מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

211) שמאלה (כ - 50 מעלות) לחרטום הסירה, ובטווח של 3 מיילים, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33. מה תהיה פעולתך?

 • א. אני אפנה דרך ימינה זהו כלי שייט שאין עליו שליטה המפליג שמאלה.

 • ב. אני אפנה דרך שמאלה, זהו כלי שייט שאין עליו שליטה עושה דרכו במים.

 • ג. אני שומר על קורס ומהירות, אין סכנת התנגשות.

 • ד. אני אפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט המניח כבלים תת-ימיים העומד במקומו.

212) שמאלה לחרטום הסירה (כ- 50 מעלות), בטווח של כ- 1 מייל אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48 המתקדם אליך במתינות. מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך שמאלה זוהי מפרשית המפליגה ימינה.

 • ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט נגרר שניתק מהגוררת שלו, והוא נסחף.

 • ג. אני ממשיך בקורס ובמהירות זוהי סירת מפרש החוצה אותי משמאל לימין.

 • ד. אני אעצור את כלי השייט שלי עד שאברר מהו כלי השייט השני. אין בתקנות אור ירוק בודד.

213) מה פרוש תמונה 79?

 • א. מוגבל בתמרון מפאת השוקע.

 • ב. מוגבל בתמרון עקב שליית מוקשים.

 • ג. מוגבל בכושרו לתמרון מפאת עיסוקו.

 • ד. כלי שייט ללא שליטה.

214) מה מסמן דגל כמתואר בתמונה 106, המונף מעל כדור שחור?

 • א. א. אונייתי בריאה וממתינה בעגינה לקבלת אישור כניסה לנמל.

 • ב. כלי שייט על שרטון, אל תתקרב אליו.

 • ג. כלי שייט ללא שליטה, התרחק ממנו!

 • ד. כלי שייט במצוקה מבקש סיוע מיידי.

215) מפרשית (L) מבחינה בספינה (E) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה - 86. וקיימת סכנת התנגשות, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. L מפנה ל - E: הרואה את חברו מימין מפנה לו דרך.

 • ב. L מפנה ל - E: העוקף מפנה דרך לנעקף.

 • ג. E מפנה ל - L: גורר מפנה למפרשית.

 • ד. E מפנה ל - L: ממונע מפנה למפרשית.

216) מפרשית (F) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מבחינה בסירת מנוע (B) הנמצאת בתעלה צרה, (וקיימת סכנת התנגשות) מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. F מפנה ל- B, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.

 • ב. F מפנה ל- B ,B בנתיב שייט שאינו יכול לסטות ממנו.

 • ג. B מפנה ל - F, ממונע מפנה למפרשית.

 • ד. אין סכנת התנגשות, עד ש - F תגיע - B כבר תספיק לעבור.

217) מפרשית (H) מבחינה בסירת מנוע (L). מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. L מפנה ל - H, ממונע מפנה למפרשית.

 • ב. L מפנה ל - H, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.

 • ג. אין סכנת התנגשות ולכן לא נדרשת כל פעולה.

 • ד. H מפנה ל - L, מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך.

218) ספינת מנוע (F) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84 מבחינה בספינה מנועית גדולה (A), מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. A מפנה ל - F, כי F מוגבל מפאת עבודות ימיות.

 • ב. A מפנה ל- F, ממונע מפנה לדייג.

 • ג. F מפנה ל- A, הרואה כלי שייט מימינו מפנה.

 • ד. F מפנה ל- A, כלי שייט קטן מפנה לספינה.

219) ספינת מנוע (J) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מבחינה במפרשית (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. N מפנה ל - J, ממונע מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה.

 • ב. N מפנה ל - J, הרואה מימין מפנה דרך.

 • ג. J ו- N יכולים להמשיך כל אחד בדרכו. אין סכנת התנגשות.

 • ד. J מפנה ל - N , ממונע מפנה למפרשית.

220) מימין לחרטום סירתך (כ - 50 מעלות) בטווח של 1 מיל ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך ימינה, זוהי אוניה המוגבלת בכושרה לתמרן מפאת עיסוקה - מפליגה ימינה.

 • ב. אני מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) המפליג ימינה.

 • ג. אני ממשיך בקורס ובמהירות שלי, אין סכנת התנגשות.

 • ד. אני מפנה דרך שמאלה, זו ספינת דייג עם ציוד שאורכו מעל 150 מטרים (לכיוון ימין).