מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

271) ספינת מנוע (J) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מבחינה במפרשית (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. N מפנה ל- J, ממונע מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה.

 • ב. N מפנה ל- J, הרואה מימין מפנה דרך.

 • ג. J ו- N יכולים להמשיך כל אחד בדרכו. אין סכנת התנגשות.

 • ד. J מפנה ל- N, ממונע מפנה למפרשית.

272) לפני חרטום הסירה ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 42, מה תהיה פעולתך? (עוצמת האור מתחזקת)

 • א. אני מפנה דרך שמאלה, זהו מחפר המפליג ימינה.

 • ב. אני מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט העוסק בעבודות ימיות המצביע על הצד בו מותר לעבור אותו.

 • ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר. זהו כלי שייט המוגבל בכושר התמרון, מבט מאחור, ואני עוקף אותו.

 • ד. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי ספינת דייג שרשתותיה נתפסו בקרקע.

273) מימין לחרטום סירתך (כ- 50 מעלות) בטווח של 1 מיל ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אני מפנה דרך ימינה, זוהי אוניה המוגבלת בכושרה לתמרן מפאת עיסוקה- מפליגה ימינה.

 • ב. אני מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) המפליג ימינה.

 • ג. אני ממשיך בקורם ובמהירות שלי, אין סכנת התנגשות.

 • ד. אני מפנה דרך שמאלה, זו ספינת דייג עם ציוד שאורכו מעל 150 מטרים (לכיוון ימין).

274) לפני חרטום הסירה אתה רואה אור לבן בודד. (עוצמת האור הולכת ודועכת) מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור ירכתיים של כלי שייט, שאני עוקף אותו.

 • ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור עגינה של כלי שייט עוגן.

 • ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירה קטנה ואיטית שאורכה פחות מ-7 מטרים, ואינני יודע כיוון הפלגתה.

 • ד. ממשיך בקורם והמהירות אין סכנת התנגשות.

275) כלי שייט (A) המציג סימן כמתואר בתמונה 75, מבחין לפניו במפרשית (I) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, והמרחק ביניהם קטן מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. I מפנה ל- A, מפרשית מפנה למוגבל בתמרון.

 • ב. A מפנה ימינה, I מפנה שמאלה.

 • ג. A מפנה ל- I, העוקף מפנה דרך.

 • ד. אין סכנת התנגשות, כי כלי שייט המוגבל בשל השוקע לא יכול להשיג ולעקוף מפרשית ממונעת.

276) סירה (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 81, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. J מפנה ל- B כי B ללא שליטה.

 • ב. J מפנה ל- B: סירה מפנה דרך לספינה.

 • ג. J ישנה את כוון הפלגתו (B על שרטון).

 • ד. B עוגן, J יכול לעבור לידו בלי חשש.

277) מול חרטום הסירה מופיע כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 16, מה תהיה פעולתך? (שאלת חובה)

 • א. אני מפנה ימינה, זוהי רחפת.

 • ב. אני שומר על קורם ומהירות.

 • ג. אני מפנה שמאלה, זוהי מפרשית (מעל 12 מטרים).

 • ד. אני מפנה שמאלה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן).

278) לפני חרטום הסירה ראית אורות כמתואר בתמונה 71, מהי פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי ספינת דייג שרשתותיה נתפסו בקרקע.

 • ב. אני מפנה דרך שמאלה, זהו מחפר המפליג ימינה.

 • ג. אני מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט העוסק בעבודות ימיות המצביע על הצד בו מותר לעבור אותו.

 • ד. זהו כניסה למעגן.

279) לפני חרטום הסירה ראית כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39, מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט מוגבל בכושרו לתמרן המפליג שמאלה.

 • ב. אני מתרחק בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט על שרטון.

 • ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט המניח כבלים תת-ימיים, העומד במקומו.

 • ד. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי כלי שייט ללא שליטה.

280) מה יכול להציג בלילה כלי שייט הנמצא במצוקה?

 • א. אורות כמתואר - תמונה 70.

 • ב. אורות כמתואר - תמונה 7.

 • ג. לפיד יד אדום.

 • ד. אורות כמתואר - תמונה 61.