מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

91) כיצד ניתן להבחין בין הקוטב החיובי לבין הקוטב השלילי במצבר?

 • א. הקוטב החיובי דק יותר.

 • ב. הקוטב החיובי עבה יותר.

 • ג. הקוטב החיובי תמיד בצד ימין.

 • ד. הקוטב החיובי תמיד צבוע באדום.

92) בעת שייט בספינת מנוע. עלית על שרטון, איזה פעולה תעשה לראשונה?

 • א. הנפת 2 כדורים אחד מעל השני.

 • ב. במידה והשרטון הוא חולי, אין להפסיק את פעולת המנוע תוך כדי ניסיון לעבור את השרטון.

 • ג. יש לרוקן את המים והדלק, כדי שהספינה תתרומם ותוכל להשתחרר מהשרטון.

 • ד. לנטרל את המנוע משילוב ואבצע בקרת נזקים.

93) מהו כיוון המקורב של הרוח האמיתית בעת שמד הרוח בספינתך מציג רוח דרומית, ואתה שט מערבה?

 • א. דרומית.

 • ב. דרומית מערבית.

 • ג. צפונית מזרחית.

 • ד. דרומית מזרחית.

94) מהן הדרישות מחבל גרירה?

 • א. גמישות גבוהה.

 • ב. שיהיה חבל טבעי.

 • ג. שלא יהיה ארוך יותר מאורך כלי השייט הגורר על מנת שלא יסתבך במדחף.

 • ד. תשובות "א" ו- "ג" נכונות.

95) מהו "עוגן מת"?

 • א. עוגן הקבוע בקרקעית הים.

 • ב. עוגן שהוצא משימוש.

 • ג. עוגן צף למקרה חרום.

 • ד. עוגן שניתק והלך לאיבוד.

96) איזה מהבאים איננו סימן מצוקה?

 • א. שידור S.O.S באלחוט רדיו.

 • ב. דגל "B" ובחרטום מונף כדור.

 • ג. שדור המילה MAYDAY באלחוט דיבור.

 • ד. צפירה ללא הפסק בצופר.

97) מהי הגדרת "מהירות בטוחה", לפי התקנות:

 • א. מהירות המוגבלת כ- "מרחק עצירה" של עשר פעמים אורך כלי השייט.

 • ב. מהירות איטית שלא תעלה על 4 קשרים.

 • ג. מהירות המתאימה לתנאים הקיימים באותו זמן.

 • ד. מהירות בינונית, שלא תעלה על 7 קשרים.

98) איזה מהבאים איננו סימן מצוקה? (שאלת חובה)

 • א. שידור הקבוצה S.O.S באלחוט רדיו.

 • ב. לפיד עשן ירוק.

 • ג. דגל N מעל דגל C.

 • ד. שידור המילה MAYDAY באלחוט דיבור.

99) מה תהיה פעולתך בעת כניסתך למרינה ואתה מזהה ספינה העומדת קרוב לפתח המרינה ומניפה את דגל "B" של הקוד הבינלאומי?

 • א. אני לא יכול להיכנס למרינה מכיוון שצריך לשמור מרחק של לפחות 200 מטרים מהספינה.

 • ב. כמו בסעיף א' אך המרחק הבטוח למעבר יהיה רק 100 מטרים (היא לא ספינת צוללים).

 • ג. ניתן להיכנס למרינה, אך לשמור על זהירות ומקרבת יתר.

 • ד. אחכה בחוץ עד שהספינה תפנה את המקום.

100) מהו שימושו העיקרי של העוגן הצף?

 • א. לאחסן חפצים שעוזרים לעגינה לכלי שייט שאין לו עוגן.

 • ב. לבלימת היסחפות ולשמירת חרטום או ירכתי הספינה מול הרוח והגלים.

 • ג. להקטין את ההיסחפות כתוצאה מזרם.

 • ד. תשובות ב,ו ג נכונות.