מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

161) מפרשית (K) מבחינה בסירת מנוע (F). מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. K מפנה ל- F, מפרשית מפנה דרך.

 • ב. F מפנה ל-K, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ג. F מפנה ל-K, ממונע מפנה למפרשית.

 • ד. אין סכנת התנגשות, ממונע מהיר יותר ממפרשית.

162) מפרשית (K) מבחינה בסירת מנוע (F) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. K מפנה ל- F, מפרשית מפנה דרך לדייג.

 • ב. F מפנה ל-K, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ג. F מפנה ל-K, ממונע מפנה למפרשית.

 • ד. אין סכנת התנגשות, ממונע מהיר יותר ממפרשית.

163) ספינה דו מנועית (G) מבחינה בסירת מנוע (O), מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. G מפנה ל-O, כי G בעלת 2 מנועים.

 • ב. O מפנה ל-G, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ג. Oמפנה ל-G, כי G גדולה יותר ממנה.

 • ד. G ו-O מפנות כל אחת ימינה.

164) סירת מנוע (C) מבחינה בכלי שייט (K) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. C מפנה ל-K, כי K מוגבל ביכולתו לתמרן עקב גרירה.

 • ב. K מפנה ל-ל- כי C אונייה גדולה.

 • ג. C ו-K מפנים כל אחד ימינה.

 • ד. C ו-K ממשיכים בדרך ורק מורידים מהירות.

165) סירת מנוע (C) מבחינה בכלי שייט (K) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 78, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. C מפנה ל-K, כי K מוגבל ביכולתו לתמרן עקב גרירה.

 • ב. C מפנה ל-K, כי K אונייה גדולה.

 • ג. C ו-K מפנים כל אחד ימינה.

 • ד. C ו-K ממשיכים בדרך ורק מורידים מהירות.

166) ספינה (H) מבחינה בכלי שייט (L) המניף סימני יום כמתואר בתמונות 84 ו-85, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H מפנה ל-L , ממוכן מפנה לדייג.

 • ב. L מפנה ל-H, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ג. L מפנה ל-H, כלי שייט קטן מפנה לספינה.

 • ד. H מפנה ל- L כי L מוגבל מפאת עבודות ימיות.

167) ספינה (E) מבחינה בכלי שייט (L) המניף סימני יום כמתואר בתמונות 84 ו-85, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. E מפנה ל L , L מוגבל בגלל עבודתו.

 • ב. L מפנה ל E.

 • ג. E מפנה ימינה, L דייג מכמורתן.

 • ד. אין סכנת התנגשות, L לא בתנועה.

168) מפרשית (P) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מבחינה בספינה (L) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. L מפנה ל-P, ממוכן מפנה למפרשית.

 • ב. P מפנה ל-L ממוכן מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה.

 • ג. P מפנה ל-L, העוקף מפנה.

 • ד. L ו-P יכולים להמשיך כל אחד בדרכו. אין סכנת התנגשות.

169) ספינה (M) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84 מבחינה במפרשית (E) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת? (וקיימת סכנת התנגשות) (שאלת חובה)

 • א. M מפנה ל-E ממוכן מפנה למפרשית.

 • ב. M מפנה ימינה, E מפנה שמאלה.

 • ג. M מפנה ל-E העוקף מפנה.

 • ד. אין סכנת התנגשות, כי כלי שייט העוסק בדייג לא יכול להשיג מפרשית ממונעת.

170) סירת מנוע (D) מבחינה בסירת משוטים (H), מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אין סכנת התנגשות.

 • ב. H מפנה ל-D, סירת משוטים מפנה לממוכן.

 • ג. H מפנה ל-D, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ד. D מפנה ל-H, ממוכן מפנה לסירת משוטים.