מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

51) מה יכללו פרטי הציוד הפירוטכני בכלי השיט מעל 7 מטר?

 • א. 4 זיקוקי מצנח, 2 מצופי/ידניות עשן, 6 לפידי יד אדומים.

 • ב. 4 זיקוקי מצנח, 2 מצופי/ידניות עשן, 1 ראי איתות ממתכת.

 • ג. 1 ראי איתות, 1 מדומם מנוע, 5 לפידי יד אדומים.

 • ד. חגורות הצלה, 2 ידניות/מצופי עשן, 6 זיקוקי מצנח.

52) מה הם גבולותיו של חוף רחצה מוכרז, על פי תקנות בטיחות השיט?

 • א. 50 מטרים מכל צד של השטח המוכרז ו ולמרחק של - 300 מטרים מקו שפל המים בחוף.

 • ב. אין כללי אחידים בכל החופים לכל חוף יש גבולות משלו.

 • ג. 400 מטרים לאורך החוף ועד 300 מטרים לתוך הים.

 • ד. 100 מטרים מכל צד של סוכת המציל המרכזית, 150 מטרים מקו הגאות בחוף.

53) איזה אות קולי ישמיע כלי שיט גורר (עם משך הגרר פחות מ - 200 מטרים) בערפל?

 • א. אות קולי מיוחד לגוררת בערפל: צפירה ממושכת ושלוש קצרות.

 • ב. מאחר והוא איננו מוגבל בתמרון אות קולי של ממונע רגיל העושה דרכו במים:צפירה אחת ממושכת כל שתי דקות.

 • ג. חמש או יותר צפירות קצרות: "שימו לב"!

 • ד. ישמיע אות קולי המורכב מצפירה ממושכת ושתיים קצרות.

54) איזה אות קולי ישמיע כלי שיט ששילב מנועיו לאחור?

 • א. צפירה אחת קצרה.

 • ב. שלוש צפירות קצרות.

 • ג. שתי צפירות קצרות.

 • ד. ארבע צפירות קצרות.

55) איזה כלי שייט ישמיע בערפל צלצול פעמון למשך 5 שניות ונקישות בגונג למשך 5 שניות?

 • א. כלי שיט העוסק בדייג שרשתותיו נתפשו בקרקעית ולכן איננו יכול לזוז ממקומו.

 • ב. כלי שיט עוגן שאורכו מעל 50 מטרים.

 • ג. כלי שיט עוגן שאורכו מעל 100 מטרים.

 • ד. גוררת עם משך מעל 200 מטרים.

56) מה תפקידו של כפתור ה – M.O.B בממ"ג?

 • א. ל"אחסון" אתר נוכחי ואיך לחזור אליו.

 • ב. לקביעת קורס חדש שהמשיט מתכנן.

 • ג. לבדיקת הדרך (כמות המיילים) שנשארה עד ליעד הבא.

 • ד. לתכנן קורס על פני "מעגל גדול" (לא שמיש בים התיכון).

57) מהי התשובה הנכונה ביותר ביחס לציוד הפירוטכני?

 • א. אין הגבלת זמן לשימוש בציוד הפירוטכני.

 • ב. מצוף עשן מוציא להבה הנראית היטב בלילה בעיקר למטוסים.

 • ג. אין צורך בציוד פירוטכני בהפלגה חופית.

 • ד. בספינה למסע חופי נדרשים 2 מצופי עשן.

58) במידה ובספינה יש כיריים העובדים על גז בישול (אש גלויה), איזה אמצעי כיבו אש נדרש, בנוסף למטפים, הקבועים?

 • א. מטפה דו תחמוצת הפחמן, נוסף.

 • ב. מערכת כיבוי אש אוטומטית.

 • ג. שמיכת כיבוי אש.

 • ד. אין צורך בתוספות.

59) מה הדבר הראשון שנדרש לעשות כאשר פרצה אש על סיפון ירכתי הספינה?

 • א. לעצור את הספינה ולהעמיד עם הירכתיים מול הרוח.

 • ב. להגביר מהירות ולקרר את האזור.

 • ג. להפנות חרטום לכוון הרוח ולהרחיק במהירות כל חומר דליק מהירכתיים.

 • ד. להוריד מפרשים כדי שהאש לא תאחז בהם.

60) הספינה קשורה בדופן ימין ובמקביל לרציף, בחבל אחד בלבד, המשמש כבלם ירכתיים (spring line) המנוע משולב לאחור, הגה באמצע. כיצד תגיב הספינה? (מדחף ימני).

 • א. ספינה תנוע אחורה לאורך הרציף.

 • ב. הירכתיים יסטו שמאלה.

 • ג. החרטום יסטה שמאלה.

 • ד. הספינה לא תזוז כלל, מפני שהחבל לא יאפשר לה.