מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

111) מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 51?

 • א. דופן ימין של נתב.

 • ב. דופן ימין של דייג.

 • ג. דופן ימין של מכמורתן.

 • ד. דופן ימין של מפרשית עם אורות רשות.

112) אילו אורות יציג בלילה כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן?

 • א. תמונה 22.

 • ב. תמונה 52.

 • ג. תמונה 37.

 • ד. תמונה 69.

113) מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 22?

 • א. כלי שייט מעל 50 מטרים על שירטון.

 • ב. דופן שמאל של כלי שייט המוגבל בגלל השוקע.

 • ג. כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.

 • ד. דייג עם הכוונה לכיוון הרשת.

114) מול חרטומך קרוב מאוד מופיע כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 14, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. מפנה ימינה, זוהי סירת נתב החוצה אותי משמאל לימין.

 • ב. מפנה שמאלה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) החוצה משמאל לימין.

 • ג. שומר על קורס ומהירות, זוהי מפרשית שהפעילה מנוע וחייבת לפנות לי דרך, אני מימינה.

 • ד. מפנה שמאלה, זוהי מפרשית החוצה אותי משמאל לימין.

115) מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 14?

 • א. זוהי סירת נתב החוצה אותי משמאל לימין.

 • ב. זוהי ספינת דייג (מכמורתן) החוצה משמאל לימין.

 • ג. זוהי מפרשית שהפעילה מנוע.

 • ד. זוהי מפרשית.

116) כיצד יכול כלי שייט במצוקה לסמן בלילה את מצבו? (שאלת חובה)

 • א. תמונה 70.

 • ב. חבית בוערת.

 • ג. תמונה 7.

 • ד. תמונה 61.

117) לפני חרטומך ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 ועוצמת האור מתחזקת. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירת נתב המפליגה לפני, ממני והלאה, ואני משיג ועובר אותה.

 • ב. מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (שאינה מכמורתן) עוגנת.

 • ג. מפנה דרך שמאלה, זהו כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, עומד.

 • ד. לא קיים הרכב אורות כזה.

118) מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21?

 • א. ספינת צוללים.

 • ב. ספינת נתב מאחור.

 • ג. ספינת דייג מאחור.

 • ד. אין בתקנות הרכב אורות כזה.

119) לפני חרטומך אתה רואה אור לבן בודד. מה תהיה פעולתך?

 • א. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור ירכתיים של כלי שייט, שאני משיג ועובר אותו.

 • ב. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירה קטנה, פחות מ - 7 מטרים, ואינני יודע את כיוון הפלגתה.

 • ג. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור עגינה של כלי שייט עוגן.

 • ד. כל התשובות נכונות.

120) אתה רואה בקרבת ספינתך אור לבן בודד. מה עשויה להיות משמעותו?

 • א. זהו אור ירכתיים של סירה ממוכנת.

 • ב. זהו אור ירכתיים של מפרשית.

 • ג. זהו אור עגינה של ממוכן שאורכו קטן מ 50 מטרים.

 • ד. כל התשובות נכונות.