מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

221) מתי ניתן לקבוע כי קיימת סכנת התנגשות?

 • א. הכיוון לכלי שייט מתקרב משתנה לאט.

 • ב. הכיוון לכלי שייט מתקרב משתנה מהר.

 • ג. הכיוון לכלי שייט מתקרב לא משתנה.

 • ד. כל התשובות נכונות.

222) מתי ניתן לקבוע כי קיימת סכנת התנגשות?

 • א. המרחק קטן והכיוון משתנה.

 • ב. המרחק קטן והכיוון אינו משתנה.

 • ג. כלי השייט השני נראה בדיוק בכיוון החרטום.

 • ד. כל התשובות לא נכונות.

223) בסירתך משאבת שיפוליים בעלת מנגנון הפעלה אוטומטי. באיזה מקרה תבטל את ההפעלה האוטומטית?

 • א. כאשר עוזבים את הסירה לזמן ממושך.

 • ב. בזמן תדלוק.

 • ג. בזמן הפלגה.

 • ד. בזמן הספנה בחוף.

224) באיזה נסיבות חייבים לחבר את מדומם החרום לגוף מפעיל הסירה?

 • א. רק בים גלי.

 • ב. רק בהפלגת יחיד.

 • ג. לפי שיקול דעת המשיט.

 • ד. בכל זמן ההפלגה.

225) בעת הפלגה מהרצליה לעכו, שבר אחד המפליגים את רגלו ונדרש פינוי לבית חולים. היכן תוכל למצוא מקום הורדה בטוח לפצוע?

 • א. במעגנת נתניה.

 • ב. במעגן קיסריה.

 • ג. במפרץ דור נחשולים.

 • ד. בנמל חדרה.

226) בחודש אוקטובר הודיע החזאי כי מתקרב שקע שרבי. איזה מזג אויר צפוי בחופי הארץ?

 • א. גשמים וסופות רעמים.

 • ב. רוחות דרום מזרחיות ואובך.

 • ג. רוחות דרום מערביות וגלים גבוהים.

 • ד. כל התשובות לא נכונות.

227) מאיזה סוגי עננים נובעים רוב הגשמים בארץ?

 • א. מעננים שכבתיים.

 • ב. מעננים ערמתיים.

 • ג. מעננים גבוהים ובינונים.

 • ד. מענני נוצה.

228) בשעה 1000 הנך נמצא ליד נהריה. המרחק עד למעגנת הקישון הוא 15 מיל. מתי תגיע למעגנת הקישון אם סירתך מפליגה במהירות 5 קשרים?

 • א. בשעה 1200.

 • ב. בשעה 1300.

 • ג. בשעה 1100.

 • ד. בשעה 1400.

229) בקיץ כאשר נושבת רוח בריזה רגילה. איזה רוח צפויה בשעה 1400 בחופי נתניה?

 • א. רוח צפון מערבית מתונה.

 • ב. רוח מזרחית חזקה.

 • ג. רוח דרומית מתונה.

 • ד. רוחות קלות מכיוונים שונים.

230) מה יש לבדוק לפני הנעת המנוע?

 • א. מפלס שמנים, ניטרול מערכת ההנעה, ציוד בטיחות.

 • ב. ציוד בטיחות, כמות דלק, כמות מי שתיה.

 • ג. שלמות הסירה, כמות דלק, מפלס שמנים.

 • ד. רישיון וביטוח, ציוד בטיחות, שלמות הסירה.