מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

111) בראות טובה, כלי שייט מימינך משמיע חמש צפירות קצרות. מה פירוש האות?

 • א. כלי השייט פונה ימינה.

 • ב. כוונותיך אינן מובנות.

 • ג. כלי השייט במצוקה.

 • ד. אין צפירה כזאת.

112) בעת עגינה בלילה עם ספינה באורך 8 מ' איזה אורות עליך להדליק?

 • א. מפרשית תדליק אור תורן קדמי ואור עגינה.

 • ב. אור לבן סביב.

 • ג. אורות סיפון, אורות ירכתיים ואור ראש תורן ואור עגינה.

 • ד. ממוכן ידליק אור ראש תורן ואור עגינה.

113) מהו סימן יום לספינה המפליגה במפרשים בלבד?

 • א. כדור שחור.

 • ב. מחזיר הד מכ"ם.

 • ג. אין סימן כזה.

 • ד. חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה.

114) נס (דגל משולש מוארך) אדום על גג מנהלת המרינה, פירושו:

 • א. צפויים רוחות מעל בופור 10 המסכנים כלי שייט קטנים.

 • ב. המרינה סגורה לשייט עקב עבודות חפירה.

 • ג. מכלית נמצאת במרינה ומתדלקת כלי שייט.

 • ד. צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 המסכנים כלי שייט קטנים.

115) מהו כלי שייט "בדרך", לפי ההגדרה בתקנות?

 • א. כלי שייט השט מנקודה אחת לנקודה אחרת.

 • ב. כלי שייט המתקדם במים.

 • ג. כלי שייט שאינו עוגן, אינו רתוק ליבשה ואינו על שרטון.

 • ד. כל התשובות נכונות.

116) בעת התקרבות למרינה הרצליה ממערב, בגלי גיבוע בגובה של 3 מ' מכיוון מערב, מה לדעתך יהיה גובה הגלים בקרבת הפתח ומה פעולתך?

 • א. אכין עוגן צף בירכתיים, ואהיה מוכן להטיל אותו במידה ואתפש לגלי חוף גבוהים. ככל הנראה בפתח המרינה יהיו גלים גבוהים אנסה לתזמן את הכניסה להפוגה בין הגלים.

 • ב. אתקרב מכיוון מערב צמוד לשובר.

 • ג. אתקרב מכיוון צפון דרך ארוכה על מנת שאוכל לוודא שהפתח פנוי.

 • ד. אני אתקרב ממערב במהירות בכדי שאנשים על הספינה לא יקבלו מחלת ים אתרחק ככל האפשר משובר הגלים.

117) מהו עומס עבודה בטוח של חבל?

 • א. חצי מעומס הקריעה.

 • ב. שליש מעומס הקריעה.

 • ג. שישית מעומס הקריעה.

 • ד. שווה לעומס הקריעה.

118) לאיזה סוג שריפה מתאים מטפה אבקה?

 • א. מטפה אבקה מתאים לכיבוי כל סוגי השריפות.

 • ב. מטפה אבקה מתאים רק לשריפת מוצקים.

 • ג. מטפה אבקה מתאים בעיקר לשריפות נוזלים.

 • ד. מטפה אבקה לא מתאים לשריפות חשמל.

119) מה מתוך הרשימה הבאה הוא ציוד חובה בספינה בזמן הפלגה חופית?

 • א. מצפן, רפסודה, ציוד פירוטכני, מכשיר קשר.

 • ב. מכשיר קשר, מצפן, ציוד פרוטכני, מים.

 • ג. מים, מצפן, ציוד פירוטכני, מכ"ם.

 • ד. מכ"ם, מצפן, ציוד פירוטכני, מפרשים.

120) מתי תהיה סכנת פיצוץ במיכל הדלק, גדולה יותר?

 • א. כאשר המיכל כמעט ריק.

 • ב. כאשר המיכל מלא.

 • ג. כאשר המיכל כמעט מלא.

 • ד. כל התשובות נכונות.