מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

101) מד הרוח בספינתך מדד רוח צפונית מערבית של - 15 קשר. אתה מפליג מערבה, מה כוון הרוח האמיתית?

 • א. צפונית.

 • ב. מערבית.

 • ג. דרומית מערבית.

 • ד. צפונית מערבית.

102) בהפלגה במזג אויר קשה החלה הספינה להיחבט (POUNDING) כיצד תוכל למנוע זאת?

 • א. אעביר משקל מהחרטום לירכתיים.

 • ב. אעביר משקל מהירכתיים לחרטום.

 • ג. להוריד מהירות ולעלות לגל בזווית של כ- 30-40 מעלות.

 • ד. אעלה על הגלים בניצב לגל וארד בזווית של 80–70 מעלות.

103) כאשר שני מצברים של 12 וולט ו- 120 אמפר שעה כל אחד, מחוברים בטור, מה תהיה תפוקתם?

 • א. 24 וולט, 240 אמפר שעה.

 • ב. 12 וולט, 120 אמפר שעה.

 • ג. 12 וולט, 240 אמפר שעה.

 • ד. 24 וולט, 120 אמפר שעה.

104) מדוע הפעלת המנוע לזמן ממושך בסיבובי סרק, אינה רצויה?

 • א. ווסת המהירות אינו מסוגל לשמור על מהירות נמוכה של מנוע.

 • ב. המנוע אינו מקבל קירור יעיל, כי משאבות המים מסתובבות מהר.

 • ג. פיח מצטבר על הבוכנה, השסתומים ועל קצה מרסס הדלק.

 • ד. כל התשובות נכונות.

105) מהו תפקידו של הנשם, המורכב במיכל הדלק?

 • א. להכניס אוויר קר למיכל, על מנת למנוע פיצוץ.

 • ב. לשחרר אדי מים לאטמוספרה.

 • ג. לאפשר למיכל לדלק ל"נשום ולפצות באוויר" בעת תדלוק או שאיבת דלק.

 • ד. להוציא את עודפי הדלק ממיכל הדלק דרך קו העודפים.

106) הטרמוסטט במערכת הקירור נתקע במצב פתוח, מה עשויות להיות השפעות לכך?

 • א. אין לכך שום השפעה.

 • ב. המנוע עלול לרתוח כתוצאה מכך.

 • ג. לאורך זמן יגרם נזק, כי המנוע יעבוד בטמפרטורה נמוכה מהמומלץ.

 • ד. הבוכנות עלולות להיתפס עקב חוסר יציבות בטמפרטורות.

107) מה נדרש לבצע לפני התנעת המנוע?

 • א. נטרול מערכות, ניקוי ושימון התשלובות.

 • ב. נטרול מערכות ובדיקת הנוזלים.

 • ג. חיבור חשמל ובדיקת התמסורות.

 • ד. בדיקת נזילות ותקינות המסבים.

108) מה עלולה לגרום רצועת מנוע רפויה?

 • א. לזיוף בפעולת המנוע.

 • ב. לטעינת מצברים לקויה.

 • ג. לירידה בלחץ השמן.

 • ד. לירידה בספיקת הדלק.

109) אתה שט בספינה שאורכה 8 מטר ובשוקע של 0.8 מטר מאשקלון לחיפה, במרחק 2 מיל מהחוף, מול נמל תל אביב (הישן), החלה לנשוב רוח דרום מערבית של 25 קשר, כיצד תנהג?

 • א. חוזר לאשקלון.

 • ב. פונה לאחור ומבצע HEAVE TO.

 • ג. ממשיך צפונה למסתור במרינת הרצליה.

 • ד. פונה לדרום מזרח ונכנס למרינה תל אביב.

110) מה ההשפעה של קשר או קליעה על החבל?

 • א. כל קשר בחבל, מקטין את חוזקו בשמינית.

 • ב. כל קליעה בחבל, מקטינה את חוזקו בחצי מחוזקו המקורי.

 • ג. כל קליעה בחבל, מגדילה את חוזקו ברבע מחוזקו המקורי.

 • ד. כל קליעה בחבל, מקטינה את חוזקו ב כשמינית מחוזקו המקורי.