מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

101) מהו כלי השייט המופיע בתמונה 13?

 • א. ספינת מנוע המפליגה שמאלה.

 • ב. ספינה עוגנת.

 • ג. ספינה ללא שליטה.

 • ד. מפרשית המפליגה שמאלה.

102) כיצד תפעל כאשר הבחנת משמאלך בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 48? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך, זו מפרשית.

 • ב. אמשיך בקורס ובמהירות, זו ספינה ממוכנת מתחת ל 50 מטרים ואתה מימינו.

 • ג. אפנה דרך, זה כלי שייט קטן העוסק בדייג.

 • ד. אמשיך בקורס ומהירות, אין סכנת התנגשות.

103) מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 27?

 • א. סירת חתירה.

 • ב. כלי שייט מאחור.

 • ג. כלי שייט עוגן.

 • ד. כל התשובות נכונות.

104) כלי שייט לפניך מציג אורות כמתואר בתמונה 27 והמרחק ממנו קטן. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. אפנה דרך, זו מפרשית מאחור.

 • ב. אפנה דרך, זה כלי שייט עוגן.

 • ג. אפנה דרך, זה כלי שייט ממוכן, מאחור.

 • ד. כל התשובות נכונות.

105) מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 61?

 • א. דופן שמאל של אוניה המפליגה ימינה.

 • ב. דופן ימין של אוניה המפליגה ימינה.

 • ג. דופן ימין של אוניה עוגנת.

 • ד. דופן שמאל של אוניה עוגנת.

106) כלי השייט משמאלך מציג אורות כמתואר בתמונה 61. מה הפעולה הנדרשת?

 • א. אמשיך בקורס ומהירות, זו דופן שמאל של אוניה המפליגה שמאלה.

 • ב. אפנה דרך, זו דופן ימין של אוניה המפליגה ימינה.

 • ג. אמשיך בקורס ומהירות, זו דופן ימין של אוניה עוגנת.

 • ד. אפנה דרך בזהירות, זה כלי שייט על שירטון.

107) מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33?

 • א. דופן שמאל של כלי שייט ללא שליטה.

 • ב. דופן שמאל של מפרשית במצוקה.

 • ג. אוניה הנושאת חומר נפץ.

 • ד. דופן שמאל של מכמורתן במצוקה.

108) מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 26?

 • א. כלי שייט גורר המוגבל בכושרו לתמרן עם נגרר, מבט מאחור.

 • ב. שולת מוקשים מבט מאחור.

 • ג. מחפר, עם אורות הכוונה לגבי המצאות מכשול.

 • ד. כלי שייט גורר המוגבל בכושרו לתמרן עם ניגרר, מבט מלפנים.

109) הבחנת לפני החרטום בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 26. מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אפנה דרך ימינה, זו גוררת מוגבלת עם נגרר.

 • ב. אפנה דרך שמאלה, זה מחפר עם מכשול בצד ימין.

 • ג. אפנה דרך ואתרחק, זה כלי שייט מלחמתי בתמרונים.

 • ד. זה מתקן חיפושי נפט.

110) איזה אורות חייב כלי שייט העוסק בדייג חכות להציג בלילה?

 • א. תמונה 51.

 • ב. תמונה 34.

 • ג. תמונה 22.

 • ד. תמונה 24.