מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

131) איזה מהתכונות הרשומות מטה, אופייניות לשימוש בהגה אוטומטי חשמלי?

 • א. אינו צורך חשמל ברציפות והמכלול דורש אחזקה.

 • ב. צריכת חשמל מוגברת.

 • ג. מגיב לשנויים ברוח, בשייט מפרשים.

 • ד. כל התשובות נכונות.

132) כיצד תפעל כאשר נפל אדם לים ואין מוצאים אותו?

 • א. תפעיל מיד את זיקוקי המצנח הנמצאים בציוד הפירוטכני.

 • ב. שדר קריאת מצוקה.

 • ג. תשדר PAN PAN, ואת הפרטים הרלוונטיים: מתי נראה לאחרונה ובאיזה מיקום ותניף דגל אדם בים.

 • ד. תיצור קשר עם כלי השייט הקרוב אליך ותבקש עזרה.

133) היכן יש למקם את האנטנה של ה- G.P.S (הקבוע)?

 • א. גבוה ככל האפשר על מנת להגדיל את טווח הקליטה.

 • ב. קרוב לאנטנת קליטה על מנת להגביר את הקליטה.

 • ג. נמוך ככל האפשר כל עוד היא חשופה לרקיע.

 • ד. אפשר להצמיד את האנטנה למכשיר בתוך הספינה.

134) ממה מושפע מצפן מגנטי?

 • א. מהשדה החשמלי שיוצר האלטרנאטור במנוע.

 • ב. ממכשירים או כלים ממתכת בר מגנוט בקרבת המצפן.

 • ג. מהרמת מפרשים.

 • ד. כל התשובות נכונות.

135) ליד קצה שובר הגלים המערבי של נמל "חדרה" מופיע קו עומק, מה צריך להיות ערכו של קו זה?

 • א. 3.1 מטרים.

 • ב. 3 מטרים.

 • ג. 5 מטרים.

 • ד. 9 מטרים.

136) בכניסה לנמל "הקישון" (חיפה) מופעים 2 קווים בצבע שחור בכיוון כללי לצפון, מה הם מסמנים?

 • א. קווי עומק.

 • ב. קווי ואריאציה.

 • ג. נתיב כניסה לנמל קישון.

 • ד. שטח שיפוט נמל הקישון.

137) מה גובהו של מגדלור הראשי של "חיפה"?

 • א. 167 מטרים.

 • ב. 179 מטרים.

 • ג. 30 מטרים.

 • ד. 5 מטרים.

138) ה- VARIATION הרשום במפה שונה בין שושנות הרוחות השונות, מדוע?

 • א. ברגע שקנה המידה של המפה משתנה גם ה - VAR. משתנה.

 • ב. ככול שמפליגים צפונה ערך ה- VAR. גדל.

 • ג. שינוי מיקום על פני כדור הארץ יגרום לשינוי ערך ה- VAR.

 • ד. ככל שהשונה קרוב יותר ליבשה המספר הרשום בשושנה יגדל.

139) מהם השימושים של מד עומק הדי?

 • א. לדייג, מיפוי ולוחמה ימית.

 • ב. זיהוי מכשולים תת ימיים, זיהוי צוללות, זיהוי כניסה למעגנים.

 • ג. לבטיחות השייט, ניווט ועגינה.

 • ד. זיהוי כלי שייט, מדידת מרחק למטרה וסוג קרקעית הים.

140) מה פירושו בממ"ג הקיצור C.O.G?

 • א. COMPASS MADE GOOD.

 • ב. COURSE MADE GOOD.

 • ג. COURSE OVER GROUND.

 • ד. תשובות ב ו ג זהות במשמעות שלהם.