה לשאת בסירת מנוע?

 • א. מי שתיה.

 • ב. אפודות הצלה.

 • ג. מנת מזון חרום.

 • ד. גלגל הצלה.

179) מהו אורכו המינימלי של חבל העוגן לסירה המורשת להפליג רק בים כינרת?

 • א. 70 מטרים.

 • ב. 30 מטרים.

 • ג. 40 מטרים.

 • ד. אין הבדל בין ים כנרת וים התיכון.

180) כמה גלגלי הצלה צריכה לשאת סירת מנוע המורשת להפליג גם בלילה?

 • א. 2 גלגלי הצלה.

 • ב. 2 גלגלי הצלה המחוברים אליהם אור נידלק מעצמו.

 • ג. 1 גלגל הצלה בסירה עד 7 מטר, 2 בסירה עד 8.5 מטר.

 • ד. 1 גלגלי הצלה המחובר אליו אור נידלק מעצמו.