מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

1) בהפלגה בין ראש הנקרה לבין נמל חיפה: מה הם המקומות בהם אסור לכלי שיט פרטי להיכנס או לשוט בהם?

 • א. אזור האיים מול אכזיב.

 • ב. אזור מצופי הדלק מצפון לנמל חיפה.

 • ג. מפרץ חיפה.

 • ד. תשובות א ו ב נכונות.

2) היכן משיגים מידע עדכני לגבי שטחים סגורים בים לאורך חופי ים התיכון?

 • א. פרסומים בעיתונות היומית הקשורות לשייט לאורך החוף.

 • ב. בסיסי השיטור הימי, מפת השטחים הסגורים בהוצאת חיל הים.

 • ג. מרכז מידע עירוני אגף כלי שייט ונמלים.

 • ד. הודעות מיוחדות במהדורות החדשות ברדיו.

3) באילו מגבלות כיוון ומהירות מותר לשוט מחוף שאיננו חוף רחצה מוכרז?

 • א. במסלול הקצר ביותר לצורך מעבר אל מחוץ או לתוך התחום, במהירות מרבית של 5 קשרים.

 • ב. בכל אורח (קורס) שהמשיט בוחר אך במהירות מרבית של 5 קשרים.

 • ג. רק באורח של 285 מעלות במהירות מזערית של 5 קשרים.

 • ד. באורח שהמשיט בוחר ובמהירות המרבית האפשרית לצאת בהקדם האפשרי מסכנת התהפכות במשברי החוף.

4) האם אפשרי לקשור את הסירה שלך לאחד ממצופי הדלק המצויים צפונית לנמל חיפה (לא במקרה חירום)?

 • א. יש לתאם מראש עם סניף מינהל הדלק בנמל חיפה כדי לקבל אישור.

 • ב. אסור לכלי שיט קטן להקשר למצופי הדלק.

 • ג. מותר לקשור את הסירה, אך להשאיר צופה שידווח לך אם מתקרבת מיכלית.

 • ד. אין שום מגבלה לקשירה כזו הדבר מותר (אלה מצופי התקשרות).

5) מה הם גבולותיו של חוף רחצה מוכרז כפי שמוגדרים בתקנות?

 • א. 300 מטרים לאורך החוף עד 50 מטרים לתוך הים.

 • ב. 50 מטרים מכל צד של השטח המוכרז למרחק של 300 מטרים מקו שפל המים שבחוף.

 • ג. 50 מטרים מכל צד של השטח המוכרז ו- 300 מטרים מקו הגאות בחוף.

 • ד. אין כללים אחידים בכל החופים לכל חוף יש גבולות משלו.

6) לאילו כלי שייט מותר להפליג בשטח של חוף רחצה מוכרז?

 • א. למפרשיות קטנות (עד לאורך של 4 מטרים).

 • ב. לאופנועי ים בעלי שלושה מושבים.

 • ג. לכלי שיט המשמשים את הפקחים באותו חוף.

 • ד. לשום כלי שיט אסור לשוט בחוף רחצה מוכרז (פרט לכלי שיט של הצלה).

7) איזה כלי שיט רשאי להשיט מי שהוסמך למשיט 13?

 • א. כל כלי שיט ממונע פרטי עד לאורך של 8.5 מטרים, לרבות (כולל) אופנוע ים.

 • ב. כל כלי שיט ממונע ומפרשיות ספורט עד לאורך של– 10 מטרים.

 • ג. כל כלי שיט ממונע ביעוד פרטי שאורכו עד ל 8.5 מטרים, למעט (פרט) לאופנוע ים.

 • ד. כל התשובות נכונות.

8) באיזו תדירות צריכים להיבדק ל"כושר שיט" כלי שיט פרטיים ומסחריים?

 • א. פרטי כל שנה, מסחרי כל שנתיים.

 • ב. פרטי כל שנתיים, מסחרי כל שנה.

 • ג. פרטי ומסחרי כאחד כל שנה.

 • ד. פרטי ומסחרי כאחד כל שנתיים.

9) נושאת המטוסים L מפליגה בעקבות אניית מכולות E והטווח ביניהן מצטמצם בהדרגה. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. אין סכנת התנגשות. שתיהן יכולות להמשיך בדרכן.

 • ב. E היא אנייה אזרחית וצריכה לפנות דרך לכלי שיט צבאי כמו נושאת המטוסים L.

 • ג. כל שיט ממונע הרואה כלי שיט ממונע אחר מימינו צריך לפנות דרך: E מפנה ל– L.

 • ד. L עוקפת את E וצריכה משום כך, לפנות לה את הדרך.

10) בכינרת, בלילה מפליגה ספינת נוסעים, תקלה פתאומית מפסיקה את פעולת המנוע. המשיט והמכונאי אינם מצליחים להתניע את המנוע וברור למשיט שהספינה תישאר זמן מה במקום זה עד לתיקון התקלה. איזה סימנים ויזואליים על המשיט להציג עכשיו במצב זה?

 • א. להציג שני אורות אדומים זה מעל זה על התורן.

 • ב. להציג שני אורות אדומים כמו בסעיף הקודם "א" וגם אורות צד.

 • ג. להציג אורות אדום מעל לבן מעל אדום בתורן: המסמן שהוא מוגבל בכושרו לתמרן.

 • ד. להציג אור עגינה לבן שיהיה ברור שאיננו יכול לזוז ממקומו.