מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

191) למי מבין האנשים הרשומים מטה מותר להשיט סירת מנוע עוצמה א'?

 • א. לאדם שמלאו לו 18 שנים ובעלי הסירה הרשו לו להשיטה.

 • ב. לאדם שמלאו לו 17 שנים ויש לו רשיון 11 להשיט אופנוע ים.

 • ג. לאדם שמלאו לו 16 שנים ואיתו בסירה יש משיט 12 מוסמך.

 • ד. כל התשובות נכונות.

192) מה יכללו פרטי הציוד הפירוטכני בכלי השיט מעל 7 מטר המוגבל להפלגה עד 4 מייל מהחוף?

 • א. 2 זיקוקי מצנח, 1 מצוף/לפיד עשן, 3 לפידי יד.

 • ב. 4 זיקוקי מצנח, 2 מצופי/ידניות עשן, 1 ראי איתות ממתכת.

 • ג. 1 ראי איתות, 1 מדומם מנוע, 5 לפידי יד אדומים.

 • ד. חגורות הצלה, 2 ידניות/מצופי עשן, 6 זיקוקי מצנח.

194) הווריאציה באזור שאתה נמצא בו רשומה במפה הימית, בתוך שושנת הרוחות. מהי הגדרתה של הווריאציה:

 • א. הזווית שבין הכיוון לקוטב הצפוני המגנטי לבין הקורס האמיתי שעליו מפליגה הספינה.

 • ב. הזווית שבין הקורס המצפני עליו מפליגה הספינה לבין הכיוון לקוטב הצפוני האמיתי (הגיאוגרפי).

 • ג. הזווית בין הכיוון לקוטב הצפוני האמיתי לבין הכיוון לקוטב הצפוני המגנטי.

 • ד. הזווית שבין מרכז הכוחות המגנטיים בספינה (המושפע מגופי מתכת שבה) לבין הכיוון לקוטב הצפוני המגנטי.

195) האם מתקן הגרירה (בננה) העשוי מתא ציפה מתנפח אחד בלבד ראוי לשימוש?

 • א. כן אם המתקן תקין ומנופח היטב.

 • ב. כן אין משמעות למספר תאי הציפה.

 • ג. לא המתקן חייב להיות בעל שני תאי ציפה לפחות.

 • ד. לא המתקן חייב להיות בעל שלושה תאי ציפה לפחות.

196) בעת גרירת אנשים על מתקן נגרר אתה נדרש על ידם להגביר מהירות. כיצד תנהג?

 • א. אין כל בעיה, אפשר להגביר את המהירות עד כמה שרוצים.

 • ב. אגביר את המהירות לפי בקשתם, הם שילמו עבור זה.

 • ג. אסור להגביר את המהירות, זה יוצר בלאי מואץ למנוע.

 • ד. אפשר לגרור במהירות שלא תעלה על 15 קשר.

197) בעת גרירת אנשים על מתקן נגרר, הנוסעים דורשים כי "תפיל" אותם למים. כיצד תנהג?

 • א. בודאי שאפיל אותם, זה חלק מהחוויה.

 • ב. לא אבצע שום תמרון פתאומי העלול לגרום לנפילתם.

 • ג. אני רשאי לבצע תמרון פתאומי רק לאחר שהזהרתי את האנשים.

 • ד. אני יכול לבצע כל דבר אם זה באישור הבעלים של הסירה.

198) מה היא התעודה שלא חייבים לשאת בעת הפלגה?

 • א. תעודת משיט.

 • ב. תעודה מזהה.

 • ג. העדר רישום פלילי (תעודת יושר).

 • ד. רישיון שייט.

199) מהו הטווח מחוף שאינו חוף רחצה המותר לשייט לסירה על פי התקנות?

 • א. מהחוף עצמו ועד המרחק המרבי שמתיר רישיון השייט.

 • ב. המרחק המרבי שמתיר רישיון השייט, אך לא פחות מ - 300 מטר מנקודת שפל המים.

 • ג. ברצועה שבין קו שפל המים עד למרחק 300 מטר מהחוף.

 • ד. ברצועה שבין הקו המסומן על ידי הרשות העירונית ועד 4 מייל מהחוף.

200) בעת נסיעת סירתך לאחור החלו לחדור מים לסירה ואין לך שליטה על כך. מה תהיה פעולתך הראשונה?

 • א. אלביש את כל הנוסעים באפודות הצלה.

 • ב. אנסה לרוקן את המים בכל דרך אפשרית.

 • ג. אפסיק הנסיעה לאחור ואעביר משקל לחרטום בכדי לעצור את חדירת המים.

 • ד. אפליג במהירות קדימה - פעולה זו תרוקן את המים מהסירה.