מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

61) אתה מפליג במקביל לחוף ובמרחק של כ- 500 מטרים מהחוף. הרוח מתגברת ודוחפת את הספינה לכיוון החוף הנך נמצא בטווח של 5 שעות הפלגה ממעגן הבית, באיזה דרך פעולה עליך לנקוט?

 • א. אחזור למעגן הבית.

 • ב. אגרור עוגן צף מהירכתיים.

 • ג. אתרחק מהחוף במהירות.

 • ד. אמשיך כמתוכנן.

62) זרקת עוגן בספינה מנועית מול מפרץ טנטורה לצורך מנוחה, סירה עגנה 150 מטרים ממך והניפה את דגל "A". הרוח מזרחית 12 קשרים, ברצונך להפליג דרומה, באיזה פעולה תנקוט מ- 4 האפשרויות הבאות? (שאלת חובה)

 • א. אמתין על עוגן עד שהסירה תוריד את הדגל (A).

 • ב. אפעיל מנוע ואפליג דרומה, הסירה לא מפריע לי.

 • ג. ארים עוגן בלי להניע את המנוע, אתרחק 200 מטרים (בעזרת הרוח) מהסירה ואז אפעיל מנוע ואפליג דרומה.

 • ד. הדגל משמעותו שהסירה נושאת חומרים מסוכנים ולכן יש להתרחק ממנה לפחות 200 מטרים.

63) בהפלגה מאשקלון לחיפה, ספינה המפליגה לידך מבקשת שתגרור אותה עד המרינה הקרובה מכיוון שיש לה תקלה במנוע ואין רוח. סמן את התשובה הנכונה ביותר.

 • א. לפי החוק אני חייב לגרור את הספינה כל עוד אני לא מסכן את עצמי.

 • ב. אני לא חייב לגרור אותה אלה רק במקרה שיש סכנה לאנשי הצוות.

 • ג. במידה וברצוני לגרור את הספינה יש לקחת בחשבון את תצרוכת הדלק, ציוד מתאים, מזג אוויר, גודל הספינה.

 • ד. תשובה ב' ו ג' נכונות.

64) באילו מגבלות כיוון ומהירות מותר לשוט מהחוף אל הים הפתוח לא בחוף רחצה מוכרז?

 • א. בכל אורח (קורס) שהמשיט בוחר אך במהירות מרבית של 3 קשרים.

 • ב. רק באורח של 285º במהירות מזערית של 6 קשרים.

 • ג. באורח הניצב לקו החוף, במהירות מרבית של 5 קשרים.

 • ד. באורח שהמשיט בוחר ובמהירות המרבית האפשרית לצאת בהקדם האפשרי מסכנת התהפכות במשברי החוף.

65) כיצד יש לפעול לאחר גילוי אויר במערכת הדלק?

 • א. יניקת האוויר מהדלק.

 • ב. כיבוי והתנעה מחדש.

 • ג. ניקוז האוויר ממערכת הדלק.

 • ד. הוספת דלק למערכת (למניעת כניסת אוויר).

66) מה יכולה להיות הסיבה שמנוע דיזל מעשן עשן שחור?

 • א. מסנן האוויר סתום.

 • ב. שריפה בחלל המנוע.

 • ג. תערובת עשירה מדי של דלק ושמן.

 • ד. תערובת ענייה מדי של דלק ושמן.

67) מהו הטיפול המומלץ למצברים?

 • א. מילוי מים מזוקקים, ניקוי קטבים, בדיקת אווררי הפקקים וחיזוק חיבורים.

 • ב. מילוי חומצה, ניקוי, שטיפה, אוורור פקקים.

 • ג. ניעור, ניקוי משקעים, ניקוי קטבים.

 • ד. פריקה וטעינה, החלפת לוחות בהתאם לצורך.

68) מהו מתח ההפעלה של המכשור האלקטרוני בספינה, בהזנה ממתח חוף, או בעת הפלגה?

 • א. בהפלגה: V12 DC, בחוף: V12 AC.

 • ב. בהפלגה: V12 DC, בחוף: V220 AC.

 • ג. בהפלגה: V12 AC, בחוף: V220 DC.

 • ד. בהפלגה: V12 DC, בחוף: V12 DC.

69) מהי התקלה הנפוצה במשאבת קירור מי ים?

 • א. חדירת אוויר למערכת.

 • ב. חסימת פתח הפליטה.

 • ג. חסימת פתח היניקה.

 • ד. חוסר סנכרון עם המנוע.

70) מה עלולה לגרום התחממות השמן במנוע?

 • א. להיתפסות המתנע.

 • ב. לירידת בלחץ השמן.

 • ג. לרתיחת המנוע.

 • ד. כל התשובות נכונות.