מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

41) בהפלגת לילה אתה מבחין מול חרטום ספינתך בכלי שיט המציג אורות כמתואר בתמונה מס' 15. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. זו סירת מנוע במצב של "חרטום מול חרטום" מולי. שנינו צריכים לפנות כל אחד לימינו.

 • ב. זוהי סירת נתב שאיננה בתפקיד ברגע זה. לא נדרשת שום פעולה.

 • ג. זוהי מפרשית (ללא אורות רשות) ואני צריך לפנות לה דרך, ימינה.

 • ד. זוהי סירת דייג הגוררת חוט חכות. אפנה שמאלה רחוק מהחוט הזה.

42) ספינתך J מבחינה משמאלה בכלי שיט N המציג סימן יום כמתואר בתמונה – 80. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. N הוא כלי שיט המניח כבלים בקרקעית הים ומוגבל בשל כך בכושרו לתמרן. עליך J לפנות לו את הדרך ימינה.

 • ב. N הוא כלי שיט שאין עליו שליטה. אתה J צריך לפנות לו דרך.

 • ג. N מציג סימן עגינה כפול (עם שני עוגנים). אין סכנת התנגשות.

 • ד. N רואה אותך J מימינו, לכן N צריך לפנות לך את הדרך.

43) המעבורת L מפליגה בעקבות אניית משא E והטווח ביניהן מצטמצם בהדרגה. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. כלי שיט ממונע הרואה כלי שיט ממונע אחר מימינו צריך לפנות דרך: L מפנה ל- E.

 • ב. L עוקפת את E וצריכה, מסיבה זו, לפנות לה את הדרך.

 • ג. אין סכנת התנגשות. שתיהן יכולות להמשיך בדרכן.

 • ד. L מפנה שמאלה, E מפנה ימינה.

44) כלי שיט F המציג סימן יום כמתואר בתמונה - 86 מבחין בכלי שיט A המציג סימן יום כמו בתמונה – 78. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. A מפנה שמאלה, F מפנה ימינה.

 • ב. F מפנה דרך ל A: גורר רגיל מפנה דרך לגורר המוגבל בכושרו לתמרן.

 • ג. אין סכנת התנגשות, שניהם יכולים להמשיך בדרכיהם.

 • ד. A מפנה ל- F: הרואה חברו הממונע מימין מפנה לו דרך.

45) מהו סימן היום של כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן מפאת עיסוקו בהנחת כבלים בקרקעית הים ואפשר לעבור לצידו רק מצידו האחד?

 • א. תמונה 78 בחוברת.

 • ב. תמונה 88 בחוברת.

 • ג. תמונה 80 בחוברת.

 • ד. תמונה 84 בחוברת.

46) סירתך מפליגה בלילה חשוך. אתה מבחין לפני חרטום הסירה, במרחק רב ממך בהרכב אורות כמתואר בתמונה 50. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אני פונה ימינה.

 • ב. זהו מגדל לקידוח גז. הוא עומד במקומו ולא זז. אני יכול לעבור בכל צד שארצה.

 • ג. אין לי מושג מה זה יכול להיות ואני לא לוקח סיכונים: אני מבצע פניית פרסה, מתרחק לפחות מייל אחד ועושה סיבוב גדול סביבו.

 • ד. אין סכנת התנגשות, שנינו יכולים להמשיך בדרכינו.

47) ספינתך H מבחינה משמאלה בכלי שייט L המציג סימן יום בתמונה - 86. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. H מפנה ל- L , L גוררת כשהמשך שלה יותר מ - 200 מטרים.

 • ב. H מפנה ל - L כי L עוסקת בדייג.

 • ג. H מפנה ל - L , כי L מוגבלת בכשרה לתמרן בגלל הנגרר שלה.

 • ד. L מפנה ל - H הנראית מימינה.

48) ספינתך התנגשה בכלי שיט אחר, אחד הנוסעים איתך נפגע ונגרם נזק לשני כלי השיט. אל מי יש חובה לדווח על תאונה כזו.

 • א. לתחנת מגן דוד אדום אליה הובא הנפגע ולמשרד הבריאות.

 • ב. לרשות הספנות והנמלים ולמשטרת ישראל.

 • ג. למנהלת הנמל או המעגנה הקרובה למקום בו קרתה התאונה.

 • ד. לחברת הביטוח ולמשטרה.

49) מהו המרחק מהחוף שיש לשמור באזור סגור שבו מתקיים מטווח באש ע"י צה"ל?

 • א. שלושה מיילים.

 • ב. ארבעה מיילים (לפי הרשום ברישיון השיט).

 • ג. אין חשיבות למרחק: קצין המטווח יפסיק מייד את הירי כשכלי שיט נכנס לאזור הירי.

 • ד. אסור לכלי שיט להיכנס לאזור שהוגדר כאזור סגור.

50) למי מבין האנשים הרשומים מטה מותר "לנהוג" סירת מנוע עוצמה ב'?

 • א. לאדם שמלאו לו 18 שנים ובעלי הסירה הרשו לו להשיטה.

 • ב. לאדם שמלאו לו 17 שנים ויש לו רישיון 11 להשיט אופנוע ים.

 • ג. לאדם שמלאו לו 16 שנים ואיתו בסירה יש משיט 13 מוסמך.

 • ד. כל התשובות נכונות.