מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

21) למי יש לדווח על תאונה בה נגרמו נזקים לספינה ולמזח, אך ללא נפגעים?

 • א. לסוכן הביטוח ולבעלים הרשום של הספינה המעורבת.

 • ב. למשטרה ולרשות הספנות.

 • ג. כאשר אין נפגעים - לא צריך לדווח לאף אחד.

 • ד. למנהלת הנמל/מעגן והם כבר ידאגו להפיץ את הדווח.

22) למי תדווח על אירוע בו נגרם נזק לסירה ולרציף?

 • א. לרשות הספנות ולמשטרה.

 • ב. למנהלת המעגן.

 • ג. לחברת הביטוח, ולמשטרה.

 • ד. כאשר אין נפגעים, לא חלה חובת דווח.

23) מה פרוש האות הקולי כמתואר בתמונה 113?

 • א. אני מפעיל מכונות לאחור.

 • ב. אני נמצא בתנועה לאחור.

 • ג. אני פונה ימינה.

 • ד. כוונותיך לא ברורות, שים לב!

24) כלי שייט ממוכן השט בסמוך משמיע אות קולי כמתואר בתמונה 114, מה פרוש האות?

 • א. אני מפעיל מכונות לאחור.

 • ב. אני נמצא בתנועה לאחור.

 • ג. אני פונה שמאלה.

 • ד. כוונותיך לא ברורות, שים לב!

25) כלי שייט מאחוריך משמיע אות קולי כמתואר בתמונה 115, מה פרוש האות?

 • א. אני מפעיל מנועים לאחור.

 • ב. אני פונה ימינה.

 • ג. אני נמצא בתנועה לאחור.

 • ד. אני לא מבין כוונותיך בתמרונך שים לב!

26) מה פרוש האות קולי כמתואר בתמונה 115?

 • א. אני מפעיל מנועים לאחור.

 • ב. קריאת מצוקה.

 • ג. שים לב, אני לא מבין את כוונתך.

 • ד. אני לא מבין כוונותיך בתמרונך שים לב!

27) בערפל/ראות מוגבלת שמעת לפני החרטום, במחזוריות של כ-2 דקות, אות קולי כמתואר בתמונה 118, מה פרוש האות?

 • א. לפניך כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים.

 • ב. לפניך כלי שייט ממוכן שנעצר ואינו עושה דרכו במים.

 • ג. לפניך כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרון והוא נע שמאלה.

 • ד. לפניך כלי שייט שעצר והטיל עוגן.

28) מה פרוש האות הקולי כמתואר בתמונה 112 המושמע בערפל כל שתי דקות?

 • א. לפניך כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים.

 • ב. לפניך כלי שייט ממוכן שנעצר ואינו עושה דרכו במים.

 • ג. לפניך כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרון והוא נע שמאלה.

 • ד. לפניך כלי שייט שעצר והטיל עוגן.

29) בתעלה צרה, כלי שייט השמיע לכלי שייט המפליג לפניו אות וקולי כמתואר בתמונה 116, כלי השייט שמלפנים עונה בהשמעת אות קולי כמתואר בתמונה 117, מה פרוש האות (117)?

 • א. אני לא מסכים לעקיפה שלך בצד שמאל שלי.

 • ב. אני מסכים לעקיפה שלך בצד ימין שלי.

 • ג. כוונותיך לא ברורות שים לב!

 • ד. אני מסכים לבקשתך לעקוף אותי.

30) מה משמעות האות הקולי כמתואר בתמונה 121 המושמע על ידי כלי שייט בתעלה צרה לכלי שייט המפליג לפניו?

 • א. אני עומד לעקוף אותך משמאל.

 • ב. אני עומד לעקוף אותך מימין.

 • ג. אני עומד לפנות שמאלה.

 • ד. כוונותיך לא ברורות.