מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

11) איזה אורות יציג בלילה דייג שהרשת שהוא גורר נמשכת אחריו למרחק של 300 מטרים?

 • א. אורות סביב ירוק מעל לבן בתורן, אורות צד ואור ירכתיים.

 • ב. אורות סביב לבן מעל ירוק בתורן, אור לבן בכיוון הרשת, אורות צד וירכתיים.

 • ג. אורות סביב ירוק מעל אדום בתורן, אור לבן בכיוון הרשת, אורות צד וירכתיים.

 • ד. אורות סביב אדום מעל לבן בתורן, אור לבן בכיוון הרשת, אורות צד וירכתיים.

12) איזה כלי שיט בערפל משמיע אות קולי של שתי צפירות ממושכות כל שתי דקות?

 • א. כלי שיט במצוקה.

 • ב. מחפר (מוגבל בכושרו לתמרן) המתקדם לאט מאוד בגלל ביצוע החפירה.

 • ג. נושאת מטוסים המשלחת או קולטת מטוסים על סיפונה.

 • ד. כלי שיט ממוכן בדרך שנעצר ואינו עושה דרכו במים.

13) בקרבת החוף נקלעת למצב מצוקה וכלי השיט שלך טובע ותאלץ לנטוש אותו. יחד אתך יש בסירה שמונה אנשים – ואין ברשותך אסדת הצלה. סמן את התשובה הנכונה ביותר מבין אלה הרשומות מטה של הפעולות הדרושות:

 • א. ריכוז האנשים, פשיטת בגדים מיותרים, הלבשת אפודות הצלה, הפניית חרטום כלי השיט לכיוון החוף, ירידה למים ב"קפיצת נר".

 • ב. הודעה לחוף בכל אמצעי קשר העומד לרשותך על מצבכם, הלבשת האנשים אפודות הצלה, הורדתם למים, התרחקות של כל הניצולים ממקום הטביעה של כלי השייט. לשלוח שחיין טוב לחוף לוודא הצלתכם.

 • ג. הפעלת סימני מצוקה ויזואליים, הודעה בטלפון הנייד שלך לגורם מוסמך או לאדם מהימן בחוף על מצבכם, כולם שותים מים לפני הנטישה, הורדת האנשים למים, ריכוזם בקבוצה בקרבת מיקום נטישת הסירה.

 • ד. אי אפשר כלל לתת הנחיות מדויקות לפעולות שיש לנקוט: כל מקרה הוא ייחודי ואתה תאלץ לטפל במצב שנוצר לפי מיטב יכולתך וניסיונך.

14) דיווח על אתר (מיקום) במפה ימית אפשר לבצע באמצעות:

 • א. קו רוחב (צפוני או דרומי) וקו אורך (מזרחי או מערבי).

 • ב. תכווין (כיוון מצפן) לאובייקט המופיע במפה (מגדלור, מבנה אחר, נקודה בולטת בחוף) והמרחק אליו מהאתר – לאותו אובייקט.

 • ג. תכווין לאובייקט המופיע במפה כמתואר לעיל ועומק המים על תכווין זה (בתנאי שהעומק באזור משתנה בצורה הדרגתית).

 • ד. כל התשובות נכונות.

15) סמן את התשובה הנכונה ביחס לאפשרויות המתקבלות מ ממ"ג:

 • א. קורס אמיתי, מהירות ביחס למים ועומק המים באתר הנוכחי.

 • ב. קורס מצפן, מהירות במים והדרך שעברת מהאתר האחרון עד הגעה לעומק.

 • ג. קורס אמיתי, מהירות ביחס למים, אתר משוער ועומק.

 • ד. אף אחת מהתשובות הנ"ל איננה נכונה.

16) באילו מקרים יש לשדר קריאת מצוקה בקשר? (שאלת חובה)

 • א. כאשר יש תקלה רצינית במנוע, אינך יכול להתניע אותו ואתה נסחף בלב ים.

 • ב. כאשר אדם בספינה מרגיש כאב עז מפאת מכה חזקה שקיבל.

 • ג. כאשר חודרים לספינה מים ויש סכנת טביעה ממשית ואתה זקוק לעזרה.

 • ד. כל התשובות נכונות.

17) שקע ברומטרי בערך של 980 מיליבר נמדד בתקופת החורף באזור בו אתה נמצא. באילו תופעות הוא מאופיין בדרך כלל?

 • א. רוחות קלות מכוון דרום מזרח, ענני "נוצה" מפותחים.

 • ב. מזג אוויר נוח, רוחות קלות או חוסר רוח מוחלט.

 • ג. רוחות חזקות, עננות וסיכויים לגשם.

 • ד. טמפרטורה גבוהה במיוחד כתוצאה מלחץ אוויר גבוה.

18) בשעה שהספינה נמצאת באזור של סערת ברקים ממה יש להימנע?

 • א. ממגע באבזרי מתכת על הסיפון.

 • ב. משימוש במכשירים חשמליים בספינה. כדאי לכבות אותם.

 • ג. מעמידה זקופה על הסיפון.

 • ד. ממגע במי הים.

19) מחוון החום מראה על חום יתר (ללא רתיחה). מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. הדממה מיידית של המנוע.

 • ב. ניתוק עומס וניסיון לאתר את התקלה.

 • ג. הוספה מיידית של מים למערכת הקירור הפתוחה.

 • ד. לעלות סיבובי מנוע להתגבר על הסתימה.

20) מה נדרש לבדוק מיד לאחר התנעת המנוע?

 • א. את שלמות האבזרים וחלקי המערכות השונות.

 • ב. את מצב שמן ומים במנוע, מפלס הדלק והמים במיכלים.

 • ג. את לחץ השמן ופעולה תקינה של מערכת הקירור.

 • ד. אם מחזור הפעולה תקין.